Vi planlegger vedlikehold som medfører nedetid på Digitalarkivet torsdag 25.04, kl 20:00 til ca. kl 21:00.
Permanent ID: pf01053257006011
Rolle:
-
Husholdningsnr:
00
Personnr:
039
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
-
Fødselsdato:
1838
Fødested:
Farsund
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Christian Tollerud

H.nr:
00
Alder/født:
1841
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tobaksbinder (Egen Fabrik)

002 Caroline Tollerud

H.nr:
00
Alder/født:
1844
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kone

003 Helga Tollerud

H.nr:
00
Alder/født:
1866
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

004 Einar Tollerud

H.nr:
00
Alder/født:
1869
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

005 Tolline Tollerud

H.nr:
00
Alder/født:
1876
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

006 Carl Tollerud

H.nr:
00
Alder/født:
1878
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

007 Gunhilda Tollerud

H.nr:
00
Alder/født:
1879
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

008 Christian Tollerud

H.nr:
00
Alder/født:
1880
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

009 Ole Tollerud

H.nr:
00
Alder/født:
1884
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

010 Jacob Tollerud

H.nr:
00
Alder/født:
1885
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

011 Petra Tiedemann

H.nr:
00
Alder/født:
1870
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

012 Johanne Johannesen

H.nr:
00
Alder/født:
1858
Fødested:
Eidsberg Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

013 Maren Hansen

H.nr:
00
Alder/født:
1819
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Caffekone paa Bryggen

014 Hans Halvorsen

H.nr:
00
Alder/født:
1835
Fødested:
Hølands Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Arbeider

015 Josefine Halvorsen

H.nr:
00
Alder/født:
1848
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kone

016 Hartvig Halvorsen

H.nr:
00
Alder/født:
1880
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

017 Johan Halvorsen

H.nr:
00
Alder/født:
1882
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

018 Harald Halvorsen

H.nr:
00
Alder/født:
1885
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

019 Dorthea Andersen

H.nr:
00
Alder/født:
1846
Fødested:
Sarpsborg
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

020 Kristen Andresen

H.nr:
00
Alder/født:
1844
Fødested:
Høland
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Arbeider

021 Kristine Andresen

H.nr:
00
Alder/født:
1844
Fødested:
Foggelvik Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kone

022 Axel Andresen

H.nr:
00
Alder/født:
1875
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

023 Valborg Andresen

H.nr:
00
Alder/født:
1874
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

024 Olga Andresen

H.nr:
00
Alder/født:
1877
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

025 Christian Andresen

H.nr:
00
Alder/født:
1879
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

026 Oscar Andresen

H.nr:
00
Alder/født:
1879
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

027 Hjalmar Andresen

H.nr:
00
Alder/født:
1882
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

028 Otto Andresen

H.nr:
00
Alder/født:
1884
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

029 Christian Andresen

H.nr:
00
Alder/født:
1835
Fødested:
Høland
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Arbeider (paa Bryggen)

030 Jan Larsen

H.nr:
00
Alder/født:
1834
Fødested:
Vermland Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Arbeider (paa Arsenalet)

031 Karen Larsen

H.nr:
00
Alder/født:
1831
Fødested:
Sigdal Krøderen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kone

032 Harald Larsen

H.nr:
00
Alder/født:
1870
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

033 Britha Larsdatter

H.nr:
00
Alder/født:
1800
Fødested:
Vermland Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Enke

034 Amanda Olstad

H.nr:
00
Alder/født:
1850
Fødested:
Søderhamn Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Opvartningspige paa Dampskib

035 Nathalie Larsen

H.nr:
00
Alder/født:
1865
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Butikjomfru

036 Martin Andresen

H.nr:
00
Alder/født:
1856
Fødested:
Solør
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Bryggearbeider

037 Emilie Andresen

H.nr:
00
Alder/født:
1847
Fødested:
Spydeberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kone

038 Thos. B. Chalmer

H.nr:
00
Alder/født:
1840
Fødested:
Liverpool
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Grosserer

039 Augusta Chalmer

H.nr:
00
Alder/født:
1838
Fødested:
Farsund
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

040 Magde Chalmer

H.nr:
00
Alder/født:
1868
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Thos. B. Chalmer

H.nr:
00
Alder/født:
1871
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

042 Edith Emily Chalmer

H.nr:
00
Alder/født:
1875
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

043 Sidney Herbert Chalmer

H.nr:
00
Alder/født:
1877
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

044 Vincent Vernon Chalmer

H.nr:
00
Alder/født:
1878
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

045 Edmund Christian Boteler Chalmer

H.nr:
00
Alder/født:
1885
Fødested:
Eker
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

046 Helene Jensen

H.nr:
00
Alder/født:
1859
Fødested:
Fredrikstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Husholderske

047 Beate Marie Jensen

H.nr:
00
Alder/født:
1865
Fødested:
Fredrikstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Stupige

048 Marie Elisabeth Jensen

H.nr:
00
Alder/født:
1863
Fødested:
Bergs Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Barnepige

049 Lauritz Larsen

H.nr:
00
Alder/født:
1848
Fødested:
Østre Akers Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kudsk

050 Mathilde Larsen

H.nr:
00
Alder/født:
1860
Fødested:
Østre Akers Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

Kildeinformasjon:

Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1885
Sluttår:
1885

Tellingskrets:

001

Bosted by:

0277 Raadhusgaden 10

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter