Permanent ID: pf01038310011316
Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
116
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Fange
Kjønn:
m
Alder:
28
Fødselsdato:
1838 (beregnet)
Fødested:
Aafjorden
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Anders Samuelsmoe

H.nr:
01
Alder/født:
59
Fødested:
Hemnæs
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

002 Peder Strømme

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
Grytten
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

003 Ole Gulla

H.nr:
01
Alder/født:
44
Fødested:
Sundalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

004 Anthon Eriksen

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

005 Paul Dørum

H.nr:
01
Alder/født:
44
Fødested:
Hlademoen (Trondhjem)
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Fange

006 Peder Johannessen

H.nr:
01
Alder/født:
23
Fødested:
Trondenæs
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

007 Peder Punski

H.nr:
01
Alder/født:
32
Fødested:
Kautokeino
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

008 Christen Lian

H.nr:
01
Alder/født:
41
Fødested:
Lier
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

009 Andreas Istad

H.nr:
01
Alder/født:
30
Fødested:
Bolsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

010 Bernt Bukvolden

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
Strinden
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

011 Martinus Kjøndalen

H.nr:
01
Alder/født:
49
Fødested:
Borge
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Fange

012 Ole Havnen

H.nr:
01
Alder/født:
45
Fødested:
Hitteren
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Fange

013 Lars Kylling

H.nr:
01
Alder/født:
38
Fødested:
Grytten
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Fange

014 Lars Ugelstad

H.nr:
01
Alder/født:
30
Fødested:
Qværnæs
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Fange

015 Lars Skog

H.nr:
01
Alder/født:
49
Fødested:
Vefsen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Fange

016 Johan Haugan

H.nr:
01
Alder/født:
46
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Fange

017 Bernhard Schøyen

H.nr:
01
Alder/født:
22
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

018 Eilert Udhoug

H.nr:
01
Alder/født:
23
Fødested:
Ørlandet
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

019 Lars Nielsen

H.nr:
01
Alder/født:
38
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

020 Christian Vensetvald

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
Skogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

021 Alexander Waxberg

H.nr:
01
Alder/født:
28
Fødested:
Westerbotten
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

022 Esten Bakken

H.nr:
01
Alder/født:
36
Fødested:
Qvikne
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

023 Anthon Lønseth

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

024 Ole Dørum

H.nr:
01
Alder/født:
28
Fødested:
Lenvig
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

025 Eilert Hægsteen

H.nr:
01
Alder/født:
41
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

026 Peter Holbergvald

H.nr:
01
Alder/født:
33
Fødested:
Skogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

027 Ole Hongseth

H.nr:
01
Alder/født:
35
Fødested:
Brønø
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

028 Nikolai Houg

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
Kolvereid
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

029 Peter Kulsaas

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
Røraas
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

030 Severin Sivertsen

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

031 Peder Eidsvold

H.nr:
01
Alder/født:
28
Fødested:
Borgund
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

032 Arnt Gammelsletten

H.nr:
01
Alder/født:
38
Fødested:
Ytterøen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Fange

033 Anders Emanuelsen

H.nr:
01
Alder/født:
29
Fødested:
Arjeblog i Sverrig
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

034 Paul Tyholdt

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

035 Christian Auka

H.nr:
01
Alder/født:
42
Fødested:
Hitteren
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Fange

036 Sivert Graasteensvik

H.nr:
01
Alder/født:
30
Fødested:
Ytterøen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

037 David Rognsund

H.nr:
01
Alder/født:
55
Fødested:
Alten Talvik
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Fange

038 Anthon Lekang

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
Hadsel
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

039 Gustav Kleberg

H.nr:
01
Alder/født:
28
Fødested:
Elfsborg Län
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

040 Fuse Sjurset

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Hadsel
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Fange

041 John Undershoug

H.nr:
01
Alder/født:
54
Fødested:
Snaasen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

042 Hans Nordfolden

H.nr:
01
Alder/født:
20
Fødested:
Folden
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

043 Peter Manum

H.nr:
01
Alder/født:
27
Fødested:
Hitteren
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

044 Andreas Møklebust

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Aalesund
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

045 Peter Bagerseter

H.nr:
01
Alder/født:
23
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

046 Arnt Scherve

H.nr:
01
Alder/født:
49
Fødested:
Rennebo
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

047 Nils Gjølmeslie

H.nr:
01
Alder/født:
22
Fødested:
Ørkedalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

048 Johannes Rødsand

H.nr:
01
Alder/født:
32
Fødested:
Øxnæs
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Fange

049 Mathias Ormsø

H.nr:
01
Alder/født:
40
Fødested:
Alstadhaug
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Fange

050 Nils Wærnæs

H.nr:
01
Alder/født:
39
Fødested:
Størdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fange

Kildeinformasjon:

Folketelling 1865 for 1601 Trondheim kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Trondheim
Geografisk område:
Trondheim komm.
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Tellingskrets:

000

Bosted by:

0776 Kongens Gade "Tugthuset"

Bydel:
-
Gårdens nr.:
85, 87, 89
Ansvarlig aktør

Rapporter