Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Permanent ID: pf01052055067518
Rolle:
-
Husholdningsnr:
29
Personnr:
096
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1870
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Halvor Halvorsen

H.nr:
01
Alder/født:
1835
Fødested:
Fet
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
e
Yrke:
Handelsborger

002 Marie Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1858
Fødested:
Løiten
Bostatus:
b
Familiestilling:
Svigerinde
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

003 Kari Jensen

H.nr:
01
Alder/født:
1816
Fødested:
Vang
Bostatus:
b
Familiestilling:
Svigermoder
Sivilstand:
e
Yrke:
Husholderske

004 Carl Helmer Halvorsen

H.nr:
01
Alder/født:
1872
Fødested:
Løiten
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Juliane Haakensen

H.nr:
02
Alder/født:
1833
Fødested:
Drøbak
Bostatus:
b
Familiestilling:
Frøken
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsberettiget

006 Emil Schøyen

H.nr:
03
Alder/født:
1841
Fødested:
Aker
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Bagermester

007 Josephine Schøyen

H.nr:
03
Alder/født:
1857
Fødested:
Aker
Bostatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

008 Gulborg Schøyen

H.nr:
03
Alder/født:
1875
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

009 Bergitte Pedersen

H.nr:
03
Alder/født:
1815
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Af Schøyen

010 Marie Paulsen

H.nr:
03
Alder/født:
1847
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
f
Familiestilling:
Pige logerende hos Schøyen
Sivilstand:
ug
Yrke:
V sømmerske

011 Martin F. Strand

H.nr:
04
Alder/født:
1848
Fødested:
Botne
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsborger

012 Ingeborg Fingalsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
1817
Fødested:
Botne
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjener
Sivilstand:
e
Yrke:
-

013 Ludvig Carl Falchenberg

H.nr:
05
Alder/født:
1823
Fødested:
Kragerø
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Skibsreder

014 Caroline Julie Falchenberg

H.nr:
05
Alder/født:
1839
Fødested:
Moss
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

015 Hartvig Severin Falchenberg

H.nr:
05
Alder/født:
1865
Fødested:
Fredrikstad
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

016 Anna Caroline Falchenberg

H.nr:
05
Alder/født:
1869
Fødested:
Fredrikstad
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

017 Johanne Henrichsen

H.nr:
05
Alder/født:
1810
Fødested:
Moss
Bostatus:
b
Familiestilling:
Svigermoder
Sivilstand:
e
Yrke:
-

018 Pauline Hansdatter

H.nr:
05
Alder/født:
1855
Fødested:
Horten
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

019 Lars Eriksen

H.nr:
05
Alder/født:
1821
Fødested:
Asker
Bostatus:
f
Familiestilling:
Bager
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bager

020 Oline Kind

H.nr:
06
Alder/født:
1835
Fødested:
Aker
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Manden i Amerika v søm og delvis understøttes af byen

021 Walborg Kind

H.nr:
06
Alder/født:
1864
Fødested:
Aker
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

022 Augusta Kind

H.nr:
06
Alder/født:
1867
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

023 Fransiska Kind

H.nr:
06
Alder/født:
1871
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

024 Elisabeth Haugen

H.nr:
06
Alder/født:
1855
Fødested:
Løiten
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev i skræddersøm

025 Christian Andersen

H.nr:
07
Alder/født:
1819
Fødested:
Aker
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Slagterborger

026 Pauline Andersen

H.nr:
07
Alder/født:
1818
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

027 Randine Andersen

H.nr:
07
Alder/født:
1858
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

028 Johanne Torgersen

H.nr:
08
Alder/født:
1824
Fødested:
Aker
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Grønthandlerske

029 Thorvald Torgersen

H.nr:
08
Alder/født:
1851
Fødested:
Oppegaard
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Styrmand

030 Julie Jensen

H.nr:
08
Alder/født:
1858
Fødested:
Ski
Bostatus:
b
Familiestilling:
Pleiedatter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

031 Hendrik Andersen

H.nr:
09
Alder/født:
1829
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Bryggearbeider

032 Hanna Andersen

H.nr:
09
Alder/født:
1833
Fødested:
Toten
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

033 Syverine Andersen

H.nr:
09
Alder/født:
1856
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bogbinderarbeider

034 Carl Andersen

H.nr:
09
Alder/født:
1864
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

035 Johanne Andersen

H.nr:
09
Alder/født:
1867
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

036 Hans Johansen

H.nr:
10
Alder/født:
1850
Fødested:
Eidsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Snedker

037 Bolette Johansen

H.nr:
10
Alder/født:
1853
Fødested:
Eidsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

038 Anna Johansen

H.nr:
10
Alder/født:
1875
Fødested:
Eidsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

039 Hans Wilhelmsen

H.nr:
11
Alder/født:
1824
Fødested:
Blakier
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Kjeldermester

040 Marie Wilhelmsen

H.nr:
11
Alder/født:
1828
Fødested:
Sandsvær
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

041 Andreas Wilhelmsen

H.nr:
11
Alder/født:
1856
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Contorfuldmægtig

042 Amalie Wilhelmsen

H.nr:
11
Alder/født:
1858
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

043 Carl Wilhelmsen

H.nr:
11
Alder/født:
1860
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

044 Olaus Wilhelmsen

H.nr:
11
Alder/født:
1866
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

045 Olaus Pedersen

H.nr:
12
Alder/født:
1823
Fødested:
Røken
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Gibsmager

046 Karen Pedersen

H.nr:
12
Alder/født:
1829
Fødested:
Asker
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

047 Petrine Pedersen

H.nr:
12
Alder/født:
1851
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sypige

048 Lorentse Pedersen

H.nr:
12
Alder/født:
1855
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Butikjomfru

049 Albertine Pedersen

H.nr:
12
Alder/født:
1864
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

050 Andreas Andresen

H.nr:
13
Alder/født:
1828
Fødested:
Røken
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Stuer

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Tellingskrets:

050

Bosted by:

2647 Grønland 13, 13b,13c

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter