Permanent ID: pf01052055034430
Rolle:
-
Husholdningsnr:
02
Personnr:
031
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student, kontorarbeide, faderen gaardbr.
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1854
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Peter Hærem

H.nr:
01
Alder/født:
1840
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Sekretær i Den Norske Lutherstiftelse

002 Hanna Hærem

H.nr:
01
Alder/født:
1844
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Elen Hærem

H.nr:
01
Alder/født:
1824
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
Søster
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af sekretæren

004 Ragnhild Salvesen

H.nr:
01
Alder/født:
1856
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tilreisende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Ragnhild Hærem

H.nr:
01
Alder/født:
1869
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

006 Marie Hærem

H.nr:
01
Alder/født:
1871
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

007 Hans Theodor Hærem

H.nr:
01
Alder/født:
1873
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

008 Eldrid Hærem

H.nr:
01
Alder/født:
1874
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

009 Thora Nilsen

H.nr:
01
Alder/født:
1850
Fødested:
Korshavn
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

010 Marthe Marie Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1851
Fødested:
Hurdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

011 Sofie Housken

H.nr:
02
Alder/født:
1837
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Økonom i studenterhjemmet

012 Tønnes Sophus Housken

H.nr:
02
Alder/født:
1862
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af fru Housken

013 Alfred Housken

H.nr:
02
Alder/født:
1866
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af fru Housken

014 Ole Smith Housken

H.nr:
02
Alder/født:
1868
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af fru Housken

015 Anne Marie Isaksen

H.nr:
02
Alder/født:
1843
Fødested:
Hiterø
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af fru Housken

016 Regine Olsen

H.nr:
02
Alder/født:
1857
Fødested:
Sogndal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af fru Housken

017 Johan Johnsen

H.nr:
02
Alder/født:
1854
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student, underv. i sprog

018 Lars Brakestad

H.nr:
02
Alder/født:
1850
Fødested:
Voss
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. art., faderen landmand

019 Thorvald Scheie

H.nr:
02
Alder/født:
1847
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Cand. theol

020 Ellef Markussen

H.nr:
02
Alder/født:
1857
Fødested:
Lyngøer
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. art., faderen kjøbmand

021 Olaf Mjelva

H.nr:
02
Alder/født:
1853
Fødested:
Drammen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student, faderen kjøbmd (?)

022 Matthieas Eckhoff

H.nr:
02
Alder/født:
1852
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student, sproglærer

023 Hartvig Eckhoff

H.nr:
02
Alder/født:
1855
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tegner, faderen skibr.

024 Johan Greve

H.nr:
02
Alder/født:
1852
Fødested:
Røldal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student, faderen embedsmd.

025 Fredrik Bruun

H.nr:
02
Alder/født:
1858
Fødested:
Hurdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student, underv. ved skole

026 !! Warholm

H.nr:
02
Alder/født:
1848
Fødested:
Brønnø
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student, faderen gaardbr.

027 Oluf Helland

H.nr:
02
Alder/født:
1853
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student, kontorarbeide

028 Reinert Svendsen

H.nr:
02
Alder/født:
1855
Fødested:
Hviteseit
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student, undervisning

029 Georg Helland

H.nr:
02
Alder/født:
1851
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student, kontorarbeide

030 Jakob Jervell

H.nr:
02
Alder/født:
1856
Fødested:
Bolsø
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student, informerer i musik

031 Arne Garborg

H.nr:
02
Alder/født:
1854
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student, kontorarbeide, faderen gaardbr.

032 Johan Irgens

H.nr:
02
Alder/født:
1856
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student, undervisn. og kontorarbeide

033 Johannes Rognaas

H.nr:
02
Alder/født:
1852
Fødested:
Sarpsborg
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Cand. theol

034 Aanen Aanensen

H.nr:
02
Alder/født:
1854
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student, skoleundervisning

035 Edvard Michelsen

H.nr:
02
Alder/født:
1856
Fødested:
Bergen
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student, støttes af en slegtning lensmand Hansen

036 Johan Lange

H.nr:
02
Alder/født:
1853
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student, fors. af sagfører Johnsen

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kilde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Tellingskrets:

020

Bosted by:

1195b Underhougsveien 13

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter