Permanent ID: pf01052055033713
Rolle:
-
Husholdningsnr:
06
Personnr:
043
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fhv. skolebestyrer
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1808
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Johan Engelstad

H.nr:
01
Alder/født:
1833
Fødested:
Nannestad Pr.gj
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Assistent hos Armee intend.

002 Maren Indiane Engelstad

H.nr:
01
Alder/født:
1838
Fødested:
Næs Øvre Romerige
Bostatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Gustav Alfred Engelstad

H.nr:
01
Alder/født:
1859
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsbetjent

004 Elen Karine Engelstad

H.nr:
01
Alder/født:
1863
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Ragna Marie Engelstad

H.nr:
01
Alder/født:
1869
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Carl Johan Frederik Engelstad

H.nr:
01
Alder/født:
1871
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Ole Christensen Bjerke

H.nr:
01
Alder/født:
1844
Fødested:
Næs Øvre Romerige
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Gaardeier

008 Olava Christensen Bjerke

H.nr:
01
Alder/født:
1849
Fødested:
Næs Øvre Romerige
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

009 Julie Louise Andresen

H.nr:
01
Alder/født:
1856
Fødested:
Østre Aker Prgj
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

010 Peder Engebretsen

H.nr:
02
Alder/født:
1832
Fødested:
Odalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Handelsfuldmegtig

011 Christine Engebretsen

H.nr:
02
Alder/født:
1832
Fødested:
Næs Øvre Romerige
Bostatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

012 Elevine Marie Engebretsen

H.nr:
02
Alder/født:
1857
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

013 Alfred Engebretsen

H.nr:
02
Alder/født:
1861
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

014 Harald Engebretsen

H.nr:
02
Alder/født:
1865
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

015 Oskar Engebretsen

H.nr:
02
Alder/født:
1868
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

016 Hermanda Haagensen

H.nr:
02
Alder/født:
1855
Fødested:
Grue Præstegjæld
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

017 Peder Sætre

H.nr:
03
Alder/født:
1832
Fødested:
Storelvdalen Østerdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Lastehandler

018 Ingeborg Sætre

H.nr:
03
Alder/født:
1837
Fødested:
Rendalen Østerdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

019 Gina Maria Sætre

H.nr:
03
Alder/født:
1858
Fødested:
Storelvdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

020 Halvor Sætre

H.nr:
03
Alder/født:
1860
Fødested:
Storelvdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

021 Lars Sætre

H.nr:
03
Alder/født:
1864
Fødested:
Storelvdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

022 Petter Sætre

H.nr:
03
Alder/født:
1868
Fødested:
Storelvdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

023 Charl Ingvar Sætre

H.nr:
03
Alder/født:
1872
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

024 Marianne Hovde

H.nr:
03
Alder/født:
1857
Fødested:
Storelvdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

025 Bjørn Olaf Sverre Ihle

H.nr:
03
Alder/født:
1851
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Medejeri en gård i Kristiania, kand. jur. fuldmægtig på sagførerkontor

026 Johanne Elisabeth Keilhau

H.nr:
04
Alder/født:
1821
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Pensionist

027 Jens Christian Olaves Keilhau

H.nr:
04
Alder/født:
1848
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
f
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Styrmand

028 Johan Keilhau

H.nr:
04
Alder/født:
1850
Fødested:
Stryen Prstgj
Bostatus:
f
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Styrmand

029 Harald Keilhau

H.nr:
04
Alder/født:
1854
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. jur.

030 Einar Keilhau

H.nr:
04
Alder/født:
1856
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
f
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Youngmand

031 Magdalene Keilhau

H.nr:
04
Alder/født:
1859
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

032 Hjalmar Keilhau

H.nr:
04
Alder/født:
1862
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

033 Carl Keilhau

H.nr:
04
Alder/født:
1864
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

034 Johan Brynildsen

H.nr:
04
Alder/født:
1852
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sproglærer

035 Karen Jonette Arnesen

H.nr:
04
Alder/født:
1852
Fødested:
Bærum, Askers Prestegj
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

036 Frederik Hesselberg Falkenberg

H.nr:
05
Alder/født:
1837
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Prem.løitnant i artilleriet

037 Christine Holmsen Falkenberg

H.nr:
05
Alder/født:
1844
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

038 Anna Christine Valentine Falkenberg

H.nr:
05
Alder/født:
1869
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

039 Alfhild Falkenberg

H.nr:
05
Alder/født:
1871
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

040 Jens Christian Baltasar Falkenberg

H.nr:
05
Alder/født:
1875
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Georgine Nikoline Marie Wilkens

H.nr:
05
Alder/født:
1853
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

042 Anne Marie Gundersen

H.nr:
05
Alder/født:
1853
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

043 Michael Urzin Schmidt

H.nr:
06
Alder/født:
1808
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fhv. skolebestyrer

044 Helene Margr. Adelaide Schmidt

H.nr:
06
Alder/født:
1816
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
-

045 Helene Sofie Schmidt

H.nr:
06
Alder/født:
1847
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

046 Harald Hjalmar Schmidt

H.nr:
06
Alder/født:
1850
Fødested:
Berg
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. philol.

047 Antonie Caroline Schmidt

H.nr:
06
Alder/født:
1852
Fødested:
Berg
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

048 Jonas Nicolai Ramm Schmidt

H.nr:
06
Alder/født:
1857
Fødested:
Berg
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. philos

049 Mathea Olsen

H.nr:
06
Alder/født:
1855
Fødested:
Kongsvinger
Bostatus:
b
Familiestilling:
Pige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

050 Martin Olsen

H.nr:
07
Alder/født:
1836
Fødested:
Næs Øvre Romerige
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Arbeidsmand (ved bryggeriarbeider)

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Tellingskrets:

020

Bosted by:

1157 Hegdehougsveien 11

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter