Tellingskrets: 000 

Bosted by: 1062 Nye Slotsgade

Person: 034 Hilma Karoline Theresia Sigholt

Permanent ID: pf01038027028545
Rolle:
-
Husholdningsnr:
05
Personnr:
034
Familiestilling:
boer i Huset og er forlovet med ælste Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
21
Fødselsdato:
1845 (beregnet)
Fødested:
Stockholm
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Rasmus Tønder Nissen

H.nr:
01
Alder/født:
44
Fødested:
Meelhuus
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Professor i Theologien

002 Helene Dorothea Nissen

H.nr:
01
Alder/født:
75
Fødested:
Vedø, Romsdal
Bostatus:
-
Familiestilling:
Foregaaendes Moder
Sivilstand:
e
Yrke:
-

003 Elina Tønder

H.nr:
01
Alder/født:
47
Fødested:
Meelhuus
Bostatus:
-
Familiestilling:
Næstforegaaendes Søster
Sivilstand:
e
Yrke:
-

004 Nicola Theodora Tønder

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
Horten
Bostatus:
-
Familiestilling:
Sidstnævntes Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Rasma Elina Frederikke Tønder

H.nr:
01
Alder/født:
18
Fødested:
Horten
Bostatus:
-
Familiestilling:
Sidstnævntes Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

006 Hans Frederik Christian Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
18
Fødested:
Moss
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skolediscipel

007 Anne Margrete Ellingsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
Hønefos
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

008 Anne Henriksdatter

H.nr:
01
Alder/født:
33
Fødested:
Nordrehoug
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

009 Hans Andreas Brandt

H.nr:
02
Alder/født:
37
Fødested:
Ombli
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Revisor ved Telegrafvæsenet

010 Marie Elisabeth Brandt

H.nr:
02
Alder/født:
63
Fødested:
Borge pr Frederikstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
Foregaaendes Moder
Sivilstand:
e
Yrke:
-

011 Christiane Thiis

H.nr:
02
Alder/født:
24
Fødested:
Østerriisøer
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Husjomfru

012 Trine Hansen

H.nr:
02
Alder/født:
20
Fødested:
Lier
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

013 Johan Andreas Welhaven

H.nr:
03
Alder/født:
41
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Stiftscapellan i Christiania Stift

014 Louise Fredrike Welhaven

H.nr:
03
Alder/født:
30
Fødested:
Eidsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Foregaaendes Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

015 Johan Brandt Welhaven

H.nr:
03
Alder/født:
9
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
De Forstnævntes Barn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

016 Marie Elisabeth Welhaven

H.nr:
03
Alder/født:
3
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
De Forstnævntes Barn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

017 Christian Cornelius Hagemann Welhaven

H.nr:
03
Alder/født:
1
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
De Forstnævntes Barn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

018 Ingrid Andersdatter

H.nr:
03
Alder/født:
27
Fødested:
Østervald i Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

019 Karen Kirstine Johannesdatter

H.nr:
03
Alder/født:
24
Fødested:
Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

020 Julie Sophie Ferdinandsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
21
Fødested:
Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

021 Michael Fleischer

H.nr:
04
Alder/født:
46
Fødested:
Bjellands Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Capitaine i 2den Akersh. Brigade

022 Kirsten Marie Fleischer

H.nr:
04
Alder/født:
36
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Foregaaendes Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

023 Lars Christian Fleischer

H.nr:
04
Alder/født:
14
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Sidstnævntes Barn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

024 Harald Fredrik Fleischer

H.nr:
04
Alder/født:
10
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Sidstnævntes Barn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

025 Ingeborg Sophie Fleischer

H.nr:
04
Alder/født:
7
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Sidstnævntes Barn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

026 Kirsten Marie Wilhelmine Fleischer

H.nr:
04
Alder/født:
3
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Sidstnævntes Barn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

027 Anne Samuelsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
41
Fødested:
Vestbye
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

028 Karen Marie Nilsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
26
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

029 Anders Christian Anderssen

H.nr:
05
Alder/født:
55
Fødested:
Id
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Residerende Capellan

030 Bolette Christine Oline Anderssen

H.nr:
05
Alder/født:
54
Fødested:
Kiøbenhavn
Bostatus:
-
Familiestilling:
Foranstaaendes Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

031 Hans Christian Anderssen

H.nr:
05
Alder/født:
24
Fødested:
Frederikshald
Bostatus:
-
Familiestilling:
Forannævntes Barn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Styrmand

032 Johan Christian Selmer Anderssen

H.nr:
05
Alder/født:
22
Fødested:
Frederikshald
Bostatus:
-
Familiestilling:
Forannævntes Barn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

033 Alvilde Bolette Anderssen

H.nr:
05
Alder/født:
18
Fødested:
Reendalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Forannævntes Barn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

034 Hilma Karoline Theresia Sigholt

H.nr:
05
Alder/født:
21
Fødested:
Stockholm
Bostatus:
-
Familiestilling:
boer i Huset og er forlovet med ælste Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

035 Olava Petronelle Larsen

H.nr:
05
Alder/født:
21
Fødested:
Frederikshald
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

036 Harald Nicolai Storm Wergeland

H.nr:
06
Alder/født:
51
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Statsraad

037 Anne Sophie Wergeland

H.nr:
06
Alder/født:
49
Fødested:
Odalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
foranstaaendes Hustrue
Sivilstand:
g
Yrke:
-

038 Harald Wergeland

H.nr:
06
Alder/født:
20
Fødested:
Horten
Bostatus:
-
Familiestilling:
foranstaaendes Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

039 Oscar Wergeland

H.nr:
06
Alder/født:
15
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
foranstaaendes Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skoleelev

040 Harald Schøyen

H.nr:
06
Alder/født:
13
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
foranstaaendes Pleiesøn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

041 Karen Nilsen

H.nr:
06
Alder/født:
26
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

042 Georg Marcus Nordraach

H.nr:
07
Alder/født:
55
Fødested:
Kragerøe
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Malermester

043 Andrea Dorthea Nordraach

H.nr:
07
Alder/født:
29
Fødested:
Hølands Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
foranstaaendes Hustrue
Sivilstand:
g
Yrke:
-

044 Josephine Susanne Nordraach

H.nr:
07
Alder/født:
28
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Foranstaaendes Barn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

045 Richard Georg Nordraach

H.nr:
07
Alder/født:
24
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Foranstaaendes Barn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Pianist

046 Wilhelm Adolf Nordraach

H.nr:
07
Alder/født:
22
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Foranstaaendes Barn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Ingenieur

047 Theodora Fredrikke Nordraach

H.nr:
07
Alder/født:
1
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Foranstaaendes Barn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

048 Andrine Olsen

H.nr:
07
Alder/født:
23
Fødested:
Stange Hedemarken
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

049 Agna Magdalene Nesby

H.nr:
07
Alder/født:
17
Fødested:
Soon
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

Kildeinformasjon:

Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Tellingskrets:

000

Bosted by:

1062 Nye Slotsgade

Bydel:
Trefoldigheds Menighed
Gårdens nr.:
5, 7
Ansvarlig aktør

Rapporter