Permanent ID: pf01058277000203
Rolle:
-
Husholdningsnr:
10
Personnr:
042
Familiestilling:
Inderste
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Lever af dagarbeyde
Kjønn:
k
Alder:
48
Fødselsdato:
1753 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Peder Ingebretsen

H.nr:
01
Alder/født:
37
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i 1ste egtesk
Yrke:
Bonde og gaardbeboer samt landværge soldat

002 Karen Jensdatter

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans koene
Sivilstand:
Begge i 1ste egtesk
Yrke:
-

003 Trine Pedersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres daatter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

004 Gundbiør Hansdatter

H.nr:
01
Alder/født:
74
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens moder
Sivilstand:
Enke efter 1ste egtesk
Yrke:
Har levebrød af gaarden

005 Johanne Ingebretsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
32
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes daatter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

006 Andreas Larsen

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienistedreng
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

007 Marthe Hansdatter

H.nr:
02
Alder/født:
78
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter 1ste egtesk
Yrke:
Har lidt jord at bruge

008 Lars Christensen

H.nr:
02
Alder/født:
46
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes stifsøn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Skoemager

009 Erich Christensen

H.nr:
02
Alder/født:
48
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes stifsøn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Enrouleret matros

010 Mari Iversdaatter

H.nr:
02
Alder/født:
72
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Inderste
Sivilstand:
Enke efter 2det egtesk
Yrke:
Lever af at spinde

011 Maria Magdal. V. Rappe

H.nr:
03
Alder/født:
66
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter 1ste egteskab
Yrke:
Lever af pension

012 Jens Friderich Shultz

H.nr:
03
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes stifsøn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Underholdes af godhed

013 Henricha Henrichsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes broder daatter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Under- holdes af godhed

014 Ellef Christensen

H.nr:
04
Alder/født:
41
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Enkemend efter 1ste egt.
Yrke:
Skoemager

015 Johanne Ellefsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

016 Mari Ellefsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

017 Anne Bærsvensdatter

H.nr:
04
Alder/født:
72
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Inderste
Sivilstand:
Enke efter 1ste egtesk.
Yrke:
Lægdslem

018 Hans Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
46
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Lever af baadfragt

019 Kistine Andersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
42
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans koene
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
-

020 Peder Hansen

H.nr:
05
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

021 Andrine Hansdatter

H.nr:
05
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

022 Niels Hansen

H.nr:
05
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

023 Even Helmrichsen

H.nr:
05
Alder/født:
65
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Inderste
Sivilstand:
Enkemand efter 1ste egteskab
Yrke:
Underholdes af godhed

024 Olina Pedersdaatter

H.nr:
06
Alder/født:
77
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke efter 1ste egteskab
Yrke:
Lever af arbeyde og godhed

025 Ole Pedersen

H.nr:
06
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Lever af baadfragt

026 Arne Rasmussen

H.nr:
06
Alder/født:
66
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Inderste
Sivilstand:
Enkem. efter 1ste egt.
Yrke:
Gaaer i dagarbeyde

027 Joen Nielsen

H.nr:
07
Alder/født:
37
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Gift 2den gang
Yrke:
Lever af baadfragt

028 Mari Friderichsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
29
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans koene
Sivilstand:
Gift 1ste g
Yrke:
-

029 Ole Larsen

H.nr:
08
Alder/født:
54
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Lever af baadfragt

030 Eli Christensdaatter

H.nr:
08
Alder/født:
55
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans koene
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
-

031 Lars Olsen

H.nr:
08
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

032 Maren Olsdaatter

H.nr:
08
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

033 Niels Olsen

H.nr:
08
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

034 Jon Olsen

H.nr:
09
Alder/født:
32
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Gift 1ste g
Yrke:
Huusmand med jord og soldat

035 Christi Torstensdatter

H.nr:
09
Alder/født:
57
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hens koene
Sivilstand:
I 2det egteskab
Yrke:
-

036 Ole Larsen

H.nr:
09
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

037 Ole Olsen

H.nr:
09
Alder/født:
29
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens broder
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Gevorben soldat

038 Nicolaj Isaacsen

H.nr:
10
Alder/født:
46
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
Huusmand med jord

039 Mari Christophersdatter

H.nr:
10
Alder/født:
44
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans koene
Sivilstand:
Begge i 1ste egteskab
Yrke:
-

040 Hans Nicolaisen

H.nr:
10
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Anne Kistine Olsdatter

H.nr:
10
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Inderste
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Selgerkoene

042 Sibilla Pedersdatter

H.nr:
10
Alder/født:
48
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Inderste
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Lever af dagarbeyde

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Røyken
Geografisk område:
Røyken prgj.
Røyken sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

001

Bosted land:

0008 Hyggen Østre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter