Permanent ID: pf01052721050673
Rolle:
-
Husholdningsnr:
000
Personnr:
087
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1866
Fødested:
Søndre Odalen
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Johan Berntsen

H.nr:
1
Alder/født:
1856
Fødested:
Honerud i Asker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

002 Marie Berntsen

H.nr:
000
Alder/født:
1853
Fødested:
Sandokerd Gaard i Lier
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Helga Berntsen

H.nr:
000
Alder/født:
1883
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

004 Jahan Marinius Berntsen

H.nr:
000
Alder/født:
1886
Fødested:
Kristionia
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Nils Krestensen

H.nr:
000
Alder/født:
1836
Fødested:
Asker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

006 Oline Kristensen

H.nr:
000
Alder/født:
1850
Fødested:
Vang Hedemarken
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

007 Kristion Kristinsen

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Asker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

008 Karen Kristensen

H.nr:
000
Alder/født:
1878
Fødested:
Asker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

009 Oscar Kristensen

H.nr:
000
Alder/født:
1883
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

010 Ragnhild Kristensen

H.nr:
000
Alder/født:
1887
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

011 Peder Gustavsen

H.nr:
000
Alder/født:
1835
Fødested:
Eidsskogen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

012 Anne Gustavsen

H.nr:
000
Alder/født:
1845
Fødested:
Eidsskogen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

013 August Gustavsen

H.nr:
000
Alder/født:
1873
Fødested:
Maridalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

014 Martinus Gustavsen

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Maridalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

015 Jørgen Ingvald Gustavsen

H.nr:
000
Alder/født:
1878
Fødested:
Hurum
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

016 Alma Josefine Gustavsen

H.nr:
000
Alder/født:
1882
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

017 Gustava Annetta Gustavsen

H.nr:
000
Alder/født:
1886
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

018 Håken Alfred Andresen

H.nr:
000
Alder/født:
1851
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

019 Laura Andresen

H.nr:
000
Alder/født:
1859
Fødested:
Blaker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

020 Maren Helene Andresen

H.nr:
000
Alder/født:
1877
Fødested:
Bryn Jbst.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

021 Karaline Amalie Andresen

H.nr:
000
Alder/født:
1884
Fødested:
Kristionia
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

022 Karl Bernhard Andresen

H.nr:
000
Alder/født:
1887
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

023 Martin Kirkeby

H.nr:
000
Alder/født:
1851
Fødested:
Hakedalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

024 Maren Kirkeby

H.nr:
000
Alder/født:
1854
Fødested:
Kongsvingers Prestegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

025 Anna Mathilde Jørgene Kirkeby

H.nr:
000
Alder/født:
1879
Fødested:
Drøbak
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

026 Borghild Henriette Kirkeby

H.nr:
000
Alder/født:
1881
Fødested:
Drøbak
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

027 Karl Jahan Kirkeby

H.nr:
000
Alder/født:
1888
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

028 Anna Marie Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1883
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Pleiedatter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

029 Hildus Martinus Larsen

H.nr:
000
Alder/født:
1885
Fødested:
Kristionia
Bostatus:
-
Familiestilling:
Pleiesøn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Gustav Gudbrandsen

H.nr:
000
Alder/født:
1873
Fødested:
Solbergelven ved Drammen Eker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

031 Lavise Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1847
Fødested:
Vestre Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e
Yrke:
-

032 Anne Haakensen

H.nr:
000
Alder/født:
1812
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Moder til Hovedpersonen
Sivilstand:
e
Yrke:
-

033 Halfdan Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1875
Fødested:
Kr. ania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

034 Lorntz Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1877
Fødested:
Vestre Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

035 Oline Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1872
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

036 Mina Gudbrandsen

H.nr:
000
Alder/født:
1869
Fødested:
Eidsvold
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

037 Jens Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1857
Fødested:
Eidsberg Smaalenene
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

038 Marie Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1850
Fødested:
Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

039 Johan Sigvart Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1880
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

040 Ludvig Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1885
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Aagat Mathilde Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1887
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

042 Karl Anton Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1890 okt.
Fødested:
Krestionia
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

043 Hans Jakob Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1841
Fødested:
Spydeberg Smålenene
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

044 Balette Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1844
Fødested:
Spydeberg in Smoolenene
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

045 Hagbart Emil Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

046 Anna Bergitte Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1879
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

047 Martin Pedersen

H.nr:
000
Alder/født:
1844
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

048 Emilie Pedersen

H.nr:
000
Alder/født:
1845
Fødested:
Solør Smaalenene
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

049 Isedoria Mathilde Pedersen

H.nr:
000
Alder/født:
1871
Fødested:
Kristionia
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

050 Severin Valdemar Pedersen

H.nr:
000
Alder/født:
1872
Fødested:
Kristionia
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kilde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1891
Sluttår:
1891

Tellingskrets:

252 Kongsbergsgade

Bosted by:

009 Kongsbergsg.

Bydel:
-
Gårdens nr.:
17
Ansvarlig aktør

Rapporter