Permanent ID: pf01052721121677
Rolle:
-
Husholdningsnr:
000
Personnr:
014
Familiestilling:
Besøgende (fjernere beslægtet)
Sivilstand:
ug
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
-
Fødselsdato:
1869
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
Enerhovbakken 3 (Kjöbm. Paalen) Fridsteaard paa Sygehuset.
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Ernst Reinhold Bætzmann

H.nr:
1
Alder/født:
1834
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

002 Caroline Bætzmann

H.nr:
000
Alder/født:
1838
Fødested:
Fredrikshald
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Caroline Fredrikke Bætzmann

H.nr:
000
Alder/født:
1862
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Hanna Christiane Charlotte Bætzmann

H.nr:
000
Alder/født:
1866
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Christian Schive Bætzmann

H.nr:
000
Alder/født:
1869
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn, Besøgende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

006 Jakob Arnold Bætzmann

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Carl Wahl

H.nr:
000
Alder/født:
1861
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

008 Anne Elise Wahl

H.nr:
000
Alder/født:
1863
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

009 Tony Wahl

H.nr:
000
Alder/født:
1887
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

010 Gudrun Barbara Wahl

H.nr:
000
Alder/født:
1889 sept.
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

011 Peter Lörenssen Ringstad

H.nr:
000
Alder/født:
1829
Fødested:
Dröbak
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
g
Yrke:
-

012 Barbara Ringstad

H.nr:
000
Alder/født:
1824
Fødested:
Dröbak
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
g
Yrke:
-

013 Halfden Emanuel Ruud

H.nr:
000
Alder/født:
1873
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien, (fjernere beslægtet)
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

014 Anna Margrette Ruud

H.nr:
000
Alder/født:
1869
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Besøgende (fjernere beslægtet)
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

015 Halvor Wilberg

H.nr:
000
Alder/født:
1864
Fødested:
Ullensaker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

016 Gurine Wilberg

H.nr:
000
Alder/født:
1862
Fødested:
Ullensaker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

017 Anton Andresen

H.nr:
000
Alder/født:
1852
Fødested:
Loner
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

018 Amalie Dorthea Andresen

H.nr:
000
Alder/født:
1858
Fødested:
Vestby
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

019 Nelly Mimi Elfride Andresen

H.nr:
000
Alder/født:
1885
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

020 Annette Larsen

H.nr:
000
Alder/født:
1863
Fødested:
Ski
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

021 Helmer Magnus Hafeby

H.nr:
000
Alder/født:
1864
Fødested:
Fet
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

022 Nora Indiane Nielsen

H.nr:
000
Alder/født:
1870
Fødested:
Næs paa Romerike
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

023 Anna Syvertsen

H.nr:
000
Alder/født:
1863
Fødested:
Aal i Hallingdal
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

024 Carl Andreas Alexander Dietzel

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Kjöbenhavn
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

025 Marie Dorthea Dietzel

H.nr:
000
Alder/født:
1865
Fødested:
Onsö
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

026 Peter Wilhelm Dietzel

H.nr:
000
Alder/født:
1889 juli
Fødested:
Christeania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

027 Abigael Næs

H.nr:
000
Alder/født:
1817
Fødested:
Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e
Yrke:
-

028 Johan Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1852
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

029 Agnes Jahr

H.nr:
000
Alder/født:
1878
Fødested:
Nannestad
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datterdatter.
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Grethe Alida Solberg

H.nr:
000
Alder/født:
1843
Fødested:
Fron
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e
Yrke:
-

031 Anna Kaspara Solberg

H.nr:
000
Alder/født:
1869
Fødested:
Dröbak
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

032 Just Ulrik Osvald Solberg

H.nr:
000
Alder/født:
1880
Fødested:
Soner
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

033 Otto Østensen

H.nr:
000
Alder/født:
1865
Fødested:
Ski
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

034 Hanna Østensen

H.nr:
000
Alder/født:
1860
Fødested:
Ski
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

035 Carl Arthur Østensen

H.nr:
000
Alder/født:
1886
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

036 Bergliot Nathalia Østensen

H.nr:
000
Alder/født:
1889 jan.
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

037 Kristian Arnesen

H.nr:
000
Alder/født:
1866
Fødested:
Ullensaker
Bostatus:
-
Familiestilling:
enslig Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

038 Kristian Andersen

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Modum
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

039 Ragnhild Andersen

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

040 August Andersen

H.nr:
000
Alder/født:
1874
Fødested:
Modum
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien, (Mandens Broder)
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

041 Carl Nielsen

H.nr:
000
Alder/født:
1858
Fødested:
Gjerdrum
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

042 Anne Karine Nielsen

H.nr:
000
Alder/født:
1860
Fødested:
Nannestad
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

043 Anna Mathilde Nielsen

H.nr:
000
Alder/født:
1888
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

044 Anna Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Nannestad
Bostatus:
-
Familiestilling:
Konens Söster
Sivilstand:
-
Yrke:
-

045 Martin Andreassen

H.nr:
000
Alder/født:
1865
Fødested:
Herum
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

046 Petra Marie Andreassen

H.nr:
000
Alder/født:
1870
Fødested:
Röken
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

047 Lorentz Arthur Andreassen

H.nr:
000
Alder/født:
1889 okt.
Fødested:
Røken
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

048 John Peter Höjer

H.nr:
000
Alder/født:
1848
Fødested:
Svelvig
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

049 Maren Kristine Höjer

H.nr:
000
Alder/født:
1848
Fødested:
Aas H
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

050 Victor Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1888 jan.
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Pleiesön (for Betaling)
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1891
Sluttår:
1891

Tellingskrets:

162 Platougd. 1-16

Bosted by:

008 Platougaden

Bydel:
-
Gårdens nr.:
8 & 10
Ansvarlig aktør

Rapporter