Vi planlegger vedlikehold som medfører nedetide på Digitalarkivet torsdag 18.04, kl 20:00 til kl 21:00.
Permanent ID: pf01053290004507
Rolle:
-
Husholdningsnr:
00
Personnr:
005
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1870
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Jens Kahrs

H.nr:
00
Alder/født:
1828
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Politimester

002 Emilie Elisabeth Kahrs

H.nr:
00
Alder/født:
1832
Fødested:
Borre
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

003 Christen Heiberg Kahrs

H.nr:
00
Alder/født:
1860
Fødested:
Borre
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Agent

004 Johan Eitzen Kahrs

H.nr:
00
Alder/født:
1865
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Contorist

005 Jens Kahrs

H.nr:
00
Alder/født:
1870
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Marius Ditmar Kahrs

H.nr:
00
Alder/født:
1872
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Theodora Udland

H.nr:
00
Alder/født:
1862
Fødested:
Soggendal
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige i ovenstaaende Familie

008 Arent M. Næresen

H.nr:
00
Alder/født:
1854
Fødested:
Flekkefjord
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Skomager

009 Elise M. Næresen

H.nr:
00
Alder/født:
1852
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

010 Tore Hindal

H.nr:
00
Alder/født:
1876
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

011 Amanda M. Næresen

H.nr:
00
Alder/født:
1878
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

012 Inga M. Næresen

H.nr:
00
Alder/født:
1880
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

013 Alexsander Næresen

H.nr:
00
Alder/født:
1882
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

014 Berger Næresen

H.nr:
00
Alder/født:
1884
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

015 Petra Reve

H.nr:
00
Alder/født:
1852
Fødested:
Kleps Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

016 Rakel Skrettingland

H.nr:
00
Alder/født:
1865
Fødested:
Haa Prgj.
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

017 Jacob J. Gausel

H.nr:
00
Alder/født:
1852
Fødested:
Hetlands Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Politibetjent

018 Halvor Isakssen

H.nr:
00
Alder/født:
1831
Fødested:
Hellelands Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Overbrandmester

019 Guri Isakssen %Olsdatter%

H.nr:
00
Alder/født:
1837
Fødested:
Hellelands Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

020 Isak Martin Isakssen

H.nr:
00
Alder/født:
1865
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Philologisk student

021 Ole Emil Isakssen

H.nr:
00
Alder/født:
1868
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Mekanikuslærling

022 Gustav Vilhelm Isakssen

H.nr:
00
Alder/født:
1872
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Skoleelev

023 Marie Theresia Isakssen

H.nr:
00
Alder/født:
1877
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Skoleelev

024 Anna Nilsen Øia

H.nr:
00
Alder/født:
1852
Fødested:
Søvde
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

025 Peder Klausen Birkrem

H.nr:
00
Alder/født:
1840
Fødested:
Hellelands Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Brandkonstabel

026 Svend Knudsen Tjessem

H.nr:
00
Alder/født:
1851
Fødested:
Høilands Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Brandkonstabel

027 Vetle Ormsen Øverland

H.nr:
00
Alder/født:
1851
Fødested:
Røldal
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Brandkonstabel

028 Thore Idsø

H.nr:
00
Alder/født:
1858
Fødested:
Strands Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Brandkonstabel

029 Bernt Haugland

H.nr:
00
Alder/født:
1838
Fødested:
Lunde Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Brandkonstabel

030 Guri Haugland

H.nr:
00
Alder/født:
1838
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

031 Ingeborg Oline Haugland

H.nr:
00
Alder/født:
1864
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

032 Severine Haugland

H.nr:
00
Alder/født:
1872
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

033 Bernt G. Haugland

H.nr:
00
Alder/født:
1875
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

034 Ole Kr. Haugland

H.nr:
00
Alder/født:
1877
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

035 Gustav Haugland

H.nr:
00
Alder/født:
1880
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

036 Lars Johannesen Helleren

H.nr:
00
Alder/født:
1845
Fødested:
Lunde Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Brandkonstabel

037 Erik Larsen Stokke

H.nr:
00
Alder/født:
1836
Fødested:
Hetlands Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Brandkonstabel

038 Anders Asbjørnsen Sleveland

H.nr:
00
Alder/født:
1852
Fødested:
Hellelands Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Brandkonstabel

039 Jakob Berntsen Fjelde

H.nr:
00
Alder/født:
1853
Fødested:
Lunde Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
kst. Brandkonstabel

040 Erik Mikkelsen Berge

H.nr:
00
Alder/født:
1841
Fødested:
Hellelands Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Brandkonstabel

041 Bernt G. Lund

H.nr:
00
Alder/født:
1837
Fødested:
Soggendal Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Brandkonstabel

042 Anders O. Messingen

H.nr:
00
Alder/født:
1841
Fødested:
Hellelands Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Brandkonstabel

043 Elias Reiersen Risøen

H.nr:
00
Alder/født:
1854
Fødested:
Fjotland Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Brandkonstabel

044 Karl Klemmstsen

H.nr:
00
Alder/født:
1859
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Maskinist

045 Søren Opsal

H.nr:
00
Alder/født:
1855
Fødested:
Vikedal
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Maskinist

046 Andreas Reiersen Kydland

H.nr:
00
Alder/født:
1850
Fødested:
Egersund Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Fyrbøder

047 Jonas Torgrimsen Berge

H.nr:
00
Alder/født:
1856
Fødested:
Hellelands Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Smed

048 Ole Larsen

H.nr:
00
Alder/født:
1844
Fødested:
Vang Hedemarken
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kusk

049 Ståle Svendsen Bakke

H.nr:
00
Alder/født:
1849
Fødested:
Bakke Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kjører

050 Knud Torkilsen

H.nr:
00
Alder/født:
1857
Fødested:
Etne Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kjører

Kildeinformasjon:

Folketelling 1885 for 1103 Stavanger kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Rogaland
Kommune (1947):
Stavanger
Geografisk område:
Stavanger komm.
Startår:
1885
Sluttår:
1885

Tellingskrets:

004 4. Rode

Bosted by:

0435 !!

Bydel:
4de Rode
Gårdens nr.:
408
Skannet versjon

Rapporter