Permanent ID: pf01058255001309
Rolle:
-
Husholdningsnr:
09
Personnr:
053
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Huusmand med jord
Kjønn:
m
Alder:
65
Fødselsdato:
1736 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Peder Torgersen

H.nr:
01
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
I 2det ægteskab
Yrke:
Bonde og gaardbeboer

002 Ragnil Johansdatter

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
I 1ste ægteskab
Yrke:
-

003 Ragnil Pedersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

004 Torger Pedersen

H.nr:
01
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Erich Pedersen

H.nr:
01
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Kjerste Pedersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Anne Pedersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

008 Marit Pedersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

009 Peder Erichsen

H.nr:
01
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

010 Torger Johansen

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

011 Ragnil Larsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

012 Johanes Pedersen

H.nr:
02
Alder/født:
62
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Huusmand med jord

013 Lisbet Olsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
57
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

014 Ole Johanesen

H.nr:
02
Alder/født:
28
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Skoleholder

015 Klemet Johansen

H.nr:
03
Alder/født:
40
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Jytler og huusmand uden jord

016 Marie Jørgensdatter

H.nr:
03
Alder/født:
32
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

017 Rakel Klemetsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

018 Malene Klemetsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

019 Sara Klemetsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

020 Ømbjør Monsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
40
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Gaar i dagleie

021 Torger Larsen

H.nr:
04
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Bonde og gaardbeboer

022 Marie Kristensdatter

H.nr:
04
Alder/født:
59
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

023 Kristen Olsen

H.nr:
04
Alder/født:
28
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Konens brodersøn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Tjenere

024 Marie Olsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Pige
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Tjenere

025 Lars Torgersen

H.nr:
04
Alder/født:
81
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens forældre
Sivilstand:
I 2det ægteskab
Yrke:
Føderaadsfolk

026 Anne Torgersdatter

H.nr:
04
Alder/født:
55
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens forældre
Sivilstand:
I 1ste ægteskab
Yrke:
Føderaadsfolk

027 Torger Larsen

H.nr:
04
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

028 Tosten Engebretsen

H.nr:
05
Alder/født:
48
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Huusmand med jord

029 Malie Johansdatter

H.nr:
05
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

030 Johanes Tostensen

H.nr:
05
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

031 Engebret Tostensen

H.nr:
05
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

032 Ragnil Pedersdatter

H.nr:
06
Alder/født:
39
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Enkekone
Sivilstand:
Enke 1ste gang
Yrke:
Bruger gaard

033 Klemet Bergersen

H.nr:
06
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

034 Gjertrud Bergersdatter

H.nr:
06
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

035 Ragnil Bergersdatter

H.nr:
06
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

036 Marie Bergersdatter

H.nr:
06
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

037 Johans Jensen

H.nr:
06
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestekarl
Sivilstand:
-
Yrke:
-

038 Erich Oudensen

H.nr:
06
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestekarl
Sivilstand:
-
Yrke:
-

039 Torger Semingsen

H.nr:
07
Alder/født:
51
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Huusmand og smeed

040 Sigri Johnsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
55
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

041 Seming Torgersen

H.nr:
07
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
Smeed

042 John Torgersen

H.nr:
07
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

043 Goro Semingsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
49
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mandens søster
Sivilstand:
-
Yrke:
Inderst og gaar i dagleie

044 Halvor Torgersen

H.nr:
08
Alder/født:
41
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Bonde og gaardbeboer

045 Beret Bergersdatter

H.nr:
08
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

046 Torger Halvorsen

H.nr:
08
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugivt
Yrke:
-

047 Samuel Halvorsen

H.nr:
08
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

048 Kari Halvorsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

049 Klemet Torgersen

H.nr:
08
Alder/født:
27
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

050 Kjerste Johansdatter

H.nr:
08
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 0521P Øyer prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Øyer
Geografisk område:
Øyer prgj.
Øyer sokn
Tretten sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

001

Bosted land:

0051 Gilleboe

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter