Permanent ID: pf01052721031284
Rolle:
-
Husholdningsnr:
1
Personnr:
001
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e-mand
Yrke:
-
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1851
Fødested:
Vænse
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
Ødemark
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Mathias Skeibrak

H.nr:
1
Alder/født:
1851
Fødested:
Vænse
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e-mand
Yrke:
-

002 Borghild Marie Skeibrok

H.nr:
000
Alder/født:
1886
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

003 Hanna Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1860
Fødested:
Røken
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Hjalmar Henrik Gram

H.nr:
000
Alder/født:
1865
Fødested:
Göteborg, Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

005 Ragna Gram

H.nr:
000
Alder/født:
1865
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

006 Judith Gram

H.nr:
000
Alder/født:
1889 des.
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Emma Karolius Gram

H.nr:
000
Alder/født:
1868
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Besøgende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

008 Elise Marie Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Sande i Jarlsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

009 Olaus Bergersen

H.nr:
000
Alder/født:
1860
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
enslig Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

010 Ole Ludvig Isaksen

H.nr:
000
Alder/født:
1864
Fødested:
Spydeberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

011 Laura Amalie Isaksen

H.nr:
000
Alder/født:
1864
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

012 Ingerid Isaksen

H.nr:
000
Alder/født:
1890 april
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

013 Mathea Isaksen

H.nr:
000
Alder/født:
1840
Fødested:
Spydeberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
moder
Sivilstand:
e
Yrke:
-

014 Maren Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1869
Fødested:
Lier
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

015 Anton Mikaelsen Granum

H.nr:
000
Alder/født:
1864
Fødested:
Søndre Land
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

016 Anne Lina Granum

H.nr:
000
Alder/født:
1860
Fødested:
Botne
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

017 Hans Frithjof Granum

H.nr:
000
Alder/født:
1889 juni
Fødested:
Chr.a.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

018 Fransiska Vilhelmine Birgitte Eriksen

H.nr:
000
Alder/født:
1825
Fødested:
Rödenæs
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e
Yrke:
-

019 Marie Eriksen

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Løiten
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

020 Alvide Hansten Eriksen

H.nr:
000
Alder/født:
1861
Fødested:
Løiten
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

021 Mathilde Emilie Eriksen

H.nr:
000
Alder/født:
1858
Fødested:
Skeberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

022 Hulda Amalie Andersen

H.nr:
000
Alder/født:
1868
Fødested:
Aremark
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

023 Frithjof Johan Daniel Mikelsen

H.nr:
000
Alder/født:
1858
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

024 Jenny Mikkelsen

H.nr:
000
Alder/født:
1862
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

025 Elfrida Cicilia Lovise Mikkelsen

H.nr:
000
Alder/født:
1881
Fødested:
Krestiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

026 Thorolv Johan Fredrik Mikelsen

H.nr:
000
Alder/født:
1882
Fødested:
Krestiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

027 Bjarne Arnoldus Mikkelsen

H.nr:
000
Alder/født:
1884
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

028 Sigrid Mikkelsen

H.nr:
000
Alder/født:
1886
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

029 Borghild Julie Charlotte Mikkelsen

H.nr:
000
Alder/født:
1888
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Reidar Heinrich Mikkelsen

H.nr:
000
Alder/født:
1890 febr.
Fødested:
Chr.a
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

031 Emilie Engebretsen

H.nr:
000
Alder/født:
1862
Fødested:
Eker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

032 Amanda Lundgren

H.nr:
000
Alder/født:
1869
Fødested:
Aamål, Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

033 Simen Jensen

H.nr:
000
Alder/født:
1836
Fødested:
Eker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Besøgende
Sivilstand:
g
Yrke:
-

034 Cicilie Jensen

H.nr:
000
Alder/født:
1826
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Besøgende
Sivilstand:
g
Yrke:
-

035 Kristian Fredrik Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1864
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

036 Ingeborg Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1866
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

037 Ingeborg Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1889 juli
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

038 Laura Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1866
Fødested:
Sande Jarlsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

039 Kristian Taraldsen

H.nr:
000
Alder/født:
1837
Fødested:
Båstad, Trygstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

040 Marie Taraldsen

H.nr:
000
Alder/født:
1839
Fødested:
Båstad i Trygstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
søster
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

041 Helene Therese Rognstad

H.nr:
000
Alder/født:
1870
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
pleiedatter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

042 Andreas Andr Guttormsen

H.nr:
000
Alder/født:
1846
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

043 Kari Guttormsen

H.nr:
000
Alder/født:
1852
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

044 Martin Emanuel Guttormsen

H.nr:
000
Alder/født:
1882
Fødested:
Chresteania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

045 Alexander Guttormsen

H.nr:
000
Alder/født:
1883
Fødested:
Chresteanea
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

046 Julius Guttormsen

H.nr:
000
Alder/født:
1880
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

047 Caroline Eilertsen

H.nr:
000
Alder/født:
1869
Fødested:
Stokke
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

048 Agnes Guttormsen

H.nr:
000
Alder/født:
1885
Fødested:
Chrestianea
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

049 Nils Guttormsen

H.nr:
000
Alder/født:
1886
Fødested:
Chrestianea
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1891
Sluttår:
1891

Tellingskrets:

183 Schweigaardsgd. 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60B, 61, 61B, 63, 63B.

Bosted by:

010 Schweigaardsg.

Bydel:
-
Gårdens nr.:
61B
Ansvarlig aktør

Rapporter