Vi planlegger vedlikehold som medfører nedetide på Digitalarkivet torsdag 18.04, kl 20:00 til kl 21:00.
Permanent ID: pf01038249022600
Rolle:
-
Husholdningsnr:
06
Personnr:
033
Familiestilling:
datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
16
Fødselsdato:
1850 (beregnet)
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Andreas Knudsen

H.nr:
01
Alder/født:
44
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Smedemest.

002 Bergithe Amalia Knudsen*

H.nr:
01
Alder/født:
47
Fødested:
Kjøbenhavn
Bostatus:
-
Familiestilling:
hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Petter Ananias Knudsen

H.nr:
01
Alder/født:
14
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Thora Andrea Jensine Knudsen*

H.nr:
01
Alder/født:
11
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Andreas Johannesen Vallestad

H.nr:
01
Alder/født:
22
Fødested:
Søndfjord
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
læredreng

006 Jørgen Thorstien

H.nr:
01
Alder/født:
19
Fødested:
Kolstølen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
læredreng

007 Anne Sophie

H.nr:
01
Alder/født:
17
Fødested:
Søndfjord
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
tjenestepige

008 Rasmus Sørensen

H.nr:
01
Alder/født:
67
Fødested:
Søndfjord
Bostatus:
-
Familiestilling:
logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

009 Rasmus Olsen Lund

H.nr:
02
Alder/født:
50
Fødested:
Lysekloster
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Gartner

010 Anna Thronsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
44
Fødested:
Vangs Præstegjel Valders
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

011 Thora Rasmusdatter

H.nr:
02
Alder/født:
21
Fødested:
Songdahl
Bostatus:
-
Familiestilling:
datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

012 Anna Rasmusdatter

H.nr:
02
Alder/født:
14
Fødested:
Songdahl
Bostatus:
-
Familiestilling:
datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

013 Ole Rasmusen Lund

H.nr:
02
Alder/født:
10
Fødested:
Songdahl
Bostatus:
-
Familiestilling:
søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

014 Theodor Wilhelm Rasmusen Lund*

H.nr:
02
Alder/født:
7
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

015 Secelia Jensdatter

H.nr:
02
Alder/født:
75
Fødested:
Qvinherred
Bostatus:
-
Familiestilling:
logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

016 Anias Nielsen

H.nr:
03
Alder/født:
40
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
bødkersvend

017 Berthe Hansdatter

H.nr:
03
Alder/født:
50
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustrue
Sivilstand:
g
Yrke:
-

018 Anne Berentine Nielsen

H.nr:
03
Alder/født:
12
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

019 Karel Johan Nielsen

H.nr:
03
Alder/født:
7
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

020 Christian Storm

H.nr:
03
Alder/født:
54
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bødkersvend

021 Mads Hansen

H.nr:
04
Alder/født:
51
Fødested:
Søndfjord
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
daglønner

022 Johanne Pedersdatter

H.nr:
04
Alder/født:
64
Fødested:
Søndfjord
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustrue
Sivilstand:
g
Yrke:
-

023 Helene Marie Hansen*

H.nr:
04
Alder/født:
20
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

024 Johan H Johannes

H.nr:
05
Alder/født:
32
Fødested:
Søndfjord
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Skomagersven

025 Pauline Severine Sørensdatter

H.nr:
05
Alder/født:
31
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

026 Oliva Jorgine Johannes*

H.nr:
05
Alder/født:
2
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

027 Hendrich Andreas Johannes*

H.nr:
05
Alder/født:
1
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

028 Lars Johannesen Aaberge

H.nr:
05
Alder/født:
70
Fødested:
Songdahl
Bostatus:
-
Familiestilling:
logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

029 Claus Johanne Bendixsen

H.nr:
06
Alder/født:
46
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Skoemagersven

030 Helene Sophie Bendixsen*

H.nr:
06
Alder/født:
44
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustrue
Sivilstand:
g
Yrke:
-

031 Oluf Johan Bendixsen*

H.nr:
06
Alder/født:
28
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tobaksfabricant

032 Agnete Christione Bendixsen*

H.nr:
06
Alder/født:
21
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

033 Helene Sophia Bendixsen*

H.nr:
06
Alder/født:
16
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

034 Oluffine Bendicke Bendixsen*

H.nr:
06
Alder/født:
14
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

035 Lovise Josephine Bendixsen*

H.nr:
06
Alder/født:
9
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

036 Alfred Marthin Bendixsen*

H.nr:
06
Alder/født:
8
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

037 Osalia Maria Bendixsen*

H.nr:
06
Alder/født:
4
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

038 Lars Berentsen

H.nr:
07
Alder/født:
37
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Kjører

039 Ingeborg Berentsen

H.nr:
07
Alder/født:
41
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

040 John Marthin Berentsen*

H.nr:
07
Alder/født:
5
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

041 Lars Peder Berentsen*

H.nr:
07
Alder/født:
3
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

042 Marthe Lusie Berentsen*

H.nr:
07
Alder/født:
1
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

043 Anne Iversen

H.nr:
08
Alder/født:
36
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone Mand i Christiania
Sivilstand:
g
Yrke:
-

044 Iver Marthinus Olai Iversen*

H.nr:
08
Alder/født:
13
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

045 Ole Johan Marthinis Iversen*

H.nr:
08
Alder/født:
11
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

046 Lars Andreas Iversen*

H.nr:
08
Alder/født:
8
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

047 Tøger Halsteen Iversen*

H.nr:
08
Alder/født:
4
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

048 Anders Rabe

H.nr:
09
Alder/født:
45
Fødested:
Sverrige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Hjulmagermes.

049 Thora Anne Mathilde Rabe*

H.nr:
09
Alder/født:
20
Fødested:
Kjøbenhavn
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

050 Jahn Hendrich Endresen

H.nr:
09
Alder/født:
27
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Hjulmagersvend

Kildeinformasjon:

Folketelling 1865 for 1301 Bergen kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Tellingskrets:

000

Bosted by:

1921 19-50

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter