Permanent ID: pf01038103000079
Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
036
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer
Kjønn:
m
Alder:
25
Fødselsdato:
1841 (beregnet)
Fødested:
Sørum
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Axel Motsfeldt

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Løitenant

002 Ole J. Lund

H.nr:
01
Alder/født:
34
Fødested:
Trøgstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sergeant

003 Arnliot J. Lundt

H.nr:
01
Alder/født:
29
Fødested:
Modum
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Corporal

004 Hans L. Haavind

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
Ullensager
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Corporal

005 Joseph A. Traaseth

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Corporal

006 Ole Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
20
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tambour

007 Martin Larsen

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tambour

008 Hans P. Thoresen

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
Næsodden
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

009 Halvor Markussen

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
Ullensager
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

010 Hans Chr. Jakobsen

H.nr:
01
Alder/født:
22
Fødested:
Vaaler
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

011 Tøllef Kittelsen

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Bøe
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

012 Andreas Christoffersen

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Romdal
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

013 Halvor Christoffersen

H.nr:
01
Alder/født:
22
Fødested:
Rommeriget
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

014 Erik Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
Dovre
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

015 Lars Johansen

H.nr:
01
Alder/født:
29
Fødested:
Haabøl
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

016 Lars Larsen

H.nr:
01
Alder/født:
22
Fødested:
Vardal
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

017 Johan Christoffersen

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Hoff
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

018 Jens Jensen

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Ringerige
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

019 Johannes Eriksen

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Lom
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

020 Børre Knudsen

H.nr:
01
Alder/født:
29
Fødested:
Romdal
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

021 Ole Larsen

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
Land
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

022 Erik Eriksen

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
Gran
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

023 Ole Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
27
Fødested:
Mangers
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

024 Hans J. Caspersen

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
Westby
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

025 Christian Rasmussen

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
Eidsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

026 Peder A. Martinsen

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Botne
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

027 Ole Gudbrandsen

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Hole
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

028 Thomas Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
Guldals
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

029 Hans Th. Hansen

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Tønsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

030 Hans Johnsen

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
Hadeland
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

031 Erik Bentsen

H.nr:
01
Alder/født:
27
Fødested:
Sandsvær
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

032 Hans Andersen

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Brunlans
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

033 Johan Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
Edsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

034 Johan Ch. Thoresen

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

035 Nicolai Casper Jæger Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
Findaas??
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

036 Jørgen Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
Sørum
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

037 Christian Eriksen

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
Grue
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

038 Halvor Hansen

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
Fredriksværn
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

039 Ole Jensen

H.nr:
01
Alder/født:
36
Fødested:
Heimdal
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

040 John Jensen

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
Gausdal
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

041 John Christensen

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
Eidsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

042 Stefan L. Christensen

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

043 Anton Hansen

H.nr:
01
Alder/født:
23
Fødested:
Ullensager
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

044 Ole Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
Rommeriget
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

045 Gudbrand Ovesen

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
Winger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

046 Mathias Børresen

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
Næs p. Hed
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

047 Lars Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
27
Fødested:
Sandsvær
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

048 Iver Johansen

H.nr:
01
Alder/født:
23
Fødested:
Eidsvold
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

049 Sigvordt R. Petersen

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
Maridalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

050 Trond Trondsen

H.nr:
01
Alder/født:
28
Fødested:
Ourdal
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Musketeer

Kildeinformasjon:

Folketelling 1865 for 0703 Horten ladested

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Vestfold
Kommune (1947):
Horten
Geografisk område:
Horten komm.
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Tellingskrets:

000 Horten Ladested

Bosted by:

0004 Carljohansværn

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter