Permanent ID: pf01053372003802
Rolle:
-
Husholdningsnr:
12
Personnr:
074
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
Gift
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
-
Fødselsdato:
1815
Fødested:
Bremen TydsklandTydskland
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 J. H. Ludwigsen

H.nr:
1
Alder/født:
1805
Fødested:
Aarhus
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Havnefoged og Lodsolderm.

002 Petrine Chr. Ludwigsen

H.nr:
1
Alder/født:
1844
Fødested:
Christiansund
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
Gift
Yrke:
-

003 Henry Ludwigsen

H.nr:
1
Alder/født:
1868
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
Gift
Yrke:
-

004 Charles Ludwigsen

H.nr:
1
Alder/født:
1869
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
Gift
Yrke:
-

005 Bertha Bechlie

H.nr:
1
Alder/født:
1850
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

006 Britha Johnsen

H.nr:
1
Alder/født:
1842
Fødested:
Sogendal
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Gangpige

007 Johanne Olsen

H.nr:
1
Alder/født:
1849
Fødested:
Christiansund
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Gangpige

008 Anna Hansen

H.nr:
1
Alder/født:
1853
Fødested:
Balsfjord
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Gangpige

009 Knud Johnsen

H.nr:
1
Alder/født:
1840
Fødested:
Guldbrandsdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Betjent

010 Johan Johnsen

H.nr:
1
Alder/født:
1852
Fødested:
Lenvigs præstjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Betjent

011 Anton Andreasen

H.nr:
1
Alder/født:
1854
Fødested:
Lenvigs præstjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Betjent

012 Johan Hansmann

H.nr:
2
Alder/født:
1826
Fødested:
Lund Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Adjunkt

013 Martinus Nissen Drejer

H.nr:
3
Alder/født:
1808
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Foged

014 Hansine Ruth

H.nr:
3
Alder/født:
1824
Fødested:
Lyngens præstjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Enke
Yrke:
-

015 Caroline Ruth

H.nr:
3
Alder/født:
1853
Fødested:
Alben & Talvig
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

016 Eva Isaksdatter

H.nr:
3
Alder/født:
1839
Fødested:
Happaranda I Sverge
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Tjenestepige

017 Andr Dreyer

H.nr:
4
Alder/født:
1825
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Kjøbmand

018 Elise R. Dreyer

H.nr:
4
Alder/født:
1835
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
Gift
Yrke:
-

019 Hanna Dreyer

H.nr:
4
Alder/født:
1858
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

020 Johan Fr Dreyer

H.nr:
4
Alder/født:
1859
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

021 Claus Dreyer

H.nr:
4
Alder/født:
1861
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

022 Jørgen T. Dreyer

H.nr:
4
Alder/født:
1863
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

023 Elise Petrea Dreyer

H.nr:
4
Alder/født:
1864
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

024 Olufine Dreyer

H.nr:
4
Alder/født:
1866
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

025 Helmine Dreyer

H.nr:
4
Alder/født:
1866
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

026 Emeli Dreyer

H.nr:
4
Alder/født:
1868
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

027 Albert R. Dreyer

H.nr:
4
Alder/født:
1870
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

028 Hans Meyer

H.nr:
4
Alder/født:
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Betjent

029 Elisabet Peters

H.nr:
4
Alder/født:
1847
Fødested:
Hammerfest
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Tjenestepige

030 Hansine Olsen

H.nr:
4
Alder/født:
1850
Fødested:
Skovigen Tromssundets prgj
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Tjenestepige

031 Ane Grethe Isaksdatter

H.nr:
4
Alder/født:
1854
Fødested:
Lapmarker Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Tjenestepige

032 Andreas Clausen

H.nr:
4
Alder/født:
1831
Fødested:
Bergs præstjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Kjøbmand

033 Ole B Røst

H.nr:
5
Alder/født:
1843
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Hattemager

034 Margrethe Røst

H.nr:
5
Alder/født:
1847
Fødested:
Levanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
Gift
Yrke:
-

035 Johanna Røst

H.nr:
5
Alder/født:
1870
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

036 Arnt Hansen

H.nr:
5
Alder/født:
1846
Fødested:
Melhus
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Svend

037 Karen Larsdatter

H.nr:
5
Alder/født:
1846
Fødested:
Helgeland
Bostatus:
-
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Tjenestepige

038 Jørgen Brostrup

H.nr:
6
Alder/født:
1830
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Skipper

039 Amalie Brostrup

H.nr:
6
Alder/født:
1837
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
Gift
Yrke:
-

040 Henreiethe Brostrup

H.nr:
6
Alder/født:
1860
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

041 Amalie Brostrup

H.nr:
6
Alder/født:
1863
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

042 Aurora Brostrup

H.nr:
6
Alder/født:
1868
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

043 Anna Nørager

H.nr:
6
Alder/født:
1831
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
Enke
Yrke:
Tjenestepige

044 Johan Oluf Rian

H.nr:
7
Alder/født:
1840
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
Gift
Yrke:
handelsfuldmæktig

045 Dørthea Rian

H.nr:
7
Alder/født:
1846
Fødested:
Lyngen
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
Gift
Yrke:
-

046 Nils Owre

H.nr:
8
Alder/født:
1826
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Kjøbmand

047 Adolfine Owre

H.nr:
8
Alder/født:
1836
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
Gift
Yrke:
-

048 Hakon Owre

H.nr:
8
Alder/født:
1862
Fødested:
Tromsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

049 Dagmar Owre

H.nr:
8
Alder/født:
1858
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

050 Helga Owre

H.nr:
8
Alder/født:
1860
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1870 for 1902 Tromsø kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Troms
Kommune (1947):
Tromsø
Geografisk område:
Tromsø komm.
Startår:
1870
Sluttår:
1870

Tellingskrets:

001

Bosted by:

0038 Nordre Kirkke gade

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter