Permanent ID: pf01038027025158
Rolle:
-
Husholdningsnr:
02
Personnr:
009
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Univ.stipendiat
Kjønn:
m
Alder:
27
Fødselsdato:
1839 (beregnet)
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Carl Julius Wahl

H.nr:
01
Alder/født:
46
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Kgl Fuldmægtig og Kammerherre

002 Antonette Ulrikke Wahl

H.nr:
01
Alder/født:
38
Fødested:
Lands Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Catharine Magdalene Wahl

H.nr:
01
Alder/født:
9
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

004 Johan Olaus Wahl

H.nr:
01
Alder/født:
4
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

005 Juliane Fredriksen

H.nr:
01
Alder/født:
20
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

006 Birthe Marie Nilsen

H.nr:
01
Alder/født:
34
Fødested:
Ullensager
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

007 Robert Prizelius

H.nr:
02
Alder/født:
31
Fødested:
Hannover
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Handelsagent

008 Emma Prizelius

H.nr:
02
Alder/født:
27
Fødested:
Stockholm
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

009 Thorstein Hiortdahl

H.nr:
02
Alder/født:
27
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Univ.stipendiat

010 Thomine Elsasser

H.nr:
02
Alder/født:
31
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

011 Hanna Knudtzen

H.nr:
03
Alder/født:
56
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
g
Yrke:
-

012 Louise Storm

H.nr:
04
Alder/født:
66
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
e
Yrke:
-

013 Wilhelmine Jensen

H.nr:
04
Alder/født:
19
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

014 Anton Rosenvinge

H.nr:
04
Alder/født:
20
Fødested:
Stenkjær
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. art

015 Oluf Strøm

H.nr:
04
Alder/født:
23
Fødested:
Qværnæs, Nordmør
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. art

016 Ingebrigt Rilling

H.nr:
04
Alder/født:
25
Fødested:
Nordalen, Søndmør
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. art

017 Susanne Wedel-Jarlsberg

H.nr:
05
Alder/født:
40
Fødested:
Glemminge Sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
e
Yrke:
Husmoder og Baronesse

018 Wilhelm Fr. Wedel-Jarlsberg

H.nr:
05
Alder/født:
12
Fødested:
Onsø Sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

019 Petrea C. Wedel-Jarlsberg

H.nr:
05
Alder/født:
10
Fødested:
Onsø Sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

020 Anna Wedel-Jarlsberg

H.nr:
05
Alder/født:
8
Fødested:
Onsø Sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

021 Nathalia C. Siewers

H.nr:
05
Alder/født:
25
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søster
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

022 Arild H. Siewers

H.nr:
05
Alder/født:
30
Fødested:
Moss
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kjøbmand

023 Hanna Hansen

H.nr:
05
Alder/født:
20
Fødested:
Laurvig
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

024 Anne Olsen

H.nr:
05
Alder/født:
33
Fødested:
Carlstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

025 Cathrine Elisabeth Stenersen

H.nr:
06
Alder/født:
54
Fødested:
Ullensaker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
e
Yrke:
-

026 Laurentius Borchsenius Stenersen

H.nr:
06
Alder/født:
23
Fødested:
Ullensaker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

027 Gurine Torgersdatter

H.nr:
06
Alder/født:
33
Fødested:
Modum
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

028 Sigrid Mathea Øiseth

H.nr:
07
Alder/født:
68
Fødested:
Odalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
e
Yrke:
-

029 Emilie Christiana Dorothea Øiseth

H.nr:
07
Alder/født:
30
Fødested:
Stockollm
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

030 Oline Ihle

H.nr:
07
Alder/født:
24
Fødested:
Hedemarken
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

031 Agnes Ingebjørg Brynhilda Ihle

H.nr:
07
Alder/født:
17
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

032 Lars Karl Adelsten Bolt Ihle

H.nr:
07
Alder/født:
19
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

033 Bjørn Olaf Sverre Ihle

H.nr:
07
Alder/født:
14
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skoledicipel

034 Marie Olsen

H.nr:
07
Alder/født:
36
Fødested:
Vestbye
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

035 Gunda Gløersen

H.nr:
08
Alder/født:
54
Fødested:
Land
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
g
Yrke:
-

036 Fernanda Gløersen

H.nr:
08
Alder/født:
22
Fødested:
Hadeland
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

037 Heline Jansen

H.nr:
08
Alder/født:
18
Fødested:
Næsodden
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

038 Olaus Andresen

H.nr:
09
Alder/født:
35
Fødested:
Soløer
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
-
Yrke:
-

039 Anne Chrida Sørli

H.nr:
09
Alder/født:
30
Fødested:
Sørum
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
-
Yrke:
-

040 Torsten Andreassen Hoff

H.nr:
09
Alder/født:
42
Fødested:
Soløer
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Muursvend

041 Erik Amundsen

H.nr:
09
Alder/født:
28
Fødested:
Hedemarken
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Malersvend

042 Carl August Andresen

H.nr:
09
Alder/født:
4
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

043 Martin Sofus Andresen

H.nr:
09
Alder/født:
2
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

044 Christian Wessel Berg

H.nr:
09
Alder/født:
24
Fødested:
Numedal
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Student theol

045 Johan Wessel Berg

H.nr:
09
Alder/født:
16
Fødested:
Numedal
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug*
Yrke:
Skolegut

046 Carl Martin Michelsen

H.nr:
10
Alder/født:
37
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Bogholder

047 Josephine Marie Michelsen

H.nr:
10
Alder/født:
26
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
g
Yrke:
-

048 Hjalmar Michelsen

H.nr:
10
Alder/født:
5
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

049 Ragna Sophie Michelsen

H.nr:
10
Alder/født:
3
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

050 Aimar Michelsen

H.nr:
10
Alder/født:
1
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Tellingskrets:

000

Bosted by:

0819 Sanct Olafsgade (Nye Slotsgade)

Bydel:
Trefoldigheds Menighed
Gårdens nr.:
6
Ansvarlig aktør

Rapporter