Permanent ID: pf01058272000900
Rolle:
-
Husholdningsnr:
17
Personnr:
086
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
Huusmand med jord
Kjønn:
m
Alder:
38
Fødselsdato:
1763 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Ole Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
Gaardmand

002 Bergit Knudsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
-

003 Botolf Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens broder
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

004 Ole Olsen

H.nr:
02
Alder/født:
48
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
Huusmand med jord og livøre

005 Margit Botolfsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
44
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone og huusbondens forældre
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
Livøre

006 Guri Olsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
28
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

007 Ellef Olsen

H.nr:
02
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

008 Sevat Olsen

H.nr:
02
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

009 Henrich Olsen

H.nr:
02
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

010 Lars Olsen

H.nr:
02
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

011 Botolf Torjusen

H.nr:
02
Alder/født:
66
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Konens fader
Sivilstand:
Enkemand efter 1ste egteskab
Yrke:
Livøremand

012 Iver Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
68
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
Huusmand med jord

013 Bergit Olsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
64
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
-

014 Ole Iversen

H.nr:
03
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

015 Ambiør Iversdatter

H.nr:
03
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

016 Ole Trulsen

H.nr:
03
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Dennes søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

017 Niels Erichsen

H.nr:
04
Alder/født:
38
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
Huusmand med jord

018 Bergit Olsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
-

019 Bergit Nielsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

020 Margit Nielsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

021 Anne Nielsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

022 Erich Sevatsen

H.nr:
04
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mandens broder søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

023 Tollef Olsen

H.nr:
05
Alder/født:
44
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
Gaardmand

024 Sidsel Larsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
-

025 Ole Tollefsen

H.nr:
05
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

026 Lars Tollefsen

H.nr:
05
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

027 Knud Tollefsen

H.nr:
05
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

028 Ambiør Tollefsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

029 Aase Aslesdatter

H.nr:
05
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepige
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

030 Knud Olsen

H.nr:
05
Alder/født:
68
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
I 2det egteskab, hans sidste kone rejst af bøyden
Yrke:
Almisse læm

031 Tollef Knudsen

H.nr:
06
Alder/født:
49
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
Gaardmand

032 Margit Knudsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
44
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
-

033 Knud Tollefsen

H.nr:
06
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

034 Knud Tollefsen

H.nr:
06
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

035 Elling Tollefsen

H.nr:
06
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

036 Tarand Tollefsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

037 Gunnild Tollefsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

038 Tarand Olsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
80
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens moder
Sivilstand:
Enke efter 1ste egteskab
Yrke:
Livøre af gaarden

039 Tarand Knudsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
35
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans søster
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

040 Elling Olsen

H.nr:
06
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Bergit Olsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

042 Aagaat Olsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
57
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Eqke
Sivilstand:
Enke
Yrke:
Bruger plads med jord

043 Niels Thoresen

H.nr:
07
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

044 Ole Thoresen

H.nr:
07
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Gevorben soldat

045 Aagaat Ellefsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
44
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Log.
Sivilstand:
Enke efter 1ste egteskab
Yrke:
Dagarbeyde

046 Ellef Sevatsen

H.nr:
07
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

047 Erich Olsen

H.nr:
08
Alder/født:
59
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
Gaardmand

048 Ambiør Knudsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
43
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
-

049 Lars Larsen

H.nr:
09
Alder/født:
43
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
Gaardmand

050 Bergit Knudsdatter

H.nr:
09
Alder/født:
46
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begges 1ste egteskab
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 0619P Ål prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Hol, Ål
Geografisk område:
Ål prgj.
Ål sokn
Hol sokn
Torpo sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

001

Bosted land:

0035 Noss

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter