Permanent ID: pf01052295021511
Rolle:
-
Husholdningsnr:
19
Personnr:
084
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
Forsørges af Moderen
Kjønn:
k
Alder:
-
Fødselsdato:
1869
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Stine Stub

H.nr:
01
Alder/født:
1819
Fødested:
i Lurø Prgj.
Bostatus:
b
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
e
Yrke:
Pension

002 Anna Dortea Stub

H.nr:
01
Alder/født:
1851
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Datter Frøken
Sivilstand:
ug
Yrke:
Commissionsforr.

003 Student Johan Christian Stub

H.nr:
01
Alder/født:
1856
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

004 Petter J. Stebolt

H.nr:
01
Alder/født:
1855
Fødested:
Drammen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsmand (Leutnant vfl)

005 Oskar Bang

H.nr:
01
Alder/født:
1856
Fødested:
Drammen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsmand (Leutnant vfl)

006 Johan Selmer

H.nr:
01
Alder/født:
1851
Fødested:
Christiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Leutnant

007 C. Fredrik Moe

H.nr:
01
Alder/født:
1842
Fødested:
Holmestrand
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fører af Dampskib Drammen

008 Sofie Bøschen

H.nr:
01
Alder/født:
1836
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Rentenistinde

009 Erikka Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1835
Fødested:
Vos Præstegjeld
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende Frøken
Sivilstand:
ug
Yrke:
Telegrafistinde

010 Christine Jæger

H.nr:
01
Alder/født:
1849
Fødested:
Bodø
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende Frøken
Sivilstand:
ug
Yrke:
forsørges af Faderen

011 Sigrid Ruth

H.nr:
01
Alder/født:
1855
Fødested:
Malmø
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende Frøken
Sivilstand:
ug
Yrke:
Gumnastiklærerinde

012 Jacobine Kaland

H.nr:
01
Alder/født:
1845
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

013 Ragnild Katrine Anderssen

H.nr:
01
Alder/født:
1846
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

014 Gerhardine Matilde Pettersen

H.nr:
01
Alder/født:
1854
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

015 Anne Sjurssen

H.nr:
02
Alder/født:
1852
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Butik Jomfru
Sivilstand:
ug
Yrke:
Butik Jomfru

016 Eleonora Wiers

H.nr:
03
Alder/født:
1846
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
handlende
Sivilstand:
-
Yrke:
Colonialhandel

017 Theodor Rose

H.nr:
04
Alder/født:
1839
Fødested:
Kjøbenhavn
Bostatus:
b
Familiestilling:
Bogtrykker hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Bogtrykker

018 Josefine Rose

H.nr:
04
Alder/født:
1837
Fødested:
Fredrikshavn
Bostatus:
b
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
hm

019 Ingebor Rose

H.nr:
04
Alder/født:
1861
Fødested:
Christiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
forsørges af Faderen

020 Helga Rose

H.nr:
04
Alder/født:
1863
Fødested:
Christiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
forsørges af Faderen

021 Wilhelmine Rose

H.nr:
04
Alder/født:
1866
Fødested:
Christiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af Faderen

022 Albert Rose

H.nr:
04
Alder/født:
1868
Fødested:
Tønsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af Faderen

023 Theodor Rose

H.nr:
04
Alder/født:
1870
Fødested:
Christiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af Faderen

024 Jacob Rose

H.nr:
04
Alder/født:
1871
Fødested:
Christiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af Faderen

025 Alfred Rose

H.nr:
04
Alder/født:
1874
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af Faderen

026 Carl Vallentinsen

H.nr:
05
Alder/født:
1840
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Bogtrykker

027 Lovise Vallentinsen

H.nr:
05
Alder/født:
1847
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
hm

028 Gina Vallentinsen

H.nr:
05
Alder/født:
1863
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
forsørges af Faderen

029 Rosalia Vallentinsen

H.nr:
05
Alder/født:
1865
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
forsørges af Faderen

030 Frithjov Vallentinsen

H.nr:
05
Alder/født:
1871
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
forsørges af Faderen

031 Lovise Rudolf

H.nr:
06
Alder/født:
1812
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
g
Yrke:
Frisørarbeide

032 Amandus Johannessen

H.nr:
06
Alder/født:
1864
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
pleiesøn
Sivilstand:
ug
Yrke:
forsørges af Bestemoder

033 Hermand Nilssen Aarstad

H.nr:
07
Alder/født:
1843
Fødested:
Sogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Smedsvend

034 Rakkel Aarstad

H.nr:
07
Alder/født:
1834
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
g
Yrke:
hm

035 Christen Olaus Aarstad

H.nr:
07
Alder/født:
1864
Fødested:
Haugesund
Bostatus:
b
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
forsørges af Faderen

036 Karoline Nielsine Aarstad

H.nr:
07
Alder/født:
1866
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
forsørges af Faderen

037 Niels Johan Theodor Aarstad

H.nr:
07
Alder/født:
1870
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
forsørges af Faderen

038 Theodora Josefine Aarstad

H.nr:
07
Alder/født:
1873
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
forsørges af Faderen

039 Agnethe Pedersen

H.nr:
08
Alder/født:
1825
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
hm

040 Fredrik Pedersen

H.nr:
08
Alder/født:
1866
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
forsørges af Faderen

041 Tomas Pedersen

H.nr:
09
Alder/født:
1827
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Skibstømmermand

042 Søren Tostensen

H.nr:
10
Alder/født:
1830
Fødested:
Askvolds Prestegj.i Søndfjord
Bostatus:
b
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Gaarsarbeider

043 Johanne Tostensen

H.nr:
10
Alder/født:
1827
Fødested:
Holmedals Prgj. Søndfjord
Bostatus:
b
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
hm

044 Elisa Tostensen

H.nr:
10
Alder/født:
1867
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af Faderen

045 Severin Tostensen

H.nr:
10
Alder/født:
1870
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af Faderen

046 Bergithe Malfrid Qvam

H.nr:
11
Alder/født:
1845
Fødested:
Helgeland Moe Prestegjeld
Bostatus:
b
Familiestilling:
Madam
Sivilstand:
e
Yrke:
Kokkekone

047 Thea Hultille Marie Qvam

H.nr:
11
Alder/født:
1867
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af Moder

048 Olufine Plaseri Lorense Qvam

H.nr:
11
Alder/født:
1869
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af Moder

049 Alfred Dahl

H.nr:
11
Alder/født:
1856
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontorist

050 Cato Dahl

H.nr:
11
Alder/født:
1862
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontorist

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 1301 Bergen kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Tellingskrets:

000

Bosted by:

1679 12-68

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter