Tellingskrets: 046 

Bosted by: 2486 Markveien 56

Person: 036 Christian Fredrik Andersen

Rolle:
-
Husholdningsnr:
11
Personnr:
036
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Mekanisk arbeider
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1853
Fødested:
Tune
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Johannes Hansen

H.nr:
01
Alder/født:
1836
Fødested:
Rakkestad
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Vognmand

002 Karen Pedersdotter

H.nr:
01
Alder/født:
1833
Fødested:
Aremark
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Inger Christiansen

H.nr:
02
Alder/født:
1815
Fødested:
Hallingdal Torp Annex
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Vaskerkone

004 Gina Christoffersen

H.nr:
02
Alder/født:
1857
Fødested:
Hallingdal Torp Annex
Bostatus:
b
Familiestilling:
Fosterdatter
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fabrikpige seildugsfabriken

005 Bredine Olsen

H.nr:
02
Alder/født:
1857
Fødested:
Laurdal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fabrikpige for spinderi

006 Christen Syversen Vig

H.nr:
02
Alder/født:
1853
Fødested:
Vaage Guldbrandsdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Mekanisk arbeider

007 Ole Olsen Valdeie

H.nr:
02
Alder/født:
1854
Fødested:
Vaage Guldbrandsdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Mekanisk arbeider

008 Hans Hansen

H.nr:
02
Alder/født:
1854
Fødested:
Sel Guldbrandsdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skræddersvend

009 Axel Petersen

H.nr:
03
Alder/født:
1846
Fødested:
Ecksjø Sverrig
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Vognmand

010 Birthe Marie Brunbæk

H.nr:
03
Alder/født:
1840
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
Vognmand

011 Jørgine Brunbæk

H.nr:
03
Alder/født:
1825
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Delvis fattighjælp forresten striknig og søm

012 Anna Sophie Petersen

H.nr:
03
Alder/født:
1875
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

013 Christian Fredriksen Rustad

H.nr:
04
Alder/født:
1833
Fødested:
Østre Toten
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Oppasser

014 Christine Pedersen

H.nr:
04
Alder/født:
1845
Fødested:
Vestre Aker
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
Oppasser

015 Caroline Christiansdatter Rustad

H.nr:
04
Alder/født:
1865
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

016 Lorents Christiansen Rustad

H.nr:
04
Alder/født:
1871
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

017 Christian Fredrik Jacobsen

H.nr:
05
Alder/født:
1834
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Handelsmand

018 Karen Johnsdotter

H.nr:
05
Alder/født:
1825
Fødested:
Sauland Tellemarke
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
Handelsmand

019 Carl Johan Jacobsen

H.nr:
05
Alder/født:
1858
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bogtrykkerlæring

020 Gustav Fredrik Jacobsen

H.nr:
05
Alder/født:
1860
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

021 Johan Ferdinand Jacobsen

H.nr:
05
Alder/født:
1862
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

022 Caroline Fredrike Jacobsen

H.nr:
05
Alder/født:
1866
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

023 Marie Lovise Jensdotter

H.nr:
05
Alder/født:
1845
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsborgerske

024 Olaus Ottesen

H.nr:
06
Alder/født:
1852
Fødested:
Seeberg ved Sarpsborg
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Metalstøber

025 Mathilde Persing

H.nr:
06
Alder/født:
1853
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

026 Inga Ottesen

H.nr:
06
Alder/født:
1874
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

027 Theodor Wandrup

H.nr:
07
Alder/født:
1840
Fødested:
Kjøbenhavn
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Snedkersvend

028 Karen Pedersdatter

H.nr:
07
Alder/født:
1828
Fødested:
Trygstad
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

029 Johan Wandrup

H.nr:
07
Alder/født:
1866
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

030 Amalie Wandrup

H.nr:
07
Alder/født:
1870
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

031 August Paulsen

H.nr:
08
Alder/født:
1851
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Mursvend

032 Martin Hauge

H.nr:
09
Alder/født:
1853
Fødested:
Gran Hadeland
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Skræddersvend

033 Jospine Andersen

H.nr:
09
Alder/født:
1855
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

034 Gustav Christoffersen

H.nr:
10
Alder/født:
1851
Fødested:
Eidsvold
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Dagarbeider

035 Sophie Christiansdatter

H.nr:
10
Alder/født:
1849
Fødested:
Trygstad
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

036 Christian Fredrik Andersen

H.nr:
11
Alder/født:
1853
Fødested:
Tune
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Mekanisk arbeider

037 Maren Nilsdatter

H.nr:
11
Alder/født:
1851
Fødested:
Rygge
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

038 Otter Andersen

H.nr:
11
Alder/født:
1872
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

039 Helga Andersen

H.nr:
11
Alder/født:
1875
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

040 Andreas Andersen

H.nr:
11
Alder/født:
1858
Fødested:
Tune
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Mekanisk arbeider

041 Hans Borgesen

H.nr:
12
Alder/født:
1844
Fødested:
Næs Romeriget
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Skomagermester

042 Maren Johannesdatter

H.nr:
12
Alder/født:
1847
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

043 Bernt Borgesen

H.nr:
12
Alder/født:
1874
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

044 Bernt Hansen

H.nr:
12
Alder/født:
1857
Fødested:
Næs Romerige
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skomagerlærling

045 Ingeborg Johannesdatter

H.nr:
12
Alder/født:
1852
Fødested:
Kongsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tilreisende
Sivilstand:
-
Yrke:
Forsørges af faderen

046 Andrine Pedersen

H.nr:
13
Alder/født:
1836
Fødested:
Vestre Aker
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Kokekone

047 Mathilde Kirstine Pedersen

H.nr:
13
Alder/født:
1862
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

048 Ragnilde Pauline Pedersen

H.nr:
13
Alder/født:
1865
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

049 Nils Fredrik Pedersen

H.nr:
13
Alder/født:
1871
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

050 Aagot Alvilde Pedersen

H.nr:
13
Alder/født:
1874
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kilde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Tellingskrets:

046

Bosted by:

2486 Markveien 56

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Oppbevaringssted

Rapporter