Permanent ID: pf01052055028542
Rolle:
-
Husholdningsnr:
36
Personnr:
166
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
-
Fødselsdato:
1867
Fødested:
Kragerø
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Marinius Christiansen

H.nr:
01
Alder/født:
1844
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Maskinarbeider ved Akers værksted, af og tilmaskinist

002 Julie Christiansen

H.nr:
01
Alder/født:
1850
Fødested:
Aker Sogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
Af manden

003 Olga Christiansen

H.nr:
01
Alder/født:
1873
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
Af faderen

004 Trygve Christiansen

H.nr:
01
Alder/født:
1874
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
Af faderen

005 Dagmar* Christiansen*

H.nr:
01
Alder/født:
1875
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
Af faderen

006 Elling Ellingsen

H.nr:
02
Alder/født:
1825
Fødested:
Sylling Lier
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Skrædderarbeide (selvstendig)

007 Maren Christophersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
1835
Fødested:
Frogner Lier
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
Af manden og som jordemoder

008 Elise Berner

H.nr:
02
Alder/født:
1873
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Pleibarn
Sivilstand:
-
Yrke:
Forsørges af pleieforældrene

009 Ingeborg Sebjørnsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
1815
Fødested:
Frogner Sogn Lier
Bostatus:
b
Familiestilling:
Svigermoder
Sivilstand:
e
Yrke:
Af svigersøn og datter

010 Hans Christian Hansen

H.nr:
02
Alder/født:
1846
Fødested:
Fredriksværn
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Tilreisende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Dampskibsfører i Ceris af Xania

011 Thorvald Hansen

H.nr:
02
Alder/født:
1855
Fødested:
Fredriksværn
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Tilreisende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søfarende (matros)

012 Martin Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
1824
Fødested:
Stange Prgld Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Handler med gl klæder, av og til viintapper

013 Andrea Nielsen

H.nr:
03
Alder/født:
1827
Fødested:
Stange
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
Af manden og som skurekone

014 Ingolf Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
1859
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
f
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sømand

015 Valborg Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
1864
Fødested:
Christiania (Enerhaugen)
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
Af faderen og arbeide i convolutfabrik

016 Ole Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
1863
Fødested:
Christiania Enerhaugen
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
Af fadern

017 Carl Adolph Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
1858
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
Tilhugger

018 Even Tollefsen

H.nr:
03
Alder/født:
1845
Fødested:
Stange Prgld Hed
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kjørerkarl hos en vognmand

019 Lina Margrete Johannesen

H.nr:
04
Alder/født:
1825
Fødested:
Kongsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Forsørges af fattigvæsenet og ved datteren

020 Helga Margrete Johannesen

H.nr:
04
Alder/født:
1857
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Convolutfabrikarbeide (frøken Richie)

021 Hans Petter Romberg

H.nr:
05
Alder/født:
1831
Fødested:
Gjeløen ved Moss
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Postbud

022 Wilhelmine Sophie Romberg

H.nr:
05
Alder/født:
1824
Fødested:
Rygge Sogn ved Moss
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Af manden

023 Petter Edvard Romberg

H.nr:
05
Alder/født:
1858
Fødested:
Gjøløen ved Moss
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sømand

024 Maren Elisabeth Henriette Romberg

H.nr:
05
Alder/født:
1861
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
Af forældrene

025 Emilie Christine Romberg

H.nr:
05
Alder/født:
1866
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
Af forældrene

026 Otto Jørgen Kirkeby

H.nr:
06
Alder/født:
1842
Fødested:
Hakkedalen Nittedal Prgld
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Contorbetjent

027 Anne Marie Kirkeby

H.nr:
06
Alder/født:
1842
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Af manden

028 Selma Jørgine Kirkeby

H.nr:
06
Alder/født:
1869
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
Af faderen

029 Anna Cathrine Kirkeby

H.nr:
06
Alder/født:
1874
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
Af faderen

030 Marie Smith

H.nr:
06
Alder/født:
1808
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
g
Yrke:
Af fattigvæsenet

031 Sophie Lundvald

H.nr:
07
Alder/født:
1848
Fødested:
Dalsland Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Ernærer sig ved søm

032 Selma Hulda Johanne Lundvald

H.nr:
07
Alder/født:
1874
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
Af moderen

033 Ingeborg Dalgren

H.nr:
07
Alder/født:
1815
Fødested:
Dalsland Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
Nr 30s moder
Sivilstand:
e
Yrke:
Af dattern

034 Amalie Larsen

H.nr:
07
Alder/født:
1855
Fødested:
Væstfossen paa Eger
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Arbeider ved bogbinderi

035 Maren Terslev

H.nr:
08
Alder/født:
1816
Fødested:
Kongsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Ernærer sig ved vadsk

036 Christian Otto Terslev

H.nr:
08
Alder/født:
1849
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Muursvend (hos Jensen)

037 Julius Johannesen

H.nr:
08
Alder/født:
1864
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Pleiesøn
Sivilstand:
-
Yrke:
Forsørges af pleiemoderen (no 34)

038 Lauritz Eriksen

H.nr:
08
Alder/født:
1854
Fødested:
Nøtterø
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sadelmagersvend (hos Riser)

039 Jørgen Olsen

H.nr:
09
Alder/født:
1838
Fødested:
Holmestrand
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Muursvend (hos Lintho)

040 Bernhardine Sørensen

H.nr:
09
Alder/født:
1848
Fødested:
Drammen
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
Forsørges af manden

041 Cathrine Amalie Olsen

H.nr:
09
Alder/født:
1872
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
Af forældrene

042 Hermanda Juliane Olsen

H.nr:
09
Alder/født:
1874
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af forældrene

043 Antonette Marie Olsen

H.nr:
09
Alder/født:
1860
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Pleiebarn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af pleieforældrene

044 Helene Gulbrandsen

H.nr:
09
Alder/født:
1855
Fødested:
Rælingen Annex Enebak
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Syerske hos L. A. Nicolaisen

045 Mathea Aas

H.nr:
09
Alder/født:
1859
Fødested:
Hakkedalen Nitedahl
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende hos n 25
Sivilstand:
ug
Yrke:
Gaar paa Industriskolen

046 John Eriksen

H.nr:
10
Alder/født:
1806
Fødested:
Moss paa Landet
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Arbeider ved Kildals destillatinsfabrik

047 Ingeborg Mikelsdatter

H.nr:
10
Alder/født:
1798
Fødested:
Aker Sogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
Forsørges af manden

048 Hakon Johnsen

H.nr:
10
Alder/født:
1841
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
e
Yrke:
Visergut hos maler Jacobsen

049 Lovise Fredrikke Solberg

H.nr:
10
Alder/født:
1808
Fødested:
Mandal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
f
Yrke:
Vadsker og skurer

050 Johan Christianssen

H.nr:
11
Alder/født:
1838
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
e
Yrke:
Malerarbeider hos C. Blunk

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Tellingskrets:

016

Bosted by:

0976 Arbeidergade 1

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter