Permanent ID: pf01058276003588
Rolle:
-
Husholdningsnr:
09
Personnr:
055
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begges 2det ægt.
Yrke:
Inderste, nyder indlæg
Kjønn:
m
Alder:
83
Fødselsdato:
1718 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Jans Hanssen

H.nr:
01
Alder/født:
46
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i 1te ægtesk.
Yrke:
Bonde og gaardbeboer

002 Tolline Ottersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1te ægtesk.
Yrke:
-

003 Hans Janssen

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

004 Birte Jansdatter

H.nr:
01
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

005 Ole Janssen

H.nr:
01
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

006 Dortea Janssen

H.nr:
01
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Rasmus Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

008 Lars Knutsen

H.nr:
01
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

009 Peder Tollovsen

H.nr:
01
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

010 Helle Augustinsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

011 Anne Olsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

012 Anne Monsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

013 Mari Svensdatter

H.nr:
01
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

014 Randi Matthisdatter

H.nr:
01
Alder/født:
72
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
Enke efter 3die ægt.
Yrke:
Nyder levebrød af gaarden

015 Birte Simensdatter

H.nr:
01
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Dennes steddatter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

016 Hans Olsen

H.nr:
02
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1te ægtesk.
Yrke:
Huusmand med jord

017 Jøran Gulbrandsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1te ægtesk.
Yrke:
-

018 Jon Hanssen

H.nr:
02
Alder/født:
31
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

019 Guldbrand Hanssen

H.nr:
02
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Enroleret grenadeer

020 Anne Hanssen

H.nr:
02
Alder/født:
28
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

021 Mari Hanssen

H.nr:
02
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

022 Even Paulsen

H.nr:
03
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1te ægt.
Yrke:
Huusmand med jord

023 Ingebor Hansdatter

H.nr:
03
Alder/født:
36
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1te ægt.
Yrke:
-

024 Hans Evensen

H.nr:
03
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

025 Pauline Evensen

H.nr:
03
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

026 Anne Evensen

H.nr:
03
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

027 Jon Olsen

H.nr:
04
Alder/født:
29
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1te ægt.
Yrke:
Huusmand med jord

028 Mari Olsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1te ægt.
Yrke:
-

029 Birte Jonsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Ole Jonssen

H.nr:
04
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

031 Ole Svenssen

H.nr:
04
Alder/født:
66
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mandens fader
Sivilstand:
Begge i 1te ægt.
Yrke:
-

032 Turi Jonsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
63
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mandens moder
Sivilstand:
Begge i 1te ægt.
Yrke:
-

033 Sven Olssen

H.nr:
04
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand. broder
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Gevorben soldat

034 Jacob Olsen

H.nr:
05
Alder/født:
46
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
I 1te ægteskeb
Yrke:
Huusmand med jord

035 Anne Olsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
81
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
I 2det ægteskab
Yrke:
-

036 Jon Anderssen

H.nr:
06
Alder/født:
42
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1te ægteskab
Yrke:
Huusmand uden jord, gevorben soldat

037 Anne Torstensdatter

H.nr:
06
Alder/født:
40
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1te ægteskab
Yrke:
-

038 Lars Jonssen

H.nr:
06
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

039 Tolline Jonssen

H.nr:
06
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

040 Kari Jonssen

H.nr:
06
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Ole Madssen

H.nr:
07
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1te ægteskab
Yrke:
Huusmand med jord, smed

042 Kari Jonsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
37
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Begge i 1te ægteskab
Yrke:
-

043 Kari Olsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

044 Marte Olsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

045 Sille Olsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

046 Eli Nilsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

047 Jon Nilssen

H.nr:
08
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i 1te ægteskab
Yrke:
Huusmand med jord

048 Marte Carlsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
61
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1te ægteskab
Yrke:
-

049 Christopher Jonsen

H.nr:
08
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Gevorben s.

050 Stephan Knutsen

H.nr:
09
Alder/født:
43
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1te ægt.
Yrke:
Huusmand med jord

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 0626P Lier prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Lier
Geografisk område:
Lier prgj.
Frogner sokn
Tranby sokn
Sylling sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

003

Bosted land:

0009 Horn Hovedgaard

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter