Permanent ID: pf01052721118795
Rolle:
-
Husholdningsnr:
000
Personnr:
010
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1857
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Ole Larsen Sather

H.nr:
1
Alder/født:
1863
Fødested:
Grue Solør
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

002 Lovise Sather

H.nr:
000
Alder/født:
1862
Fødested:
Eidbarg Ø Telem.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Klara Emilie Sather

H.nr:
000
Alder/født:
1888
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

004 Thora Elise Nielsen

H.nr:
000
Alder/født:
1869
Fødested:
Haabøl Smaalenene
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Edvard Kristiansen Grönlund

H.nr:
000
Alder/født:
1841
Fødested:
Østre Akers
Bostatus:
-
Familiestilling:
enslig Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

006 Carine Kjelsen

H.nr:
000
Alder/født:
1817
Fødested:
Chrestianea
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e
Yrke:
-

007 Ambrosia Kjelsen

H.nr:
000
Alder/født:
1844
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

008 Hilda Kjelsen

H.nr:
000
Alder/født:
1842
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

009 Natalia Jakobsen

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Lier Toten
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

010 F. Grann=Meyer

H.nr:
000
Alder/født:
1857
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

011 Agnes Harriet Grann=Meyer

H.nr:
000
Alder/født:
1860
Fødested:
Horten
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

012 Gudrun Grann=Meyer

H.nr:
000
Alder/født:
1888
Fødested:
Christeania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

013 nyfödt (Grann=Meyer)

H.nr:
000
Alder/født:
1890 des.
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

014 Laura Jakobsen

H.nr:
000
Alder/født:
1872
Fødested:
Horten
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

015 Arne Ingvald Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1870
Fødested:
Födt i Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

016 Anna Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1868
Fødested:
födt Bergen 1868
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

017 Karoline Halvorsen

H.nr:
000
Alder/født:
1827
Fødested:
Hedemarken
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

018 Lars Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1844
Fødested:
Løitens Prejtegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

019 Lavise Olsen - født Glemmestad

H.nr:
000
Alder/født:
1846
Fødested:
ostre Thoten
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

020 Oskar Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1874
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

021 Einar Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1888
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

022 Gustav Michelsen

H.nr:
000
Alder/født:
1841
Fødested:
Chr. a
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

023 Nils Janson

H.nr:
000
Alder/født:
1846 13/8
Fødested:
Silbodal Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

024 Elise Janson

H.nr:
000
Alder/født:
1857 9/9
Fødested:
Holmedal Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

025 Johnny Ragnvald Jansen

H.nr:
000
Alder/født:
1886 21/8
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

026 Johan Ludvig Bäckström

H.nr:
000
Alder/født:
1864
Fødested:
Wedboherred Torskog Soken Dalsland, Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

027 Beda Emelia Bäckström

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Wedbo Herred Torskogsoken Dalsland, Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søster
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

028 Severin Andreas Hvidtbro

H.nr:
000
Alder/født:
1845
Fødested:
Levangers Prestejel
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

029 Sophie Camila Hvidtbro

H.nr:
000
Alder/født:
1852
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

030 Anna Sophie Hvidtbro

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

031 Sigrid Ingeborg Hvidtbro

H.nr:
000
Alder/født:
1890 Aug 19
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

032 Annete Walborg Hvidtbro

H.nr:
000
Alder/født:
1881
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

033 Hendriete Marie Hvidtbro

H.nr:
000
Alder/født:
1879
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

034 Marie Gundersen

H.nr:
000
Alder/født:
1825
Fødested:
Kongsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Svigermor.
Sivilstand:
e
Yrke:
-

035 Lovise Hensin

H.nr:
000
Alder/født:
1849
Fødested:
Østre Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

036 Marie Hensen

H.nr:
000
Alder/født:
1854
Fødested:
Østre Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søster
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

037 Helga Hensen

H.nr:
000
Alder/født:
1875
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

038 Tönnes Andreassen

H.nr:
000
Alder/født:
1856
Fødested:
Sole Sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

039 Andrina Andreassen

H.nr:
000
Alder/født:
1862
Fødested:
Kongsvinger
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

040 Trygve Adolf Andreassen

H.nr:
000
Alder/født:
1889 aug.
Fødested:
Christiiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Augusta Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1871
Fødested:
Eidsberg Sogn Smaalenene
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

042 Karolus Eliasen

H.nr:
000
Alder/født:
1846
Fødested:
Tonumsogn i Sverige.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e-mand
Yrke:
-

043 Britha Stina Brodin

H.nr:
000
Alder/født:
1833
Fødested:
Töftedal i Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
e
Yrke:
-

044 Ahl. Lauritz Ahlsen

H.nr:
000
Alder/født:
1849
Fødested:
Fredrikshald
Bostatus:
-
Familiestilling:
enslig Logerende
Sivilstand:
g
Yrke:
-

045 Johan Andersen

H.nr:
000
Alder/født:
1832
Fødested:
Ullensaker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

046 Berthe Kristine Andersen

H.nr:
000
Alder/født:
1822
Fødested:
Næsodden
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

047 Vagmar Martinsen

H.nr:
000
Alder/født:
1879
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Pleie Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1891
Sluttår:
1891

Tellingskrets:

158 Grönland No 2-16 inkl

Bosted by:

008 Grønland

Bydel:
-
Gårdens nr.:
16
Ansvarlig aktør

Rapporter