Tellingskrets: 007 

Bosted land: 009* Eide

Person: 006 Rasmus Larssen Eide

Permanent ID: pf01053026002511
Rolle:
-
Husholdningsnr:
1
Personnr:
006
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1880
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
Gårdbruger, selveier
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Ole Rasmussen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1855
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Selv Hovedperson Gårdbruger, selveier

001 Åse Thorkelsdtr. Oppedal

H.nr:
1
Alder/født:
1865
Fødested:
Brække sogn, Ladvik Sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Selv Hovedperson Jordemoder(offentlig ansat) i Oldens sogn, Indviken

001 Mons Simonsen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1857
Fødested:
Loen Sogn, Stryn
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Selv Hovedperson Gårdbr., selveier

001 Anne Klemmetsdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1822
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Enke
Yrke:
Selv Hovedperson Husmandsenke, pladsebrugerske Henke m.J.

001 Sjur Rasmussen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1825
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Selv Hovedperson Bruger af bygslet husmandsplads H.m.J.

001 Lars Antonsen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1839
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Selv Hovedperson Gårdbruger, selveier

001 Synneve Lassedtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1819
Fødested:
Loen Sogn, Stryn
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Enke
Yrke:
Selv Hovedperson Husmandsenke m.J., pladsebrugerske

001 Anders Rasmussen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1820
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Enkemand
Yrke:
Selv Hovedperson Husmand m.J., jordbrugende

001 Peder Pedersen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1833
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Selv Hovedperson Gårdbr., selveier

001 Rasmus Jenssen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1829
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Selv Hovedperson Husmand m.J., jordbrugende og bygningsmand for egen regning

001 Ole Thorsen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1849
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Selv Hovedperson Jordbruger, Selveier

001 Rasmus Salomonsen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1839
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Selv Hovedperson Gårdbr., selveier og lagretsmand ved udskiftning

002 Brita Larsdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1839
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Hustru

002 Elisabet Matiasdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1863
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Hustru

002 Rakel Matiasdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1860
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Hustru

002 Arne Pedersen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1860
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Søn Snedker for egen regning

002 Jørgine Johnsdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1825
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Hustru

002 Ingeborg Ellingdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1843
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Hustru

002 Kari Andersdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1858
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Datter Jordbrugsarbeide og kreaturstel for faderen Hj.Dtr.

002 Kristi Abrehamsdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1835
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Hustru

002 Anne Olsdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1839
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Hustru

002 Rakel Johannesdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1852
Fødested:
Loen Sogn, Stryn
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Hustru

003 Helga Rasmusdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1873
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Datter Jordbrugsarbeide og kreaturstel for faderen Hj.Dtr.

003 Rasmus Olsen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1888
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

003 Brita Olanne Monsdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1882
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

003 Johanne Karneliusdtr. Kirkeide

H.nr:
1
Alder/født:
1861
Fødested:
Stryn
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Logerende hørende til Familien Skredder for egen regning

003 Sigrid Sjursdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1864
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Datter Jordbrugsarbeide for egen regning

003 Marta Larsdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1872
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Datter Jordbrugsarbeide og kreaturstel for faderen Hj.Dtr.

003 Abreham Pedersen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1860
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Søn Jordbrugsarbeide for faderen og bogbinder for egen regning Hj.Søn

003 Rakel Rasmusdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1876
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter Jordbrugsarbeide dels for faderen og dels for andre Hj.Søn(Dtr.)

003 Thor Olsen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1878
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

004 Salomon Rasmussen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1875
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Søn Jordbrugsarbeide for faderen Hj.Søn

004 Knut Jakobsen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1835
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Husfaderens stedfader Føderådsmand Sysselsat ved jordbrugsarbeide for husfaderen

004 Eli Serine Monsdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1886
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

004 Rasmus Sjursen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1867
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Søn Snedkerlærling

004 Anton Larssen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1874
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Søn Jordbrugsarbeide for faderen Hj.Søn

004 Marta Pederdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1866
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Datter Jordbrugsarbeide og kreaturstel for faderen Hj.Dtr.

004 Jens Rasmussen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1878
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

004 Johannes Olsen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1882
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

005 Lars Rasmussen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1878
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

005 Brita Salomonsdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1824
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Husfaderens moder Føderådskone Jordbrugsarbeide og kreaturstel for husfaderen

005 Marie Sofie Monsdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1890 april
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

005 Johan Sjursen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1871
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Søn Jordbrugsarbeide dels for faderen og dels for egen regning

005 Elling Larssen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1877
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

005 Arne Anderssen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1806
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Enkemand
Yrke:
Husfaderens hustrus stedfader Føderådsmand

005 Johan Olsen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1885
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

006 Martines Rasmussen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1881
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

006 Matias Rasmussen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1822
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Husfaderens vigerfader Føderådsmand Jordbrugsarbeide for husfaderen og smed for egen regning

006 Rasmus Larssen Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1880
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

006 Oline Rasmusdtr. Eide

H.nr:
1
Alder/født:
1871
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Tjenestetyende Tjenestepige Jordbrugsarbeide og kreaturstel

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 1447 Innvik herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune (1947):
Innvik
Geografisk område:
Innvik komm.
Sunn- og Nordfjord fogd.
Startår:
1891
Sluttår:
1891

Tellingskrets:

007

Bosted land:

009* Eide

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter