Permanent ID: pf01058363001466
Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
004
Familiestilling:
Hans 2den datter
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
18
Fødselsdato:
1783 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Baar Mathiesen

H.nr:
01
Alder/født:
53
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Givt 3die gang
Yrke:
Bonde, grdbr. og lehnsmand

002 Eliasina Knudsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Givt 3die gang
Yrke:
-

003 Anna Susanna Baardsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
27
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mandens datter
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Blind

004 Giertrud Baarsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans 2den datter
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

005 Erich Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste-dreng
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Enroul. matros

006 Martha Knudsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
35
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste-pige
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

007 Idda Erichsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
2den tienestepige
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

008 Osmund Helgesen

H.nr:
02
Alder/født:
52
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Givt 1te gang
Yrke:
Bonde, grdbr. og medhielper

009 Lisbeth Olsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Givt 1te gang
Yrke:
-

010 Ole Osmundsen

H.nr:
02
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Enroul. matros

011 Helge Osmundsen

H.nr:
02
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres 2den søn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Enroul. matros

012 Anders Osmundsen

H.nr:
02
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres 3die søn
Sivilstand:
-
Yrke:
Reserve matros

013 Aanen Osmundsen

H.nr:
02
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres 4de søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

014 Osmund Osmundsen

H.nr:
02
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres 5te søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

015 Siur Osmundsen

H.nr:
02
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres 6te søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

016 Britha Carina Osmundsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

017 Helge Knudsen

H.nr:
03
Alder/født:
54
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Givt 1te gang
Yrke:
Bonde og grdbr.

018 Sønneva Mathisdatter

H.nr:
03
Alder/født:
46
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Givt 1te gang
Yrke:
-

019 Mathias Helgesen

H.nr:
03
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

020 Britha Helgesdatter

H.nr:
03
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

021 Torborg Helgesdatter

H.nr:
03
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres 2den datter
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

022 Sønneva Helgesdatter

H.nr:
03
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres 3die datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

023 Joren Helgesdatter

H.nr:
03
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres 4de datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

024 Anna Martha Helgesdatter

H.nr:
03
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres 5te datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

025 Knud Helgesen

H.nr:
03
Alder/født:
78
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mandens fader
Sivilstand:
Enkemd 2den gang
Yrke:
-

026 Einar Larsen

H.nr:
04
Alder/født:
36
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Givt 1te gang
Yrke:
Hsmd med jord

027 Ingeborg Knudsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
37
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Givt 1te gang
Yrke:
-

028 Lars Einarsen

H.nr:
04
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

029 Siri Einarsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Peder Baarsen

H.nr:
05
Alder/født:
51
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Enkemd. 1te gang
Yrke:
Hsmd med jord

031 Ole Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

032 Guro Pedersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans datter
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

033 Magla Pedersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans 2den datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

034 Halvor Gundersen

H.nr:
06
Alder/født:
78
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Givt 2dn gang
Yrke:
Hsmd med jord

035 Britha Helgesdatter

H.nr:
06
Alder/født:
56
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Givt 1te gang
Yrke:
-

036 Asseline Halvorsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

037 Ragnilla Henricsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke 1te gang
Yrke:
Har huus med jord

038 Lars Thorsen

H.nr:
07
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

039 Henrich Thorsen

H.nr:
07
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes 2den søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

040 Thorina Thorsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Erich Rasmusen

H.nr:
08
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Givt 1te gang
Yrke:
Huusmand med jord

042 Sissela Olsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Givt 1te gang
Yrke:
-

043 Rasmus Erichsen

H.nr:
08
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Enroul. matros

044 Ole Erichsen

H.nr:
08
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres 2den søn
Sivilstand:
-
Yrke:
Reserve matros

045 Lars Erichsen

H.nr:
08
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres 3die søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

046 Martha Erichsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

047 Eric Mathiesen

H.nr:
09
Alder/født:
42
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Givt 1te gang
Yrke:
Hsmd med jord

048 Wendel Olsdatter

H.nr:
09
Alder/født:
51
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Givt 1te gang
Yrke:
-

049 Ole Erichsen

H.nr:
09
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

050 Mathias Erichsen

H.nr:
09
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres 2den søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 1147P Avaldsnes prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Rogaland
Kommune (1947):
Avaldsnes, Kopervik, Stangaland
Geografisk område:
Avaldsnes prgj.
Avaldsnes sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

001

Bosted land:

0047 Høye

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter