Permanent ID: pf01058277000954
Rolle:
-
Husholdningsnr:
05
Personnr:
026
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Huusmand med jord
Kjønn:
m
Alder:
43
Fødselsdato:
1758 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Broder Pedersen

H.nr:
01
Alder/født:
35
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
I 1ste egteskab
Yrke:
Bonde og gaardbeboer

002 Sørine Christensdatter

H.nr:
01
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
I 2det egteskab
Yrke:
-

003 Bærnt Adamsen

H.nr:
01
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

004 Adam Adamsen

H.nr:
01
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

005 Søren Brodersen

H.nr:
01
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

006 Grete Brodersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

007 Pernille Brodersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

008 Helene Brodersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

009 Helene Brodersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
70
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens moder
Sivilstand:
Enke efter 1ste egteskab
Yrke:
Almisse lem

010 Arne Pedersen

H.nr:
02
Alder/født:
64
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i andet egteskab
Yrke:
Bonde og gaardbeboer

011 Anne Jacobsdaatter

H.nr:
02
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i andet egteskab
Yrke:
-

012 Johannes Hansen

H.nr:
02
Alder/født:
31
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens svigersøn
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Smeed

013 Ingebor Arnesdatter

H.nr:
02
Alder/født:
39
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
-

014 Anne Johannesdatter

H.nr:
02
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

015 Helene Johannesdatter

H.nr:
02
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

016 Niels Pedersen

H.nr:
03
Alder/født:
41
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Enkem. efter 1ste egteskab
Yrke:
Bonde og gaardbeboer og landværge dragoun

017 Hans Erichsen

H.nr:
03
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienistefolk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

018 Anne Christophersdatter

H.nr:
03
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienistefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

019 Svend Pedersen

H.nr:
04
Alder/født:
62
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
I 2det egteskab
Yrke:
Bonde og gaardbeboer

020 Eli Larsdaatter

H.nr:
04
Alder/født:
64
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
I 1ste egteskab
Yrke:
-

021 Guttorm Syversen

H.nr:
04
Alder/født:
40
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens svigersøn
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Lever af dagarbeyde

022 Aase Svensdaatter

H.nr:
04
Alder/født:
32
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
-

023 Syver Guttormsen

H.nr:
04
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

024 Peder Guttormsen

H.nr:
04
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

025 Svend Guttormsen

H.nr:
04
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

026 Peder Larsen

H.nr:
05
Alder/født:
43
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Huusmand med jord

027 Else Jonsdaatter

H.nr:
05
Alder/født:
36
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
-

028 Berthe Pedersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

029 Lars Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Søren Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

031 Bent Amundsen

H.nr:
06
Alder/født:
70
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Huusmand med jord og skrædder

032 Kari Jonsdaatter

H.nr:
06
Alder/født:
75
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
-

033 Hans Bentsen

H.nr:
06
Alder/født:
31
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Dragoun og skrædder

034 Karine Jonsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mandens daatterdaatter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

035 Ole Christophersen

H.nr:
06
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Læredreng
Sivilstand:
-
Yrke:
-

036 Joen Olsen

H.nr:
07
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Huusmand med jord

037 Ingebor Nielsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
46
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
-

038 Abraham Joensen

H.nr:
07
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

039 Anne Jonsdaatter

H.nr:
07
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

040 Oline Jonsdaatter

H.nr:
07
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Hans Pedersen

H.nr:
08
Alder/født:
46
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Huusmand og landværge soldat

042 Kisti Svensdatter

H.nr:
08
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
-

043 Petronelle Hansdatter

H.nr:
08
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres daatter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

044 Anne Gullichsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
51
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Inderste
Sivilstand:
Enke efter 1ste egteskab
Yrke:
Lever af almisser

045 Ole Christensen

H.nr:
08
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

046 Christopher Larsen

H.nr:
09
Alder/født:
48
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i første egtesk.
Yrke:
Jordløs huusmand og skomager

047 Magrete Pedersdatter

H.nr:
09
Alder/født:
46
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i første egtesk.
Yrke:
-

048 Petronelle Christophersdatter

H.nr:
09
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

049 Niels Christophersen

H.nr:
09
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

050 Marthe Christophersdatter

H.nr:
09
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Røyken
Geografisk område:
Røyken prgj.
Røyken sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

001

Bosted land:

0043 Follestad

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter