Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Tellingskrets: 024 

Bosted by: 1339 Drammensveien 4

Person: 007 Mathea Ramm

Permanent ID: pf01052055035949
Rolle:
-
Husholdningsnr:
06
Personnr:
007
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familie
Kjønn:
k
Alder:
-
Fødselsdato:
1803
Fødested:
Stange Prg
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Lena Schiølther

H.nr:
01
Alder/født:
1805
Fødested:
Tønsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
e
Yrke:
Enkefrue

002 Antoinette Selmer

H.nr:
02
Alder/født:
1811
Fødested:
Næs Pg Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familie

003 Stephine Meydell

H.nr:
02
Alder/født:
1809
Fødested:
Land Prg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Leietager
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familie

004 Eleonore Stabell

H.nr:
03
Alder/født:
1810
Fødested:
Kongsvinger
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familie

005 Elisabeth Birch

H.nr:
04
Alder/født:
1818
Fødested:
Stockholm
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familie

006 Marieane Bøchman

H.nr:
05
Alder/født:
1808
Fødested:
Sandefjord
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familie

007 Mathea Ramm

H.nr:
06
Alder/født:
1803
Fødested:
Stange Prg
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familie

008 Augusta Gade

H.nr:
07
Alder/født:
1808
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familie

009 Ida Johanne Erichsen

H.nr:
08
Alder/født:
1816
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familie

010 Trine A. Christiansen

H.nr:
08
Alder/født:
1823
Fødested:
Mandal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

011 Anette Halvorsen

H.nr:
09
Alder/født:
1843
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Opvartningspige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Opvartningspige

012 Morten Poulsen

H.nr:
10
Alder/født:
1804
Fødested:
Biri
Bostatus:
b
Familiestilling:
Portner
Sivilstand:
g
Yrke:
Portner

013 Vilhelmine Paulsen

H.nr:
10
Alder/født:
1806
Fødested:
Gausdal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Portnerkone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

014 Anne Julie Hansen

H.nr:
10
Alder/født:
1859
Fødested:
Næs paa Romerig
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

015 Maren Bing

H.nr:
11
Alder/født:
1827
Fødested:
Hole Prg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Hjælper til i huset ved vadsk og lign.

016 Maren Evensen

H.nr:
11
Alder/født:
1842
Fødested:
Aker Prg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Har udearbeide (opvartning o lign.)

017 Petronelle Smith

H.nr:
11
Alder/født:
1819
Fødested:
Eker
Bostatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde

018 Maren Halvorsen

H.nr:
12
Alder/født:
1802
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af vedk familie

019 Nina Grøntvedt

H.nr:
13
Alder/født:
1832
Fødested:
Alten Finnmarken
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af vedk familie

020 Anna Grøntvedt

H.nr:
13
Alder/født:
1796
Fødested:
Ringerike
Bostatus:
b
Familiestilling:
Moder, logerende
Sivilstand:
e
Yrke:
Forsørges af vedk familie

021 Marie Linaae

H.nr:
14
Alder/født:
1813
Fødested:
Laurvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af vedk familie

022 Marthe Bøchman

H.nr:
15
Alder/født:
1801
Fødested:
Sandefjord
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af vedk familie

023 Hulda Malthe

H.nr:
16
Alder/født:
1810
Fødested:
Danmark
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af vedk familie

024 Sabine Selchly

H.nr:
17
Alder/født:
1793
Fødested:
Rakkestad
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af vedk familie

025 Anna Selchly

H.nr:
17
Alder/født:
1804
Fødested:
Danmark
Bostatus:
b
Familiestilling:
Søster
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af vedk familie

026 Elise Ottesen

H.nr:
18
Alder/født:
1822
Fødested:
Sande Prg i Jarlsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af vedk familie

027 Trine Ottesen

H.nr:
18
Alder/født:
1820
Fødested:
Sande Prg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Søster
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af vedk familie

028 Bergithe Elstrand

H.nr:
19
Alder/født:
1811
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af vedk familie

029 Anne Bagger

H.nr:
19
Alder/født:
1797
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af vedk familie

030 Jette M. Samuelsen

H.nr:
20
Alder/født:
1835
Fødested:
Likne Prg Ank Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
Opvartnigspige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Opvartningspige

031 Julie Grosch

H.nr:
21
Alder/født:
!!
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familien

032 Judithe Vogt

H.nr:
22
Alder/født:
1803
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familien

033 Kaia Hansen

H.nr:
22
Alder/født:
1815
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familien

034 Augusta Juul

H.nr:
23
Alder/født:
1806
Fødested:
Fredrikshald
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærereinde

035 Matilde Berg

H.nr:
23
Alder/født:
1837
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sypige

036 Christine Wind

H.nr:
24
Alder/født:
1804
Fødested:
Drammen
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familien

037 Cesilie Lehman

H.nr:
24
Alder/født:
1812
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familien

038 Emma Hagerup

H.nr:
25
Alder/født:
1812
Fødested:
Flekkefjord By
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familien

039 Augusta Hagerup

H.nr:
25
Alder/født:
1814
Fødested:
Flekkefjord By
Bostatus:
b
Familiestilling:
Søster
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde

040 Isabella Bruenito

H.nr:
26
Alder/født:
1807
Fødested:
Kongsvinger
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familie

041 Agnethe Koren

H.nr:
26
Alder/født:
1823
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familie

042 Clara Møller

H.nr:
27
Alder/født:
1826
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af familie

043 Natalie Finno

H.nr:
27
Alder/født:
1831
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Søster
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde

044 Talia Heide

H.nr:
28
Alder/født:
1810
Fødested:
Raade Sm
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af fam.

045 Petra Clausen

H.nr:
28
Alder/født:
1821
Fødested:
Drammen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af fam.

046 Rosa Arndt

H.nr:
29
Alder/født:
1817
Fødested:
Glycksburg
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærereinde

047 Caroline Grewesmolhen

H.nr:
30
Alder/født:
1806
Fødested:
Stockholm
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde

048 Pauline Bramer

H.nr:
30
Alder/født:
1813
Fødested:
Fredrikshald
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af fam

049 Berthe Johansen

H.nr:
31
Alder/født:
1837
Fødested:
Onsø Prg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Opvartningspige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Opvartningspige

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Tellingskrets:

024

Bosted by:

1339 Drammensveien 4

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter