Permanent ID: pf01058308001370
Rolle:
-
Husholdningsnr:
04
Personnr:
017
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
3
Fødselsdato:
1798 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Ole Pedersen

H.nr:
01
Alder/født:
39
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i 1te ægteskab
Yrke:
Bonde og gaardbeboer

002 Berthe Olsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1te ægteskab
Yrke:
-

003 Maren Olsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
-
Yrke:
-

004 Peder Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Aaved Johannesdatter

H.nr:
01
Alder/født:
37
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste folk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

006 Ingeborg Hansdatter

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste folk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Isach Thøgersen

H.nr:
01
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste folk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

008 Jacob Hansen

H.nr:
02
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge 1te gang gift
Yrke:
Bonde og gaardbeboer

009 Marthe Kirstine Pedersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge 1te gang gift
Yrke:
-

010 Anne Lisabet Jensdatter

H.nr:
02
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste piige
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

011 Peder Isachsen

H.nr:
03
Alder/født:
68
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i 1te ægteskab
Yrke:
Bonde og gaardbeboer

012 Marthe Pedersdatter

H.nr:
03
Alder/født:
66
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1te ægteskab
Yrke:
-

013 Kari Laersdatter

H.nr:
03
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste folk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

014 Laers Laersen

H.nr:
03
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste folk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

015 Arne Nielsen

H.nr:
04
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge 1te gang gift
Yrke:
Huusmand med jord og national soldat

016 Mari Arnesdatter

H.nr:
04
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge 1te gang gift
Yrke:
-

017 Anne Charine Arnesdatter

H.nr:
04
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

018 Maria Arnesdatter

H.nr:
04
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

019 Anne Pedersdatter

H.nr:
04
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste folk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

020 Halvor Tovsen

H.nr:
04
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tieneste folk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

021 Anne Laersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
46
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Enke 1te gang
Yrke:
Dag arbeider

022 Jacob Laersen

H.nr:
05
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Dag arbeider

023 Johanne Maria Laersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
Dag arbeider

024 Jens Jørgensen

H.nr:
06
Alder/født:
52
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1te ægteskab
Yrke:
Dag arbeider

025 Guri Hansdatter

H.nr:
06
Alder/født:
44
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1te ægteskab
Yrke:
-

026 Karen Johanne Jensdatter

H.nr:
06
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

027 Aase Gurine Jensdatter

H.nr:
06
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

028 Hans Jensen

H.nr:
06
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

029 Marthe Kirstine Jensdatter

H.nr:
06
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Mari Laersdatter

H.nr:
07
Alder/født:
35
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Enke 1te gang
Yrke:
Huusmands kone uden jord

031 Laers Nielsen

H.nr:
07
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

032 Niels Nielsen

H.nr:
07
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

033 Ole Torjersen

H.nr:
08
Alder/født:
41
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
I 2det ægteskab
Yrke:
Inderste og skoemager

034 Aaved Evensdatter

H.nr:
08
Alder/født:
28
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
I 1te ægteskab
Yrke:
-

035 Hendrich Olsen

H.nr:
08
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands børn i første ægteskab
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

036 Ole Olsen

H.nr:
08
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands børn i første ægteskab
Sivilstand:
-
Yrke:
-

037 Thor Laersen

H.nr:
09
Alder/født:
57
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
2den gang gift
Yrke:
Huusmand med jord

038 Gullauv Knudsdatter

H.nr:
09
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
1te gang gift
Yrke:
-

039 Jacob Thorsen

H.nr:
09
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

040 Anders Thorsen

H.nr:
09
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Margrethe Thorsdatter

H.nr:
09
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

042 Johanne Thorsdatter

H.nr:
09
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

043 Arne Thorsen

H.nr:
10
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
I 1te ægteskab
Yrke:
Huusmand med jord og national soldat

044 Berthe Laersdatter

H.nr:
10
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
I 3die ægteskab
Yrke:
-

045 Johanne Laersdatter

H.nr:
10
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn i 1te og 2det ægteskab
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

046 Maria Laersdatter

H.nr:
10
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn i 1te og 2det ægteskab
Sivilstand:
-
Yrke:
-

047 Abraham Laersen

H.nr:
10
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn i 1te og 2det ægteskab
Sivilstand:
-
Yrke:
-

048 Gunder Jonsen

H.nr:
10
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn i 1te og 2det ægteskab
Sivilstand:
-
Yrke:
-

049 Magrethe Arnesdatter

H.nr:
10
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

050 Anne Olsdatter

H.nr:
10
Alder/født:
67
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Enke 1te gang
Yrke:
Sit ophold af pladsen

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 0818P Solum prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Telemark
Kommune (1947):
Solum
Geografisk område:
Solum prgj.
Solum sokn
Mælum sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

001

Bosted land:

0037 Aafoss

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter