Tellingskrets: 001 

Bosted land: 0062 Mæbye

Person: 074 Søren Engelsen

Rolle:
-
Husholdningsnr:
14
Personnr:
074
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
1ste egtesk.
Yrke:
Skipper og gaardbeboer
Kjønn:
m
Alder:
42
Fødselsdato:
1759 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Jacob Pedersen

H.nr:
01
Alder/født:
43
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
1ste egtesk.
Yrke:
Lots og gaardbeboer

002 Siri Pedersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
40
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
1ste egtesk.
Yrke:
-

003 Tellef Jacobsen

H.nr:
01
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Tiener faderen

004 Peder Jacobsen

H.nr:
01
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Lars Jacobsen

H.nr:
01
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Tønnes Andreas Jacobsen

H.nr:
01
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Tone Jacobsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans datter
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

008 Ane Marcusdatter

H.nr:
01
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste pige
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

009 Gurine Marie Jacobsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Samme mands datter neml. jacob pedersens
Sivilstand:
-
Yrke:
-

010 Arne Thomæsen

H.nr:
02
Alder/født:
29
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
1ste egtesk.
Yrke:
Lots og gaard eyer

011 Torbor Torgiesdatter

H.nr:
02
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
1ste egtesk.
Yrke:
-

012 Thomes Arnesen

H.nr:
02
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

013 Torgie Arnesen

H.nr:
02
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

014 Peder Thomæsen

H.nr:
02
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans broder
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Lots og fisker

015 Ane Pedersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans moder
Sivilstand:
Enke 1te g.
Yrke:
Forsørges af sønnen

016 Gunild Thomesdatter

H.nr:
02
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes datter
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Tiener broderen

017 Targier Jensdatter

H.nr:
02
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste pige
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

018 Jahn Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
51
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
2dt egtesk.
Yrke:
Lots og gaardbeboer

019 Siri Torkelsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
43
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
1ste egtesk.
Yrke:
-

020 Ole Jahnsen

H.nr:
03
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Matros

021 Tønnes Jahnsen

H.nr:
03
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

022 Barbro Jahnsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans datter
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

023 Marthe Jahnsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

024 Tone Jahnsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

025 Guri Gundersdatter

H.nr:
03
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste pige
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

026 Anders Anstensen

H.nr:
04
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Matros og fisker

027 Barbro Anstensdatter

H.nr:
04
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søster
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Tiener broderen

028 Peder Jacobsen

H.nr:
05
Alder/født:
58
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
1ste egteskab
Yrke:
Lots og gaardbeboer

029 Ingebor Aanonsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
49
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
1ste egteskab
Yrke:
-

030 Aanon Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Lots

031 Thor Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

032 Daniel Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

033 Abraham Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

034 Jacob Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

035 Karen Pedersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans datter
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

036 Jacob Pedersen

H.nr:
06
Alder/født:
27
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
1ste egtesk.
Yrke:
Husmd uden jord og styrmand

037 Siri Torkelsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
1ste egtesk.
Yrke:
-

038 Arne Pedersen

H.nr:
07
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Lots og jordløs husmand

039 Torkel Pedersen

H.nr:
07
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans broder
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Matros

040 Ane Torkildsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
78
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres moder
Sivilstand:
Enke 1ste g.
Yrke:
Forsørges af sønnerne

041 Tellef Bertelsen

H.nr:
08
Alder/født:
67
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
1ste egtesk.
Yrke:
-

042 Maren Jørgensdatter

H.nr:
08
Alder/født:
65
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
1ste egtesk.
Yrke:
-

043 Berte Pedersdatter

H.nr:
08
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste pige
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

044 Thomes Telefsen

H.nr:
09
Alder/født:
37
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
1ste egtesk.
Yrke:
Lots og gaardbeboer

045 Ane Jacobsdatter

H.nr:
09
Alder/født:
38
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
1ste egtesk.
Yrke:
-

046 Maren Jahnsdatter

H.nr:
09
Alder/født:
67
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans sviger moder
Sivilstand:
Enke 1ste g.
Yrke:
Forsørges af svogeren

047 Bertil Thomæsen

H.nr:
09
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

048 Jacob Thomæsen

H.nr:
09
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

049 Peder Jørgen Thomæsen

H.nr:
09
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

050 Inger Simonsdatter

H.nr:
09
Alder/født:
66
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste pige
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 1012P Oddernes prestegjeld

Gå til kilde

Fylke:
Vest-Agder
Kommune (1947):
Hægeland, Oddernes, Randesund, Vennesla, Øvrebø
Geografisk område:
Oddernes prgj.
Oddernes sokn
Øvrebø sokn
Hægeland sokn
Vennesla sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

001

Bosted land:

0062 Mæbye

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Oppbevaringssted

Rapporter