Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Permanent ID: pf01038027025509
Rolle:
-
Husholdningsnr:
02
Personnr:
007
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter af afd. Præst Ellefsen
Kjønn:
k
Alder:
36
Fødselsdato:
1830 (beregnet)
Fødested:
Nærø Prgj.
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Ditlev Wilh. F. Peckel

H.nr:
01
Alder/født:
78
Fødested:
Kongsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Assessor Bureauchef

002 Frederikke Kirstine Peckel

H.nr:
01
Alder/født:
72
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Diderikke v. Cappelen Smith

H.nr:
01
Alder/født:
36
Fødested:
Kragerø
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter af afd. Byefoged Smith

004 Marie Eliasdatter Larsen

H.nr:
01
Alder/født:
36
Fødested:
Nordrehoug
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Tjenestetyende

005 Gundvold Hansen

H.nr:
01
Alder/født:
29
Fødested:
Modum
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestetyende

006 Anna Cecilie C. Ellefsen

H.nr:
02
Alder/født:
35
Fødested:
Nærø Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter af afd. Præst Ellefsen

007 Mathilde Caroline Ellefsen

H.nr:
02
Alder/født:
36
Fødested:
Nærø Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter af afd. Præst Ellefsen

008 Anne Christensen

H.nr:
02
Alder/født:
19
Fødested:
Asker
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestetyende

009 Cathrine Schnitler

H.nr:
03
Alder/født:
70
Fødested:
Mandal
Bostatus:
-
Familiestilling:
Frue
Sivilstand:
e
Yrke:
-

010 Diderik Schnitler

H.nr:
03
Alder/født:
40
Fødested:
Søndre Frons Prgj. Gudbrandsdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Politifuldmægtig (ansat ved Christiania Politi)

011 Paul Frederik Schnitler

H.nr:
03
Alder/født:
32
Fødested:
Røken Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Cand. juris (uden fast Ansættelse)

012 Hans Peter Schnitler

H.nr:
03
Alder/født:
30
Fødested:
Røken Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Cand. theol. (Lærer ved Borgerskolen)

013 Anne Margrethe Schnitler

H.nr:
03
Alder/født:
31
Fødested:
Røken Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Frøken Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

014 Hanna Dorthea Schnitler

H.nr:
03
Alder/født:
29
Fødested:
Vangs Prgj. Valders
Bostatus:
-
Familiestilling:
Frøken Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

015 Inger Marie Olsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
29
Fødested:
Sandsverd Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestetyende

016 Chatrine Louise Horn

H.nr:
04
Alder/født:
56
Fødested:
Lyngdal
Bostatus:
-
Familiestilling:
Frue
Sivilstand:
e
Yrke:
-

017 Adolphine Horn

H.nr:
04
Alder/født:
35
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
-
Familiestilling:
Frøken Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

018 Carl Ludvig Horn

H.nr:
04
Alder/født:
25
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Adjunct

019 Emma Koren

H.nr:
05
Alder/født:
30
Fødested:
Fjældberg Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Frøken
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter af Provst Koren

020 Peter Koren

H.nr:
05
Alder/født:
22
Fødested:
Fjældberg Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Studiosus Theol.

021 Hans J. Koren

H.nr:
05
Alder/født:
24
Fødested:
Fjældberg Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Studiosus medicinal

022 Johan Koren

H.nr:
05
Alder/født:
18
Fødested:
Fjældberg Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsbetjent

023 Marie Ouensen

H.nr:
05
Alder/født:
24
Fødested:
Ouse Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestetyende

Kildeinformasjon:

Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Tellingskrets:

000

Bosted by:

0937 Pilestrædet

Bydel:
Trefoldigheds Menighed
Gårdens nr.:
26
Ansvarlig aktør

Rapporter