Tellingskrets: 002 

Bosted land: 0010 Huuse

Person: 078 Ingebrict Olsen

Permanent ID: pf01058374001706
Rolle:
-
Husholdningsnr:
22
Personnr:
078
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
3die gang gift
Yrke:
Jordløs husmd., daglønner
Kjønn:
m
Alder:
64
Fødselsdato:
1737 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Lars Henrichsen

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
Leylænding bonde

002 Madel Aamundsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

003 Henrich Johanssen

H.nr:
01
Alder/født:
52
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbondens forældre
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
Afsindig, underholdes af sønnen

004 Sophie Larsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
56
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbondens forældre
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

005 Henrich Henrichsen

H.nr:
01
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Anne Beronicha Henrichsdatter*

H.nr:
01
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Iver Moss

H.nr:
02
Alder/født:
55
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
Lejlænding, fuldmægtig hos veymæsteren

008 Elisabet Magrethe Moss*

H.nr:
02
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

009 Jochum Hagerup

H.nr:
02
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

010 Petter Baade

H.nr:
02
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

011 Elisabet Christine Iversdatter*

H.nr:
02
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

012 Elisabet Sophie Iversdatter*

H.nr:
02
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

013 Engel Haldorsen

H.nr:
03
Alder/født:
64
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
Husmd. med jord

014 Johanne Hansdatter

H.nr:
03
Alder/født:
70
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

015 Tollev Engelsen

H.nr:
03
Alder/født:
27
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

016 Johans Hansen

H.nr:
03
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

017 Lars Willumsen

H.nr:
04
Alder/født:
32
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
1ste ægteskab
Yrke:
Husmd. med jord

018 Guro Ingebrictsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
52
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
3die ægteskab
Yrke:
-

019 Guro Gabrielsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hændes datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

020 Engel Brynnildsen

H.nr:
05
Alder/født:
32
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
Husmd. med jord

021 Kari Jonsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

022 Lars Andersen

H.nr:
06
Alder/født:
62
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
Husmd. med jord

023 Christi Ellevsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
66
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

024 Christi Larsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

025 Lisbet Pedersdatter

H.nr:
06
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hændes datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

026 Jens Rasmussen

H.nr:
07
Alder/født:
53
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
Husmd. med jord

027 Maritte Isaksdatter

H.nr:
07
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

028 Jens Jensen

H.nr:
07
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

029 Maritte Jensdatter

H.nr:
07
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Conrad Gitsmann

H.nr:
08
Alder/født:
68
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
Husmd. med jord

031 Anne Jonsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
67
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

032 Urbanus Conradsen

H.nr:
08
Alder/født:
28
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

033 Jon Christian Conradsen

H.nr:
08
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

034 Dorthe Conradsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

035 Niels Pedersen

H.nr:
09
Alder/født:
40
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
Husmd. med jord

036 Christi Ingemorsdatter

H.nr:
09
Alder/født:
38
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

037 Ingemor Nielsen !Nilses Brn!

H.nr:
09
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

038 Peder Nielsen !Nilses Brn!

H.nr:
09
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

039 Jon Nielsen !Nilses Brn!

H.nr:
09
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

040 Johanne Nielsdatter !Nilses Brn!

H.nr:
09
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Christi Nielsdatter !Nilses Brn!

H.nr:
09
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

042 Karen Nielsdatter !Nilses Brn!

H.nr:
09
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

043 Peder Nielsen

H.nr:
10
Alder/født:
70
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
1 gang enkemand
Yrke:
Jordløs huusmd minerer

044 Kari Jensdatter

H.nr:
10
Alder/født:
66
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
1 gang enke
Yrke:
Lever af almisse

045 Johans Tørrissen

H.nr:
11
Alder/født:
64
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
Jordløs husmd., lever af dagleje

046 Berte Erichsdatter

H.nr:
11
Alder/født:
28
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

047 Tørris Johansen

H.nr:
11
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

048 Maritte Ingebrictsdatter

H.nr:
11
Alder/født:
40
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Lægds lem

049 Anders Tollevsen

H.nr:
12
Alder/født:
57
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
Jordløs husmd., lægds lem

050 Britte Christensdatter

H.nr:
12
Alder/født:
46
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Bægge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 1224P Kvinnherad prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Hordaland
Kommune (1947):
Kvinnherad
Geografisk område:
Kvinnherad prgj.
Kvinnherad sokn
Husnes sokn
Ænes sokn
Ølve sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

002

Bosted land:

0010 Huuse

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter