Permanent ID: pf01053290003953
Rolle:
-
Husholdningsnr:
00
Personnr:
057
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kjører
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1862
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Ole Evensen

H.nr:
00
Alder/født:
1822
Fødested:
Høgsfjord
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Forstander og Regnskabsfører for Tvangsarbeidsanst. Sygehuset og Sindsygeasylet

002 Marie Evensen

H.nr:
00
Alder/født:
1822
Fødested:
Arendal
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

003 Inga Evensen

H.nr:
00
Alder/født:
1859
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter og Lærerinde ved almueskolen

004 Thomas Larsen Gabrielsen

H.nr:
00
Alder/født:
1827
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Vagtmester paa Arbeidsanstalten

005 Karen Olene Gabrielsen

H.nr:
00
Alder/født:
1832
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

006 Jonas Gabrielsen

H.nr:
00
Alder/født:
1857
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Styremand opbord i Vannadis. Capt J. Sømme

007 Gabriel Martin Gabrielsen

H.nr:
00
Alder/født:
1869
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Jungmand med Skib Franziska Capt Ekmann

008 Cesilie Marie Gabrielsen

H.nr:
00
Alder/født:
1872
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
gaar paa Frøken Vise Skolen

009 Eilert Eilertsen

H.nr:
00
Alder/født:
1832
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Vægter ved Sindsygeasylet

010 Maren Susane Eilertsen

H.nr:
00
Alder/født:
1834
Fødested:
Nærstrand
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

011 Eilert Eilertsen

H.nr:
00
Alder/født:
1861
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søfarende

012 Karen Kristine Eilertsen

H.nr:
00
Alder/født:
1864
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter er jemme til Hjelp i Huset

013 S. N. Eilertsen

H.nr:
00
Alder/født:
1833
Fødested:
Lillesand
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Wægter

014 Rakel Eilertsen

H.nr:
00
Alder/født:
1833
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

015 Grete Eilertsen

H.nr:
00
Alder/født:
1863
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

016 Ranghild Eilertsen

H.nr:
00
Alder/født:
1872
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

017 Talette Hanssen

H.nr:
00
Alder/født:
1824
Fødested:
Birkrem
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Enke, økonom ved den comb. Indr.

018 Jacob Hanssen

H.nr:
00
Alder/født:
1857
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Studiosus juris

019 Johannes Hanssen

H.nr:
00
Alder/født:
1862
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
stud mag, lærer ved Stvg. Private middelskole

020 Jorine Egeland

H.nr:
00
Alder/født:
1854
Fødested:
Hetland
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

021 Hansine Olsen

H.nr:
00
Alder/født:
1861
Fødested:
Hemnæs
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sygepleierske

022 Hanna Jensen

H.nr:
00
Alder/født:
1839
Fødested:
Fjeldberg Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sygepleierske

023 Johanne Stangeland

H.nr:
00
Alder/født:
1837
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sygepleierske

024 Sven Andersen

H.nr:
00
Alder/født:
1811
Fødested:
Eide Sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Portner ved den combinerede indretning

025 Thale Marie Andersen

H.nr:
00
Alder/født:
1808
Fødested:
Egersund
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
hustru

026 Lisebeth Ellingsen

H.nr:
00
Alder/født:
1815
Fødested:
Egersund
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
ovennævntes søster

027 Tomine Olsdatter

H.nr:
00
Alder/født:
1830
Fødested:
Kr.sand
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Omstreifer

028 Anne Lindbom Andreasdatter

H.nr:
00
Alder/født:
1866
Fødested:
Kvinesdal
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

029 Henrikke Johannessen

H.nr:
00
Alder/født:
1860
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Kristine Kristoffersen

H.nr:
00
Alder/født:
1860
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

031 Klaudine Sørensen

H.nr:
00
Alder/født:
1856
Fødested:
Kr.sand
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

032 Jacobine Værntsen

H.nr:
00
Alder/født:
1850
Fødested:
Kr.sand
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Enke

033 Karen Lindbom

H.nr:
00
Alder/født:
1853
Fødested:
Mandal
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Omstreifer

034 Anna Johannesdatter

H.nr:
00
Alder/født:
1857
Fødested:
Kr.sand
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sypige

035 Anna Pedersdatter

H.nr:
00
Alder/født:
1859
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sypige

036 Dorte Tollefsen

H.nr:
00
Alder/født:
1827
Fødested:
Sandnæs
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Enke

037 Jens Edvardsen

H.nr:
00
Alder/født:
1820
Fødested:
Kr.sand
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Snedker

038 Sakarias Tobiassen

H.nr:
00
Alder/født:
1841
Fødested:
Valle
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sjauer

039 Knud Cederberg

H.nr:
00
Alder/født:
1804
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Maler

040 Erik Eriksen

H.nr:
00
Alder/født:
1820
Fødested:
Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sjauer

041 Aslag Hermansen

H.nr:
00
Alder/født:
1847
Fødested:
Barbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sjauer

042 Johan Grue

H.nr:
00
Alder/født:
1841
Fødested:
Kr.sand
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Bogbinder

043 Johan Johannessen

H.nr:
00
Alder/født:
1852
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sjauer

044 Kristen Lien

H.nr:
00
Alder/født:
1833
Fødested:
Kr.sand
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sjauer

045 Halvard Bøe

H.nr:
00
Alder/født:
1813
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Snedker

046 Abraham Hultin

H.nr:
00
Alder/født:
1858
Fødested:
Kr.sand
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Skrædder

047 Hane Johannessen

H.nr:
00
Alder/født:
1861
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sjauer

048 Glambæk Tønnessen

H.nr:
00
Alder/født:
1862
Fødested:
Kr.sand
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sjauer

049 Hans Laland

H.nr:
00
Alder/født:
1834
Fødested:
Kr.sand
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sjauer

050 Ole Thorsen

H.nr:
00
Alder/født:
1832
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sjauer

Kildeinformasjon:

Folketelling 1885 for 1103 Stavanger kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Rogaland
Kommune (1947):
Stavanger
Geografisk område:
Stavanger komm.
Startår:
1885
Sluttår:
1885

Tellingskrets:

004 4. Rode

Bosted by:

0389 Asylgaden

Bydel:
4de Rode
Gårdens nr.:
372, 372a
Skannet versjon

Rapporter