Permanent ID: pf01052055031750
Rolle:
-
Husholdningsnr:
04
Personnr:
030
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Corpslæge
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1826
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Herman Gjør

H.nr:
01
Alder/født:
1828
Fødested:
Søvik Præstegld Thelemarken
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
-
Yrke:
Læge

002 Walborg Gjør

H.nr:
01
Alder/født:
1836
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
-
Yrke:
-

003 Magnus Christopher Gjør

H.nr:
01
Alder/født:
1864
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

004 Vilhelm Boeck Gjør

H.nr:
01
Alder/født:
1867
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Elise Schaft Gjør

H.nr:
01
Alder/født:
1868
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Halvor Folkestad Gjør

H.nr:
01
Alder/født:
1871
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Camilla Gjør

H.nr:
01
Alder/født:
1872
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

008 Antonette Marie Arnesen

H.nr:
01
Alder/født:
1851
Fødested:
Kongsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

009 Marie Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1847
Fødested:
Foss Præstegld
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

010 Agnes Ammundsen

H.nr:
01
Alder/født:
1850
Fødested:
Mandal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

011 Hans Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1841
Fødested:
Eidsvold
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestegut
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

012 Nicolai August Kjernaas

H.nr:
02
Alder/født:
1833
Fødested:
Fredrikshald
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
-
Yrke:
Kontorfuldmægtig

013 Fredrikke Petrine Christine Kjernaas

H.nr:
02
Alder/født:
1832
Fødested:
Kjøbenhavn
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
-
Yrke:
-

014 Andreas Johan Frederik Kjernaas

H.nr:
02
Alder/født:
1864
Fødested:
Houg Prd Ringerike
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

015 Anna Johanne Kjernaas

H.nr:
02
Alder/født:
1868
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

016 Inger Andersen

H.nr:
02
Alder/født:
1846
Fødested:
Norderhov paa Ringerike
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

017 Inger Oppen

H.nr:
02
Alder/født:
1857
Fødested:
Norderhov paa Ringerike
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde

018 Niels Frederik Bruun Schjong

H.nr:
02
Alder/født:
1858
Fødested:
Hønefos
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsbetjent

019 Arnt Johan Schjong

H.nr:
02
Alder/født:
1860
Fødested:
Hønefos
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Gartnerlære

020 Otto M. N. Lund

H.nr:
03
Alder/født:
1818
Fødested:
Hitteren
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
-
Yrke:
Læge

021 Emma Lund

H.nr:
03
Alder/født:
1811
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
-
Yrke:
-

022 Otto Lund

H.nr:
03
Alder/født:
1843
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

023 Anna Lund

H.nr:
03
Alder/født:
1844
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

024 Betsy Lund

H.nr:
03
Alder/født:
1857
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

025 Helga Lund

H.nr:
03
Alder/født:
1851
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

026 Sille Marie Hansen

H.nr:
03
Alder/født:
1800
Fødested:
Røken
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
e
Yrke:
-

027 Sofie Gulbransen

H.nr:
03
Alder/født:
1846
Fødested:
Trygstad
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

028 Johan Pedersen

H.nr:
03
Alder/født:
1855
Fødested:
Asker
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestegut
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

029 Christine Hansen

H.nr:
03
Alder/født:
1851
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

030 Axel Holst

H.nr:
04
Alder/født:
1826
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Corpslæge

031 Anna Charlotte Mathilde Holst

H.nr:
04
Alder/født:
1832
Fødested:
Schwerin, Meklenburg
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
-

032 Carl Fredrik Holst

H.nr:
04
Alder/født:
1859
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

033 Axel Holst

H.nr:
04
Alder/født:
1860
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

034 Victor Holst

H.nr:
04
Alder/født:
1862
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

035 Anna Amalie Holst

H.nr:
04
Alder/født:
1864
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

036 Dorothea Christierne Holst

H.nr:
04
Alder/født:
1866
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

037 Clara Holst

H.nr:
04
Alder/født:
1868
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

038 Carl Theodor Holst

H.nr:
04
Alder/født:
1870
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

039 Henrik Steffen Holst

H.nr:
04
Alder/født:
1872
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

040 Marie Nilsen

H.nr:
04
Alder/født:
1836
Fødested:
Vermeland
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

041 Marie Olsen

H.nr:
04
Alder/født:
1849
Fødested:
Eker
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

042 Marie Olsen

H.nr:
04
Alder/født:
1854
Fødested:
Holden
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

043 Valborg Holst

H.nr:
04
Alder/født:
1828
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
ug
Yrke:
Formue

044 Hanna Amalie Lisling

H.nr:
04
Alder/født:
1853
Fødested:
Fredrikshald
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

045 Luise Hogh

H.nr:
05
Alder/født:
1817
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Enkefru
Sivilstand:
e
Yrke:
Formue

046 Leonora Beckholst

H.nr:
05
Alder/født:
1820
Fødested:
Gøtheborg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Enkefru
Sivilstand:
e
Yrke:
Formue

047 Andrea Ingebretsen

H.nr:
05
Alder/født:
1838
Fødested:
Næs Romerike
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

048 Carl Jørgensen

H.nr:
06
Alder/født:
1840
Fødested:
Kjøbenhavn
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Portner

049 Ingeborg Jørgensen

H.nr:
06
Alder/født:
1837
Fødested:
Hallingdal Dals Prestegdl
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
-

050 Hans Sigvard Hansen

H.nr:
06
Alder/født:
1839
Fødested:
Fron Soken Drøbak
Bostatus:
b
Familiestilling:
Fabrikarb
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Tellingskrets:

018

Bosted by:

1079 Pilestrædet 13

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter