Tellingskrets: 000 

Bosted by: 1706 18-6

Person: 161 Mette Marie Johnsdatter

Permanent ID: pf01038249019683
Rolle:
-
Husholdningsnr:
02
Personnr:
161
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
fattiglem
Kjønn:
k
Alder:
64
Fødselsdato:
1802 (beregnet)
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Mogens T. Martens

H.nr:
01
Alder/født:
51
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Inspectør

002 Anne Sophie Martens* f Barclay

H.nr:
01
Alder/født:
43
Fødested:
Hafsloe Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Sophie Amalie Martens

H.nr:
01
Alder/født:
15
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Daniel W. Martens

H.nr:
01
Alder/født:
13
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Wilhelm A. Martens

H.nr:
01
Alder/født:
11
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

006 Johan W. Martens

H.nr:
01
Alder/født:
9
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

007 Modesta L. Martens

H.nr:
01
Alder/født:
7
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

008 Henriette W. Martens

H.nr:
01
Alder/født:
1
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

009 Kari Jacobsdatter Ous

H.nr:
01
Alder/født:
29
Fødested:
Ous Prestegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
tjenestepige

010 Marte K. Knudsen

H.nr:
01
Alder/født:
18
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
tjenestepige

011 Torger Bergesen

H.nr:
02
Alder/født:
50
Fødested:
Vos Prestegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Spisemester

012 Anna M. Bergesen* f Paulsen

H.nr:
02
Alder/født:
52
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

013 Anna C. Bergesen

H.nr:
02
Alder/født:
22
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

014 Justine H. Bergesen

H.nr:
02
Alder/født:
19
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

015 Fredrik Natland

H.nr:
02
Alder/født:
42
Fødested:
Fanøe Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Overvagtmester

016 Karen A. Natland* f Jansen

H.nr:
02
Alder/født:
33
Fødested:
Flekkefjord
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

017 Anne M Natland

H.nr:
02
Alder/født:
11
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

018 Amande J Natland

H.nr:
02
Alder/født:
5
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

019 Josephine C Natland

H.nr:
02
Alder/født:
4
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

020 Carl F Natland

H.nr:
02
Alder/født:
2
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

021 Marie Pedersen

H.nr:
02
Alder/født:
22
Fødested:
Fjelbergs Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
tjenestepige

022 Nils Njøs

H.nr:
02
Alder/født:
41
Fødested:
Legangers Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Undervagtmester

023 Grete Egenæs

H.nr:
02
Alder/født:
40
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Opsynsqvinde

024 Paulus Westlye

H.nr:
02
Alder/født:
66
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Portner

025 Nils J. Seim

H.nr:
02
Alder/født:
71
Fødested:
Haugs Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Tvangsfange Stenarbeider

026 Jacob Ræmisch

H.nr:
02
Alder/født:
50
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Tvangsfange Skomagersvend

027 Nils E Larsen

H.nr:
02
Alder/født:
65
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Tvangsfange Skomagersvend

028 Andreas Trøye

H.nr:
02
Alder/født:
48
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Tvangsfange Contorist

029 Nils Oluf Johnsen

H.nr:
02
Alder/født:
23
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tvangsfange Sømand

030 Ole Christian Olsen

H.nr:
02
Alder/født:
42
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tvangsfange Skræddersvend

031 Lars A Nerheim

H.nr:
02
Alder/født:
23
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tvangsfange Bryggesjouer

032 Elvar J Ytrehoug

H.nr:
02
Alder/født:
37
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tvangsfange Rebslagersvend

033 Mons J Mønster

H.nr:
02
Alder/født:
64
Fødested:
Finnas Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tvangsfange Bryggesjouer

034 Nils A Sogndalsfjæren

H.nr:
02
Alder/født:
33
Fødested:
Sogndals Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tvangsfange Bryggesjouer

035 Jacob A Rasmusen

H.nr:
02
Alder/født:
55
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tvangsfange Sømand

036 Carl C Lisette

H.nr:
02
Alder/født:
40
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tvangsfange Sømand

037 Hans P Knudsen

H.nr:
02
Alder/født:
37
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tvangsfange Bryggesjouer

038 Anders J Sjøthun

H.nr:
02
Alder/født:
20
Fødested:
Hafslo Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tvangsfange Bryggesjouer

039 Johanes T Tvetraas

H.nr:
02
Alder/født:
46
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Tvangsfange Sømand

040 John Asbjørnsen

H.nr:
02
Alder/født:
60
Fødested:
Fjelds Præstegjæld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Tvangsfange Tømmermand

041 Anders Marifjæren

H.nr:
02
Alder/født:
41
Fødested:
Hafslo Præstegjæld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Tvangsfange Daglønner

042 Peter Jacobsen

H.nr:
02
Alder/født:
68
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Tvangsfange Fiskestuer

043 Ingemund Hamre

H.nr:
02
Alder/født:
54
Fødested:
Fjelds Præsteg.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tvangsfange Fiskestuer

044 Christen Brun

H.nr:
02
Alder/født:
60
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tvangsfange Bødtkersvend

045 Hans Larsen

H.nr:
02
Alder/født:
47
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tvangsfange Malersvend

046 Hans A Larsen

H.nr:
02
Alder/født:
22
Fødested:
Fjelds Præstegjeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tvangsfange Tømmermand

047 Johan L A Fauske

H.nr:
02
Alder/født:
46
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Tvangsfange Bryggesjouer

048 Henrik Antonesen

H.nr:
02
Alder/født:
53
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tvangsfange Bødtkermester

049 Carl J L Hjortdahl

H.nr:
02
Alder/født:
37
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Tvangsfange Bryggesjouer

050 Nils A Helvik

H.nr:
02
Alder/født:
37
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tvangsfange Rebslagersvend

Kildeinformasjon:

Folketelling 1865 for 1301 Bergen kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Tellingskrets:

000

Bosted by:

1706 18-6

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter