Permanent ID: pf01052721071077
Rolle:
-
Husholdningsnr:
000
Personnr:
026
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1865
Fødested:
Skien
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
Ukjendt
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Tomas Lund

H.nr:
1
Alder/født:
1831
Fødested:
Ramnæs
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

002 Johanne Nilsen Lund

H.nr:
000
Alder/født:
1842
Fødested:
Sarpsborg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Jorgen Rustad

H.nr:
000
Alder/født:
1822
Fødested:
Søndre Odalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e-mand
Yrke:
-

004 Dorthea Kristensen

H.nr:
000
Alder/født:
1821
Fødested:
Arendal
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
e
Yrke:
-

005 Karoline Larsen

H.nr:
000
Alder/født:
1821
Fødested:
Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Selv Hovedperson, enslig Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

006 Langnea Alvis

H.nr:
000
Alder/født:
1862
Fødested:
Tyskland
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

007 Martine Andersen

H.nr:
000
Alder/født:
1869
Fødested:
Holden
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

008 Hedvig Longnea

H.nr:
000
Alder/født:
1888
Fødested:
Skien
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

009 Joseffa Longnea

H.nr:
000
Alder/født:
1890 nov.
Fødested:
Kresteanea
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

010 Otto Jensen

H.nr:
000
Alder/født:
1860
Fødested:
Østre Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

011 Marie Jensen

H.nr:
000
Alder/født:
1859
Fødested:
Kresteania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

012 Ivar Jensen

H.nr:
000
Alder/født:
1885
Fødested:
Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

013 Elvira Jensen

H.nr:
000
Alder/født:
1887
Fødested:
Øatre Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

014 Eenar Jensen

H.nr:
000
Alder/født:
1889 des.
Fødested:
Chr.a
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

015 Helga Lund

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Kresteania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Pleiebarn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

016 Emil Sorensen

H.nr:
000
Alder/født:
1856
Fødested:
Østre Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

017 Elen Gustafsen

H.nr:
000
Alder/født:
1859
Fødested:
Søndre Odalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

018 Karl Emil Sørensen

H.nr:
000
Alder/født:
1880
Fødested:
Kresteania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

019 Ragnhild Sørensen

H.nr:
000
Alder/født:
1884
Fødested:
Kresteanea
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

020 Ivar Sørensen

H.nr:
000
Alder/født:
1888
Fødested:
Kresteania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

021 Erling Sørenssen

H.nr:
000
Alder/født:
1890 juni
Fødested:
Kresteanea
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

022 Bredene Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1848
Fødested:
Botne Jarlsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e
Yrke:
-

023 Velhlm Jensen

H.nr:
000
Alder/født:
1886
Fødested:
Bærum
Bostatus:
-
Familiestilling:
Pleiesøn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

024 Ole Arnesen

H.nr:
000
Alder/født:
1868
Fødested:
Kongsvenger
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

025 Janne Hultgren

H.nr:
000
Alder/født:
1860
Fødested:
Sverege
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

026 Karl Krogh

H.nr:
000
Alder/født:
1865
Fødested:
Skien
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

027 Johan Staalberg

H.nr:
000
Alder/født:
1849
Fødested:
Sverege
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

028 Mathelde Staalberg

H.nr:
000
Alder/født:
1847
Fødested:
Svrege
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

029 Annet Staalberg

H.nr:
000
Alder/født:
1878
Fødested:
Sverege
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Ervid Staalberg

H.nr:
000
Alder/født:
1881
Fødested:
Sverege
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

031 Henming Staælberg

H.nr:
000
Alder/født:
1882
Fødested:
Svrege
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

032 Aksel Staalberg

H.nr:
000
Alder/født:
1885
Fødested:
Sverege
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

033 Erik Staalberg

H.nr:
000
Alder/født:
1887
Fødested:
Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1891
Sluttår:
1891

Tellingskrets:

270 Kanpens Gade

Bosted by:

006 Kampens gd.

Bydel:
-
Gårdens nr.:
11
Ansvarlig aktør

Rapporter