Person:

118 Mikael Olsen

Permanent ID: pf01038329000682
Rolle:
folketelt
Husholdningsnr:
07
Personnr:
118
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved Seminariet
Kjønn:
m
Alder:
25
Fødselsdato:
1841 (Beregnet)
Fødested:
Namdalen
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Skannet bilde:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Nekolay Ulstad

H.nr:
01
Alder/født:
58
Fødested:
Thjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfd.
Sivilstand:
g
Yrke:
Seminariebestyrer Cand. Theol.

002 Anna C. Ulstad

H.nr:
01
Alder/født:
61
Fødested:
Thjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Johan Gjert Ulstad

H.nr:
01
Alder/født:
22
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Edvarda Gren Ulstad

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Døttre
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Gerhardine Ulstad

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Døttre
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

006 Anna Nekoline Ulstad

H.nr:
01
Alder/født:
17
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Døttre
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

007 Hendrik Rolfsen

H.nr:
01
Alder/født:
54
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Tjenestekarl

008 Anna Iversdatter

H.nr:
01
Alder/født:
36
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

009 Anna Gabrielsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
18
Fødested:
Ørlandet
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

010 Christian Nicolaisen

H.nr:
02
Alder/født:
32
Fødested:
Ringerike
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfd.
Sivilstand:
g
Yrke:
Seminarielærer Cand. Thel.

011 Else Dorothea Nicolaisen

H.nr:
02
Alder/født:
23
Fødested:
Hurum
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

012 Karen Laurentze Nicolaisen

H.nr:
02
Alder/født:
3
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

013 Johannes Nicolaisen

H.nr:
02
Alder/født:
1
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

014 Gurine Nygaard

H.nr:
02
Alder/født:
22
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

015 Karen Martha Olsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
17
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

016 Hans Landstad

H.nr:
03
Alder/født:
31
Fødested:
Thelemarken
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfd.
Sivilstand:
g
Yrke:
Seminarielærer Cand. Thel.

017 Anna Aamodt Landstad

H.nr:
03
Alder/født:
28
Fødested:
Fredrikstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

018 Karen Olsdatter Bostad

H.nr:
03
Alder/født:
19
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

019 Ove Bugge

H.nr:
04
Alder/født:
45
Fødested:
Namdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfd.
Sivilstand:
g
Yrke:
Seminarielærer

020 Anne Bugge

H.nr:
04
Alder/født:
55
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

021 Arnold Bugge

H.nr:
04
Alder/født:
19
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Seminarie-Elev

022 Anne Katrine Bugge

H.nr:
04
Alder/født:
18
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Døttre
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

023 Caroline Bugge

H.nr:
04
Alder/født:
14
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Døttre
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

024 Marie Bugge

H.nr:
04
Alder/født:
12
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Døttre
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

025 Anne Olsdatter Bugge

H.nr:
04
Alder/født:
84
Fødested:
Namdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Føderaadskone

026 John Husby

H.nr:
05
Alder/født:
40
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfd.
Sivilstand:
g
Yrke:
Lærer ved Seminariets Øvelsesskole

027 Frederikke Berntine Husby

H.nr:
05
Alder/født:
28
Fødested:
Røraas
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

028 Oline Johnsdatter Flaten

H.nr:
05
Alder/født:
19
Fødested:
Lille-Elvedalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

029 Ole Moe

H.nr:
06
Alder/født:
39
Fødested:
Surendalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfd.
Sivilstand:
g
Yrke:
Oeconom

030 Anna Kristine Moe

H.nr:
06
Alder/født:
39
Fødested:
Ørlandet
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

031 Odin Theodor Moe

H.nr:
06
Alder/født:
14
Fødested:
Thjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Sønner
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

032 Martin Ludvig Moe

H.nr:
06
Alder/født:
10
Fødested:
Thjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Sønner
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

033 Frithjof Gerhard Moe

H.nr:
06
Alder/født:
4
Fødested:
Thjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Sønner
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

034 Frederikke Amalie Moe

H.nr:
06
Alder/født:
6
Fødested:
Thjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

035 John Poulsen

H.nr:
06
Alder/født:
67
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Dagarbeider

036 Peder Johnsen

H.nr:
06
Alder/født:
36
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestekarl

037 Helle Olsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
23
Fødested:
Bynæsset
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

038 Anne Bye

H.nr:
06
Alder/født:
22
Fødested:
Ørkedalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

039 Gjertrud Monsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
26
Fødested:
Bynæsset
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

040 Kjerstine Olsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
19
Fødested:
Strinden
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

041 Jens Andersen

H.nr:
07
Alder/født:
42
Fødested:
Fosen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfd.
Sivilstand:
g
Yrke:
Pedel ved Seminariet

042 Martha Andersen

H.nr:
07
Alder/født:
44
Fødested:
Aafjorden
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

043 Poul Oluf Andersen

H.nr:
07
Alder/født:
14
Fødested:
Thjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Sønner
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

044 Anders Andersen

H.nr:
07
Alder/født:
10
Fødested:
Thjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Sønner
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

045 Johannes Andersen

H.nr:
07
Alder/født:
8
Fødested:
Thjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Sønner
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

046 Anna Kaspara Andersen

H.nr:
07
Alder/født:
12
Fødested:
Thjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Døttre
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

047 Randine Oline Andersen

H.nr:
07
Alder/født:
1
Fødested:
Klæbo
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres Døttre
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

048 Beret Fallsen

H.nr:
07
Alder/født:
36
Fødested:
Strinden
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

049 Jørgine Holte

H.nr:
07
Alder/født:
23
Fødested:
Ørlandet
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

050 Anders Olsen Bergan

H.nr:
07
Alder/født:
20
Fødested:
Røraas
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev ved Seminariet

Kildeinformasjon:

Folketelling 1865 for 1662P Klæbu prestegjeld

Gå til kilde 

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Klæbu, Tiller
Geografisk område:
Klæbu prgj.
Klæbu sokn
Tiller sokn
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Registrert av:
Teleslekt, avd. xxxxx

Tellingskrets:

002 Sletten 

Bosted land:

0025 Klæbo Seminarium (Sletten)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Riksarkivet
Oppbevaringssted:
Riksarkivet