Permanent ID: pf01038240007533
Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
008
Familiestilling:
Huusjomfrue
Sivilstand:
ug
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
31
Fødselsdato:
1835 (beregnet)
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Emilie S. Fasmer

H.nr:
01
Alder/født:
55
Fødested:
Moss
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Eierinde af Papir-Krudt-Melmølle og Gaard

002 Hendrik J. Fasmer

H.nr:
01
Alder/født:
31
Fødested:
Fjelds Præstejeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
hendes Søn,
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bestyrer af Værkene

003 Alette Fasmer

H.nr:
01
Alder/født:
29
Fødested:
Fjelds Præstejeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
hendes Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Julie Fasmer

H.nr:
01
Alder/født:
19
Fødested:
Fjelds Præstejeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
hendes Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Bergithe Smith

H.nr:
01
Alder/født:
48
Fødested:
Sogndals Præstejeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

006 Johanna Johannesdatter

H.nr:
01
Alder/født:
22
Fødested:
Fjels Præstejeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

007 Ananias Rasmussen

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
Mangers Præstejeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bagerdreng

008 Ingeborg Larssen

H.nr:
01
Alder/født:
31
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusjomfrue
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

009 Fredrikke Rathje

H.nr:
01
Alder/født:
31
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde ved Stedets Haandgjerningsskole

010 Vollert L. Hille

H.nr:
02
Alder/født:
32
Fødested:
Legangers Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Premierleutnant

011 Modesta B. Hille

H.nr:
02
Alder/født:
33
Fødested:
Fjels Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

012 Marianne C. Hille

H.nr:
02
Alder/født:
8
Fødested:
Fjels Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

013 Emilie S. Hille

H.nr:
02
Alder/født:
6
Fødested:
Fjels Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

014 Vollert Hille

H.nr:
02
Alder/født:
5
Fødested:
Fjels Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

015 Hans Hille

H.nr:
02
Alder/født:
3
Fødested:
Fjels Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

016 Johan Chr. Hille

H.nr:
02
Alder/født:
1
Fødested:
Fjels Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

017 Maren I. Album

H.nr:
02
Alder/født:
28
Fødested:
Lerdals Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husjomfru
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

018 Anna Olsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
22
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

019 Rebekka Larsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
19
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

020 Ole H. Næss

H.nr:
03
Alder/født:
40
Fødested:
Kongsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Krudtmester og Forpagter

021 Ingeborg M. Næss

H.nr:
03
Alder/født:
38
Fødested:
Kongsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

022 Rensa K. Næss

H.nr:
03
Alder/født:
12
Fødested:
Kongsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

023 Inga M. Næss

H.nr:
03
Alder/født:
6
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

024 Olvine J. Næss

H.nr:
03
Alder/født:
4
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

025 Hans E. Næss

H.nr:
03
Alder/født:
10
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

026 Alfred E. Næss

H.nr:
03
Alder/født:
2
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

027 Elen B. Hansdatter

H.nr:
03
Alder/født:
20
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

028 Anne G. Jensdatter

H.nr:
03
Alder/født:
20
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

029 Jens A. Luth

H.nr:
04
Alder/født:
39
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Skibsfører og reder

030 Pauline C. Luth

H.nr:
04
Alder/født:
35
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

031 Ellert Aug. Luth

H.nr:
04
Alder/født:
10
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

032 Ellida Luth

H.nr:
04
Alder/født:
3
Fødested:
Fjelds Præstejeld
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

033 Antonethe Balken

H.nr:
04
Alder/født:
19
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husjomfru
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

034 Gurine Olsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
22
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

035 Kristian Emil Eriksen

H.nr:
05
Alder/født:
38
Fødested:
Berums Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Mechanikus,

036 Karoline E. Eriksen

H.nr:
05
Alder/født:
34
Fødested:
Kristiansand
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

037 Hans R. A. Eriksen

H.nr:
05
Alder/født:
6
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

038 Ebbe L. Eriksen

H.nr:
05
Alder/født:
5
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

039 Alexander F. Eriksen

H.nr:
05
Alder/født:
3
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

040 Anne O. Eriksen

H.nr:
05
Alder/født:
9
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

041 Lovise A. Eriksen

H.nr:
05
Alder/født:
8
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

042 Jacobine Jacobsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
22
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

043 Anna Myrvold

H.nr:
05
Alder/født:
23
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusjomfru
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

044 Anna Grønning

H.nr:
05
Alder/født:
87
Fødested:
Sogndals Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husmoder,
Sivilstand:
e
Yrke:
Lever af Penge

045 Grethe Gundersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
46
Fødested:
Sogndals Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

046 Johan G. Rathje

H.nr:
06
Alder/født:
60
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfad.
Sivilstand:
g
Yrke:
Skomagermester

047 Synneva Rathje

H.nr:
06
Alder/født:
56
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

048 Anne J. Nilsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
13
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
deres Fosterbarn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

049 Jacob Jacobsen

H.nr:
07
Alder/født:
25
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Bagerdreng

050 Andrina Johansdatter

H.nr:
07
Alder/født:
24
Fødested:
Fjelds Præstegjd.
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1865 for 1246P Fjell prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Hordaland
Kommune (1947):
Askøy, Fjell, Laksevåg
Geografisk område:
Fjell prgj.
Fjell sokn
Askøy sokn
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Tellingskrets:

015 Alvøens Værks Skoledistrikt

Bosted land:

0001 Alvøen

Matr.nr/Gnr:
273
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter