Permanent ID: pf01053257054992
Rolle:
-
Husholdningsnr:
00
Personnr:
010
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter
Kjønn:
k
Alder:
-
Fødselsdato:
1882
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Johan H. Walberg

H.nr:
00
Alder/født:
1854
Fødested:
Stange Hedemarken
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Skræddersvend

002 Karoline Walberg*

H.nr:
00
Alder/født:
1855
Fødested:
Vestre Berum
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

003 Karl Johan Walberg*

H.nr:
00
Alder/født:
1879
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

004 Ragna Petra Marie Walberg*

H.nr:
00
Alder/født:
1881
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

005 Karl Johansen

H.nr:
00
Alder/født:
1867
Fødested:
Ramnes Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Skredderarbeider

006 Johanes Arnesen

H.nr:
00
Alder/født:
1866
Fødested:
Rakkestad
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Skredderarbeider

007 Anders Andersen

H.nr:
00
Alder/født:
1804
Fødested:
Vingers Prgj.
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Fisker

008 Lucie Gullichsen

H.nr:
00
Alder/født:
1855
Fødested:
Porsgrund
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

009 Alfhild Margit Gullichsen*

H.nr:
00
Alder/født:
1880
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

010 Henriette Lucie Gullichsen*

H.nr:
00
Alder/født:
1882
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

011 Otto Landmark

H.nr:
00
Alder/født:
1838
Fødested:
Søndfjord
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Handelsborger

012 Ida Landmark

H.nr:
00
Alder/født:
1844
Fødested:
Moss
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

013 Oscar Landmark

H.nr:
00
Alder/født:
1871
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

014 Magnus Landmark

H.nr:
00
Alder/født:
1873
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

015 Walborg Landmark

H.nr:
00
Alder/født:
1876
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

016 Gustav Landmark

H.nr:
00
Alder/født:
1882
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

017 Gustava Corneliusen

H.nr:
00
Alder/født:
1869
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

018 William Rode

H.nr:
00
Alder/født:
1865
Fødested:
Molde
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sømand

019 Søren Wilhelm Tønnessen

H.nr:
00
Alder/født:
1861
Fødested:
Flekkefjord
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Conditor

020 Ole Georg Gjøsteen

H.nr:
00
Alder/født:
1854
Fødested:
Stordøen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Fysisk Instrumentmager

021 Emilie Josefine Gjøsteen

H.nr:
00
Alder/født:
1853
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

022 Johanne Gjøsteen

H.nr:
00
Alder/født:
1878
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

023 Gudrun Gjøsteen

H.nr:
00
Alder/født:
1879
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

024 Amunda Gjøsteen

H.nr:
00
Alder/født:
1881
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

025 Aslaug Gjøsteen

H.nr:
00
Alder/født:
1883
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

026 Viking Gjøsteen

H.nr:
00
Alder/født:
1884
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

027 John Nereng

H.nr:
00
Alder/født:
1854
Fødested:
Tønset
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Fuldmægtig ved Statsbanerne

028 Martin Pedersen

H.nr:
00
Alder/født:
1836
Fødested:
Norde Hov Ringerige
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tømmermester

029 Karen Pedersen

H.nr:
00
Alder/født:
1836
Fødested:
Norde Hov Ringerige
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Andreas Lagesen

H.nr:
00
Alder/født:
?
Fødested:
-
Bostatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Student Sønn

031 Sven Setrang

H.nr:
00
Alder/født:
?
Fødested:
-
Bostatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Student Sønn

032 Olea Krogh

H.nr:
00
Alder/født:
1844
Fødested:
Solør
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

033 Kristiane Petersen

H.nr:
00
Alder/født:
1858
Fødested:
Solør
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

034 Peter Krogh

H.nr:
00
Alder/født:
1867
Fødested:
Solør
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

035 H. Seglen

H.nr:
00
Alder/født:
1849
Fødested:
Løiten
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Postbud

036 Inga Seglen

H.nr:
00
Alder/født:
1848
Fødested:
Vang Hedm.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

037 Olaf Seglen

H.nr:
00
Alder/født:
1880
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

038 Christine Seglen

H.nr:
00
Alder/født:
1882
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

039 C. J. Mattson

H.nr:
00
Alder/født:
1857
Fødested:
Dalskog Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Skræddersven

040 Kajsa Mattson

H.nr:
00
Alder/født:
1851
Fødested:
Dalskog Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

041 Chr. Næss

H.nr:
00
Alder/født:
1847
Fødested:
Grue
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sergeant

042 Jetta Næss

H.nr:
00
Alder/født:
1846
Fødested:
Kragerø
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

043 Albert Næss

H.nr:
00
Alder/født:
1873
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

044 Alvilde Næss

H.nr:
00
Alder/født:
1875
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

045 Alfred Næss

H.nr:
00
Alder/født:
1876
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

046 H. Kristensen

H.nr:
00
Alder/født:
1851
Fødested:
Eidsvold
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sergeant

047 Laura Kristensen

H.nr:
00
Alder/født:
1851
Fødested:
Carlstad Sverge
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

048 Halvdan Kristensen

H.nr:
00
Alder/født:
1879
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

049 Olaf Kristensen

H.nr:
00
Alder/født:
1880
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

050 Martin Kristensen

H.nr:
00
Alder/født:
1884
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1885
Sluttår:
1885

Tellingskrets:

006

Bosted by:

0206 Wesselsgade 10b

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter