Permanent ID: pf01052721002211
Rolle:
-
Husholdningsnr:
000
Personnr:
029
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
-
Fødselsdato:
1854
Fødested:
åbo i Finland
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
Nei
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Sigvardine Andreassen

H.nr:
1
Alder/født:
1831
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e
Yrke:
-

002 Mathilde Andreassen

H.nr:
000
Alder/født:
1860
Fødested:
Fredrikstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

003 Karl Ferdinand Andreassen

H.nr:
000
Alder/født:
1874
Fødested:
Kristiania, Trefoldighet
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Bervig

H.nr:
000
Alder/født:
1861
Fødested:
Kristiania, Trefoldighet
Bostatus:
-
Familiestilling:
enslig Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Nikolai Arnesen

H.nr:
000
Alder/født:
1855
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

006 Mathea Arnesen

H.nr:
000
Alder/født:
1855
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

007 Emma Antonie Arnesen

H.nr:
000
Alder/født:
1889 des.
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

008 Franzine Eneke

H.nr:
000
Alder/født:
1833
Fødested:
Christeania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Selv Hovedperson, Datter, Segrd Enek
Sivilstand:
e
Yrke:
-

009 Sigrid Eneke Fru Enhus Datte

H.nr:
000
Alder/født:
1871
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

010 Friderike Eneke

H.nr:
000
Alder/født:
1819
Fødested:
Kiel ve Holsten
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

011 Anna Caroline Haugen. i. Tjenest hus enkefru Eneke

H.nr:
000
Alder/født:
1873
Fødested:
Skien
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

012 Edvard Jahann Ferdinandt Hellmeth Wilhalm Winter

H.nr:
000
Alder/født:
1836
Fødested:
Nesshof ved Wismar Meklenburg Schwerin
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

013 Mathilda Ulrika Winter Født Kielstrøm

H.nr:
000
Alder/født:
1834
Fødested:
Göteborg Sverrige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

014 Elvira Mathilda Henriethe Winter

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Wername Smoland Sverrige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

015 Marie Skaarn

H.nr:
000
Alder/født:
1852
Fødested:
Björnstad Eidsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
e
Yrke:
-

016 Haaken Ingolf Wettergreen

H.nr:
000
Alder/født:
1858
Fødested:
Ytre Holmedal, Søndfjord
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

017 Ragna Marie Wettergreen

H.nr:
000
Alder/født:
1864
Fødested:
Fredrikstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

018 Otto Wettergreen

H.nr:
000
Alder/født:
1890 juni
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

019 Hanna Regine Sögersen

H.nr:
000
Alder/født:
1865
Fødested:
Haff, Sande
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

020 Jörga Marie Helgesen

H.nr:
000
Alder/født:
1875
Fødested:
Svelvig
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

021 Paul Adolf Hornburg

H.nr:
000
Alder/født:
1843
Fødested:
Eker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

022 Manda Hornburg

H.nr:
000
Alder/født:
1853
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

023 Elsa Hornburg

H.nr:
000
Alder/født:
1887
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

024 Thorleif Hornburg

H.nr:
000
Alder/født:
1885
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

025 Georg Hornburg

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

026 Ninni Evensen

H.nr:
000
Alder/født:
1857
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

027 Helga Törgensen

H.nr:
000
Alder/født:
1872
Fødested:
Drobak
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

028 Bjarne Lund

H.nr:
000
Alder/født:
1858
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

029 Alma Lund

H.nr:
000
Alder/født:
1854
Fødested:
åbo i Finland
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

030 Margrethe Lund

H.nr:
000
Alder/født:
1818
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfaderens moder
Sivilstand:
e
Yrke:
-

031 Lauritz Helgesen

H.nr:
000
Alder/født:
1822
Fødested:
Frederiksværn
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e-mand
Yrke:
-

032 Elisabeth Larsen

H.nr:
000
Alder/født:
1874
Fødested:
Skien
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter=Datter, Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

033 Ragnhild Larsen

H.nr:
000
Alder/født:
1875
Fødested:
Skien
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter=Datter, Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

034 Eli (Eli) Christiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1870
Fødested:
Solör
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

035 Laura Helgesen

H.nr:
000
Alder/født:
1861
Fødested:
Porsgrund
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

036 Johan Lauritz Lærum

H.nr:
000
Alder/født:
1840
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

037 Kristine Ovidia Lærum

H.nr:
000
Alder/født:
1845
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

038 Sigrid Lærum

H.nr:
000
Alder/født:
1874
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

039 Sigurd Ring Lærum

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1891
Sluttår:
1891

Tellingskrets:

097 Pelestradet. Mauretz Hansen Gd.

Bosted by:

008 Pelestradet

Bydel:
-
Gårdens nr.:
47
Ansvarlig aktør

Rapporter