Vi planlegger vedlikehold som medfører nedetide på Digitalarkivet torsdag 18.04, kl 20:00 til kl 21:00.
Permanent ID: pf01038357001432
Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
030
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige
Kjønn:
k
Alder:
38
Fødselsdato:
1828 (beregnet)
Fødested:
Bergens By
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Marie Johanna Brodtkorb

H.nr:
01
Alder/født:
57
Fødested:
Bodø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
Enkefru
Sivilstand:
e
Yrke:
Godseier Gaardbruger

002 Johan Ernst Berg Brodtkorb

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Thjøtø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
hendes Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
hjælper Moderen med af bestyre Godset

003 Maren Johanna Brodtkorb

H.nr:
01
Alder/født:
30
Fødested:
Thjøtø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
hendes Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Sara Jakobine Brodtkorb

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
Thjøtø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
hendes Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Anne Dorthea Brodtkorb

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
Thjøtø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
hendes Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

006 Nekoline Marie Brodtkorb

H.nr:
01
Alder/født:
17
Fødested:
Thjøtø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
hendes Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

007 Pauline Elise Wilhelmine Brun

H.nr:
01
Alder/født:
39
Fødested:
Snaasen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde

008 Dorthea Marie Rostad

H.nr:
01
Alder/født:
46
Fødested:
Throndhjems By
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Husholderske

009 Hilmar Krog Møller

H.nr:
01
Alder/født:
37
Fødested:
Molde By
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sagfører

010 Karl Andersen

H.nr:
01
Alder/født:
57
Fødested:
Bodø Bræstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Tjenestedreng

011 Karen M. Amundsen

H.nr:
01
Alder/født:
41
Fødested:
Bergens By
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
tjener

012 Hanna Marie Karlsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
6
Fødested:
Thjøtø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
disses Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

013 Svend Ingebrigtsen

H.nr:
01
Alder/født:
65
Fødested:
Thjøtø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng

014 Johannes Kristensen

H.nr:
01
Alder/født:
30
Fødested:
Lyster Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng

015 Peter Isak Johannessen

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Sparbu Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng

016 Ole Kristian Jensen

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
Thjøtø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng

017 Johan Anthon Andersen

H.nr:
01
Alder/født:
19
Fødested:
Sparbu Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng

018 Arnt Andersen

H.nr:
01
Alder/født:
29
Fødested:
Sparbu Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng

019 Ove Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
20
Fødested:
Sparbu Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng

020 Ole Jakob Johannessen

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
Sparbu Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng

021 Lars Andreas Tobiassen

H.nr:
01
Alder/født:
23
Fødested:
Wefsens Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjener Qvægrøgter

022 Anthon Petersen

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Beistadens Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Dagleier

023 Maren Dorthea Johnsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
44
Fødested:
Thjøtø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

024 Sara Susanna Dreyer

H.nr:
01
Alder/født:
42
Fødested:
Alstahaugs Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

025 Johanna Fredr. Jakobsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
44
Fødested:
Thjøtø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

026 Margrethe Dorthea Larsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
40
Fødested:
Alstahaugs Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

027 Hanna Lydie Larsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
28
Fødested:
Thjøtø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

028 Anna Jerthine Mangnusdatter

H.nr:
01
Alder/født:
22
Fødested:
Thjøtø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

029 Petternelle J. Larsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
23
Fødested:
Thjøtø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

030 Nelle Karoline Jensdatter

H.nr:
01
Alder/født:
38
Fødested:
Bergens By
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

031 Marith Pedersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
32
Fødested:
Vefsens Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

032 Gunhild Kristine Pedersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
30
Fødested:
Vefsens Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

033 Inger Ingebrigtsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
58
Fødested:
Thjøtø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lægdslem

034 Jakob P. S. Berg

H.nr:
01
Alder/født:
51
Fødested:
Bodø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
forhenværende Districtslæge i Fosen

035 Hanna Berg

H.nr:
01
Alder/født:
43
Fødested:
Kolvereids Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
Fru hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

036 Johan Kristian Brodtkorb

H.nr:
02
Alder/født:
28
Fødested:
Thjøtø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
Enkefru Brodtkorbs Søn
Sivilstand:
g
Yrke:
hjælper sin Moder at bestyre Jordegodset

037 Marie Brodtkorb

H.nr:
02
Alder/født:
24
Fødested:
Nærø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

038 Marie Johanna Brodtkorb

H.nr:
02
Alder/født:
1
Fødested:
Thjøtø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
disses Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

039 Bereth Anna Petersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
54
Fødested:
Vægø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Tjenestepige

040 Hans Mikal Lund

H.nr:
03
Alder/født:
39
Fødested:
Stegens Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Agronom bestyrer gaardsdriften

041 Marie Elisabeth Lund

H.nr:
03
Alder/født:
37
Fødested:
Stegens Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

042 Albert K. Lund

H.nr:
03
Alder/født:
3
Fødested:
Bodø Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1865 for 1817P Tjøtta prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Tjøtta, Vevelstad
Geografisk område:
Tjøtta prgj.
Tjøtta sokn
Vevelstad sokn
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Tellingskrets:

003 Thjøtø Fast

Bosted land:

0012 Thjøtø

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
68
Ansvarlig aktør

Rapporter