Permanent ID: pf01052721003047
Rolle:
-
Husholdningsnr:
000
Personnr:
002
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
-
Fødselsdato:
1852
Fødested:
Nes på Romerike
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
Nei
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Edvard Hansen

H.nr:
1
Alder/født:
1844
Fødested:
Bærum
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

002 Marie Elen Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1852
Fødested:
Nes på Romerike
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Hans Julius Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1874
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Helene Marie Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1877
Fødested:
Nes på Romerike
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Edvard Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1887
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Inga Karoline Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1880
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Halvor Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1890 mars
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

008 Karen Johnsen

H.nr:
000
Alder/født:
1849
Fødested:
Stange paa Hedemarken
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

009 Ragnild Aagadt Christiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Pleie Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

010 Erik Kristoffersen Moen

H.nr:
000
Alder/født:
1860
Fødested:
Snarum
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

011 Hansine Moen födt Johannesen

H.nr:
000
Alder/født:
1865
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

012 Asta Helene Moen

H.nr:
000
Alder/født:
1888
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

013 Anna Kristine Moen

H.nr:
000
Alder/født:
1889 nov.
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

014 Anna Johannesen

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Besøgende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

015 Hans Jakob Christiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1850
Fødested:
Askim
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

016 Johanne Christiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1854
Fødested:
Askim
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

017 Frithjof Christiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1879
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

018 Anna Kristine Christiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1880
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

019 Wilhelm Christiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1886
Fødested:
Chrestiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

020 Ambrosie Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1862
Fødested:
Horten
Bostatus:
-
Familiestilling:
enslig Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

021 Hendriette Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1865
Fødested:
Horten
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

022 Henrik Ramberg Skomoger

H.nr:
000
Alder/født:
1860
Fødested:
Kristiania.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

023 Othea Ramberg

H.nr:
000
Alder/født:
1866
Fødested:
Svelvig
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

024 Henrik Ramberg.

H.nr:
000
Alder/født:
1890 mars
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

025 Petter Thorvald Aaurm, stud. jur.

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Skjeberg, Smålenene
Bostatus:
-
Familiestilling:
enslig Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

026 Johan Hendrik Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1849
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

027 Thea Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1854
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

028 Johanne Kristiasen

H.nr:
000
Alder/født:
1875
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

029 Anna Marie Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1864
Fødested:
Kr.a
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

030 Thea Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1816
Fødested:
Røken
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien, hustruens moder.
Sivilstand:
e
Yrke:
-

031 Helene Pedersen

H.nr:
000
Alder/født:
1830
Fødested:
Hole Ringerike
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e
Yrke:
-

032 Peter Emil Pedersen

H.nr:
000
Alder/født:
1873
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

033 Marie Elisabeth Pedersen

H.nr:
000
Alder/født:
1855
Fødested:
Kristiania.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

034 Petra Marie Paulsen

H.nr:
000
Alder/født:
1847
Fødested:
Kristeania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e
Yrke:
-

035 Sofie Pauline Paulsen

H.nr:
000
Alder/født:
1863
Fødested:
Kristeania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

036 Ragna Otelie Paulsen

H.nr:
000
Alder/født:
1872
Fødested:
Kr.a
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

037 Aagot Mathelde Paulsen

H.nr:
000
Alder/født:
1883
Fødested:
Kr.a
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

038 Karl August Westerstrøm

H.nr:
000
Alder/født:
1843
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

039 Hanna Westerstrøm

H.nr:
000
Alder/født:
1846
Fødested:
Aamaat Østerdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

040 Karl Hilmar Westerstrøm

H.nr:
000
Alder/født:
1873
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

041 Borgil Gudrun Westerstrøm

H.nr:
000
Alder/født:
1885
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

042 Helene Theodora Westerstrøm

H.nr:
000
Alder/født:
1875
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

043 Hildor Kristine Westerstrøm

H.nr:
000
Alder/født:
1890 juni
Fødested:
Kristiania.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

044 Martin Otto Kristensen Søgaard

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Fåberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Selv Hovedperson, enslig Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

045 Harald Breien

H.nr:
000
Alder/født:
1866
Fødested:
Fåberg i Gudbr.
Bostatus:
-
Familiestilling:
enslig Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

046 Børe Mathisen

H.nr:
000
Alder/født:
1844
Fødested:
Næss Hedemarken
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

047 Lovise Mathisen

H.nr:
000
Alder/født:
1850
Fødested:
Næs Hedemorken
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

048 Emma Matilde Mathisen

H.nr:
000
Alder/født:
1872
Fødested:
Næs Hedemorken
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

049 Lina Mathisen

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Næs Hedemorken
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

050 Laura Mathisen

H.nr:
000
Alder/født:
1879
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kilde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1891
Sluttår:
1891

Tellingskrets:

098 Huelfeldts Gade.

Bosted by:

013 Huitfeldtsgd

Bydel:
-
Gårdens nr.:
16B
Ansvarlig aktør

Rapporter