Permanent ID: pf01052721117770
Rolle:
-
Husholdningsnr:
000
Personnr:
075
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1871
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

003 Anders Olsson

H.nr:
000
Alder/født:
1830
Fødested:
Sverige Nordmarks Hered
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

004 Stina Olsson

H.nr:
000
Alder/født:
1835
Fødested:
Sverige Alster Soken Vermland
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

005 Emma Christine Nils Datter

H.nr:
000
Alder/født:
1884
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Pleie Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Nils Nilsen

H.nr:
000
Alder/født:
1852
Fødested:
Alstersong Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien, Logerende
Sivilstand:
e-mand
Yrke:
-

007 Carl Nilssen

H.nr:
000
Alder/født:
1849
Fødested:
Wermlan Alstersocken Sverge
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

008 Anders Gustaf Anderson

H.nr:
000
Alder/født:
1850
Fødested:
i Sverige Jemskog Sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

009 Kaisa Anderson

H.nr:
000
Alder/født:
1840
Fødested:
Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

010 Kristian Drogseth

H.nr:
000
Alder/født:
1836
Fødested:
Biri Herred
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

011 Ingeborg Sofie Drogseth

H.nr:
000
Alder/født:
1842
Fødested:
Lesje, Gudbrandsdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

012 Karoline Evensdotter Drogseth

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Ringsaker Herred
Bostatus:
-
Familiestilling:
Pleie Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

013 Annette Larsen

H.nr:
000
Alder/født:
1863
Fødested:
Faaberg, Gudbrandsdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

014 Bergitte Sandvold

H.nr:
000
Alder/født:
1868
Fødested:
Beri Herred
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug ?
Yrke:
-

015 Carl Larsen

H.nr:
000
Alder/født:
1838
Fødested:
Gjerpen Bratsberg Amt
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

016 Isabella Larsen Schveigaardsgd

H.nr:
000
Alder/født:
1838
Fødested:
Aasgaardsstrand
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

017 Karl Kristen Sarnsing Larsen

H.nr:
000
Alder/født:
1879
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

018 Thora Marie Thronsen Schveigaardsgd

H.nr:
000
Alder/født:
1844
Fødested:
Fredriksværen
Bostatus:
-
Familiestilling:
enslig Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

019 Jens Kröger Gröntoft

H.nr:
000
Alder/født:
1873
Fødested:
Arendal
Bostatus:
-
Familiestilling:
enslig Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

020 Marie Haraldsen

H.nr:
000
Alder/født:
1830
Fødested:
Nøterø
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

021 Christian Haraldsen

H.nr:
000
Alder/født:
1863
Fødested:
Nøterø
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

022 Henny Helene Haraldsen

H.nr:
000
Alder/født:
1865
Fødested:
Nøterø
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

023 Johan Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1863
Fødested:
Løiten
Bostatus:
-
Familiestilling:
enslig Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

024 Elisabeth Olava Gjertvang

H.nr:
000
Alder/født:
1806
Fødested:
Løiten
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
e
Yrke:
-

025 Julius Smith

H.nr:
000
Alder/født:
1849
Fødested:
Rakkestad
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

026 Karoline Smith

H.nr:
000
Alder/født:
1852
Fødested:
Chresteania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

027 Matilde Sten

H.nr:
000
Alder/født:
1872
Fødested:
Maridalen V. Aker Sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

028 Isak Berendsen

H.nr:
000
Alder/født:
1855
Fødested:
Kjøbenhavn
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

029 Henny Berendsen

H.nr:
000
Alder/født:
1864
Fødested:
Altona
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

030 James Berendsen

H.nr:
000
Alder/født:
1888
Fødested:
Moland
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

031 Ella Berendsen

H.nr:
000
Alder/født:
1890 sept.
Fødested:
Gøteborg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

032 Dora Berendsen

H.nr:
000
Alder/født:
1887
Fødested:
Malmö
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

033 Anna Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1870
Fødested:
Østre Bærum, Asker Sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

034 Jensine Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1821
Fødested:
Østre Bærum, Asker Sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

035 Lars Martin Andersen

H.nr:
000
Alder/født:
1820
Fødested:
Frederikstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

036 Andrine fød Koch

H.nr:
000
Alder/født:
1838
Fødested:
Hvaløerne Herred
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

037 Ole Louis Marinius Andersen

H.nr:
000
Alder/født:
1875
Fødested:
Frederikstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn, Besøgende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

038 Mens Trÿgve Berg Andersen

H.nr:
000
Alder/født:
1882
Fødested:
Frederikstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

039 Elen Susana Eriksen

H.nr:
000
Alder/født:
1874
Fødested:
Hvaløerne
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende, Elev i Syskole
Sivilstand:
ug ?
Yrke:
-

040 Ole Christian Schlanbusch

H.nr:
000
Alder/født:
1870
Fødested:
Arendal
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

041 J. P. W. Sörlie

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Øster Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

042 Mina Amalie Sörlie

H.nr:
000
Alder/født:
1859
Fødested:
Eid ?
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

043 Vilhelm Henry Sørle

H.nr:
000
Alder/født:
1889 jan.
Fødested:
Chr. a
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

044 Olof Wallentin

H.nr:
000
Alder/født:
1856
Fødested:
Sverge
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

045 Marie Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1859
Fødested:
Sverge
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

046 Gulbrand Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1841
Fødested:
Gjerdrums Prestegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

047 Martine Amalie Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1844
Fødested:
Vestby Prestegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

048 Ingeborg Olsen Fru Krestian i sens Moder

H.nr:
000
Alder/født:
1813
Fødested:
Hurrems Prestegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
e
Yrke:
-

049 Ingeri Knudsen

H.nr:
000
Alder/født:
1874
Fødested:
Næs, Prestegjeld Hallingdal
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug ?
Yrke:
-

050 Einar Rudolf Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1871
Fødested:
Christiania. By
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug ?
Yrke:
-

051 Sigurd Martinius Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Christiania. By
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

052 Dagmar Gulborg Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1879
Fødested:
Christiania. By
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1891
Sluttår:
1891

Tellingskrets:

156 Schweigaards Gade

Bosted by:

006 Schweigaardsgade

Bydel:
-
Gårdens nr.:
32
Ansvarlig aktør

Rapporter