Tellingskrets: 009 

Bosted by: 0508 Storgade 33

Person: 276 Gønner Gulbrandsdatter

Rolle:
-
Husholdningsnr:
09
Personnr:
276
Familiestilling:
Kvindefange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige
Kjønn:
k
Alder:
-
Fødselsdato:
1833
Fødested:
Ringsaker
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Thomas Jensen

H.nr:
01
Alder/født:
1815
Fødested:
Fredrikstad
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Overinspektør

002 Sophie Emilie Jensen

H.nr:
01
Alder/født:
1819
Fødested:
Land Prg
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Husmoder

003 Hans Gløers Jensen

H.nr:
01
Alder/født:
1847
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kjøbmand

004 Thomas Jensen

H.nr:
01
Alder/født:
1849
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af forældrene formedelst sygdom

005 Hans Jacob Arnold Jensen

H.nr:
01
Alder/født:
1851
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsfuldmægtig

006 Alette Augusta Jensen

H.nr:
01
Alder/født:
1853
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af forældrene

007 Margarethe Schøreder Crawfurd

H.nr:
01
Alder/født:
1854
Fødested:
Grimstad
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tilreisende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af forældrene

008 Karen Marie Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1849
Fødested:
Kongsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

009 Dorthea Anne Larsen

H.nr:
01
Alder/født:
1849
Fødested:
Drøbak
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

010 Christian Fredrik Malchin

H.nr:
02
Alder/født:
1814
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Præst

011 Lovise Ulrikke Marie Malchin

H.nr:
02
Alder/født:
1816
Fødested:
Tønsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
-

012 Ulrikke Sofie Malchin

H.nr:
02
Alder/født:
1850
Fødested:
Tønsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af forældrene

013 John George Aagaard Malchin

H.nr:
02
Alder/født:
1850
Fødested:
Tønsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Paa kontor

014 Johanna Gustavsen

H.nr:
02
Alder/født:
1856
Fødested:
Mo Sogn i Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

015 Hans Christian Thoresen

H.nr:
03
Alder/født:
1817
Fødested:
Trygstad Prg
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Proviantskriver

016 Henriette Nicoline Thoresen

H.nr:
03
Alder/født:
1816
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Husmoder

017 Nathalie Thorvalde Thoresen

H.nr:
03
Alder/født:
1847
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skolelærerinde

018 Christine Malvine Sabine Thoresen

H.nr:
03
Alder/født:
1850
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsberettiget

019 Ragna Marie Alvilde Thoresen

H.nr:
03
Alder/født:
1857
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørget af forældrene

020 Caroline Eriksen

H.nr:
03
Alder/født:
1855
Fødested:
Glava Sogn Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepiige

021 Peter Anton Hansen

H.nr:
04
Alder/født:
1819
Fødested:
Drøbak Prg
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Sygevogter

022 Anne Marie Hansen

H.nr:
04
Alder/født:
1829
Fødested:
Aker
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Husmoder

023 Kristine Marie Hansen

H.nr:
04
Alder/født:
1856
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af forældrene

024 Peter Anton Hansen

H.nr:
04
Alder/født:
1861
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af forældrene

025 Paul Nielsen

H.nr:
05
Alder/født:
1805
Fødested:
Ringerike
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Portner

026 Marie Nielsen

H.nr:
05
Alder/født:
1808
Fødested:
Hurdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
-

027 Karen Jensen

H.nr:
05
Alder/født:
1851
Fødested:
Hurdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

028 Mathilde Constance Åckerstrøm

H.nr:
06
Alder/født:
1833
Fødested:
Aker
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Opsynskvinde

029 Fanny Marie Constance Åckerstrøm

H.nr:
06
Alder/født:
1856
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af moderen

030 Alfred Gustav Åckerstrøm

H.nr:
06
Alder/født:
1859
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsbetjent

031 Inger Marie Jonsen

H.nr:
06
Alder/født:
1832
Fødested:
Aker
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

032 Constance Eleonore Bolette Hirsch

H.nr:
06
Alder/født:
1820
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Værskmaskvinde

033 Agnes Charlotte Constance Schilling

H.nr:
07
Alder/født:
1831
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Logerende

034 Hans Magnus Jacobsen

H.nr:
08
Alder/født:
1828
Fødested:
Vaaler Prg
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Opsynsmand

035 Berthe Marie Jacobsen

H.nr:
08
Alder/født:
1830
Fødested:
Nitedal
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
-

036 Thora Elvida Jacobsen

H.nr:
08
Alder/født:
1858
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørget af foreldrene

037 Ivang Hardik Jacobsen

H.nr:
08
Alder/født:
1860
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørget af foreldrene

038 Magna Birgitte Jacobsen

H.nr:
08
Alder/født:
1865
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørget af foreldrene

039 Ole Olsen

H.nr:
09
Alder/født:
1807
Fødested:
Toten, Vestre
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Bud

040 Bernhardine Olsen

H.nr:
09
Alder/født:
1826
Fødested:
Moss
Bostatus:
b
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
Opsynsqvinde

041 Otto Fredrik Olsen

H.nr:
09
Alder/født:
1860
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Volontør, forsørges af forældre

042 Emma Bernhardine Olsen

H.nr:
09
Alder/født:
1862
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skoleelev

043 Johannes Pedersen Grinderud

H.nr:
09
Alder/født:
1841
Fødested:
Rakkestad
Bostatus:
b
Familiestilling:
Mandsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Jordbrugsarbeider

044 Ludvig Lehmann

H.nr:
09
Alder/født:
1837
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
Mandsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Fattigforstander

045 Ole Olsen Døl

H.nr:
09
Alder/født:
1828
Fødested:
Øier
Bostatus:
b
Familiestilling:
Mandsfange
Sivilstand:
e
Yrke:
Stenhuggerarbeider

046 Johan Kristina Nilsen

H.nr:
09
Alder/født:
1815
Fødested:
Aker
Bostatus:
b
Familiestilling:
Mandsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Murearbeider

047 Johan Svendson

H.nr:
09
Alder/født:
1844
Fødested:
Gøtheborg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Mandsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Slagterdreng

048 Ole Jakobsen Titud

H.nr:
09
Alder/født:
1818
Fødested:
Næs Romerige
Bostatus:
b
Familiestilling:
Mandsfange
Sivilstand:
ug
Yrke:
Mattebinder

049 Ole Larsen Hegge

H.nr:
09
Alder/født:
1823
Fødested:
Ringsaker
Bostatus:
b
Familiestilling:
Mandsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Snedkerarbeider

050 Anders Evensen Nøtterstad

H.nr:
09
Alder/født:
1841
Fødested:
Stange
Bostatus:
b
Familiestilling:
Mandsfange
Sivilstand:
g
Yrke:
Murerarbeider

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kilde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Tellingskrets:

009

Bosted by:

0508 Storgade 33

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Oppbevaringssted

Rapporter