Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Tellingskrets: 016 Tellekreds 16

Bosted by: 025 Kongensgt

Person: 011 Nicoline Lydia Hanna Worsse

Se skannet versjon
Permanent ID: pf01053073009769
Rolle:
-
Husholdningsnr:
1
Personnr:
011
Familiestilling:
hp hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Enkepensjon
Kjønn:
k
Alder:
-
Fødselsdato:
1828
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Carl Adolph Dahl

H.nr:
1
Alder/født:
1828
Fødested:
Ød sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Stadsingenør

002 Johanne Kristine Dahl

H.nr:
1
Alder/født:
1845
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
Husmor

003 Kristen Andreas Dahl

H.nr:
1
Alder/født:
1872
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev

004 Sverre Lund

H.nr:
1
Alder/født:
1871
Fødested:
Id sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Overlærer

005 Karen Oline Thingstad

H.nr:
1
Alder/født:
1860
Fødested:
Levanger Lands.
Bostatus:
-
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Enepige

006 Sigurd Matzow

H.nr:
1
Alder/født:
1858
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Handelsmand

007 Gusta Magdalene Matzow

H.nr:
1
Alder/født:
1864
Fødested:
Nordalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

008 Marie Rostad Matzow

H.nr:
1
Alder/født:
1889
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

009 Sofie Jacobine Nilsen

H.nr:
1
Alder/født:
1872
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kokkepige

010 Sofie Ellingsdatter Østvold

H.nr:
1
Alder/født:
1863
Fødested:
Nærdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barnepige

011 Nicoline Lydia Hanna Worsse

H.nr:
1
Alder/født:
1828
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Enkepensjon

012 Adele Margrethe Nannestad

H.nr:
1
Alder/født:
1865
Fødested:
Rissa
Bostatus:
-
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

013 Jonetta Olsdatter Nøst

H.nr:
1
Alder/født:
1853
Fødested:
Rissa
Bostatus:
-
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Enepige

014 Daniel Andersen

H.nr:
1
Alder/født:
1833
Fødested:
Wermland Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Brandformand

015 Regine Serine Andersen

H.nr:
1
Alder/født:
1845
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

016 Johan Bernhard Andersen

H.nr:
1
Alder/født:
1872
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Visergutt

017 Ragna Dorthea Andersen

H.nr:
1
Alder/født:
1874
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

018 Olaf Theodor Andersen

H.nr:
1
Alder/født:
1876
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

019 Olga Johanne Andersen

H.nr:
1
Alder/født:
1878
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

020 Edvind Andreas Andersen

H.nr:
1
Alder/født:
1881
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

021 Signe Marie Andersen

H.nr:
1
Alder/født:
1886
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

022 Ivar Daniel Andersen

H.nr:
1
Alder/født:
1889
Fødested:
Trondhjrm
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

023 Ove Jacobsen

H.nr:
1
Alder/født:
1858
Fødested:
Ørlandet
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Brandmanskap

024 Helene Kristiane Jacobsen

H.nr:
1
Alder/født:
1859
Fødested:
Værnes Ørlandet
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

025 Olaf Herman Jacobsen

H.nr:
1
Alder/født:
1883
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

026 Marie Charlotte Jacobsen

H.nr:
1
Alder/født:
1885
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

027 Jenny Christine Jacobsen

H.nr:
1
Alder/født:
1887
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

028 Einar Kristen Strøm Jacobsen

H.nr:
1
Alder/født:
1890
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

029 Paul Brækken

H.nr:
1
Alder/født:
1845
Fødested:
Vaage Gudbransd
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Brandformand

030 Pernille Brækken

H.nr:
1
Alder/født:
1848
Fødested:
Ørskog Sykelven
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

031 Petter Olaus Brækken

H.nr:
1
Alder/født:
1872
Fødested:
Sykelven
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Smedlærling

032 Kristine Brækken

H.nr:
1
Alder/født:
1881
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

033 Paul Rødde

H.nr:
1
Alder/født:
1851
Fødested:
Melhus
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Brandformand

034 Bergitte Rødde

H.nr:
1
Alder/født:
1860
Fødested:
Strinden
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

035 Inga Mathilde Rødde

H.nr:
1
Alder/født:
1878
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

036 Petra Berntine Rødde

H.nr:
1
Alder/født:
1879
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

037 Ingvar Nicolaus Rødde

H.nr:
1
Alder/født:
1882
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

038 Marie Charlotte Rødde

H.nr:
1
Alder/født:
1886
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

039 Johan Andreas Næss

H.nr:
1
Alder/født:
1828
Fødested:
Levangerskogen
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp hf
Sivilstand:
e
Yrke:
Brandformand

040 Nella Eriksen

H.nr:
1
Alder/født:
1834
Fødested:
Lesje Gudbrands.
Bostatus:
-
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
e
Yrke:
Husholderske

041 Carsten Edvard Eriksen

H.nr:
1
Alder/født:
1865
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bogbindersvend

042 Johan Marius Johansen

H.nr:
1
Alder/født:
1864
Fødested:
Levangerskogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Brandmandskab.

043 Johanne Johansen

H.nr:
1
Alder/født:
1856
Fødested:
Hammerfest
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

044 Astrid Johanne Johansen

H.nr:
1
Alder/født:
1887
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

045 Borghild Oline Johansen

H.nr:
1
Alder/født:
1889
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

046 Ole Kufaas

H.nr:
1
Alder/født:
1853
Fødested:
Børseskogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Brandmandskab.

047 Beret Martha Kufaas

H.nr:
1
Alder/født:
1848
Fødested:
Børsen
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

048 Jacob Kufaas

H.nr:
1
Alder/født:
1881
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

049 John Kufaas

H.nr:
1
Alder/født:
1883
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

050 Emelie Olea Olsen

H.nr:
1
Alder/født:
1874
Fødested:
Hevnæs Helgel.
Bostatus:
-
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 1601 Trondheim kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Trondheim
Geografisk område:
Trondheim komm.
Startår:
1891
Sluttår:
1891

Tellingskrets:

016 Tellekreds 16

Bosted by:

025 Kongensgt

Bydel:
-
Gårdens nr.:
7
Ansvarlig aktør

Rapporter