Rolle:
-
Husholdningsnr:
02
Personnr:
007
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student
Kjønn:
m
Alder:
22
Fødselsdato:
1844 (beregnet)
Fødested:
Flagstad Prgj.
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Dorothea Krogh

H.nr:
01
Alder/født:
60
Fødested:
Næstne Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
e
Yrke:
Pensionist

002 Maren Johanne Meyer

H.nr:
01
Alder/født:
32
Fødested:
Næstne Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søsterdatter (Frøken)
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

003 Christine Ditrichsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
40
Fødested:
Næs Hedemarken
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

004 Hendrik Broch

H.nr:
01
Alder/født:
23?
Fødested:
Nordrehaug Ringerike
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Leutnandt

005 Anna Krog

H.nr:
02
Alder/født:
52
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
e
Yrke:
Pensionist

006 Gina Krog

H.nr:
02
Alder/født:
19
Fødested:
Flagstad Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

007 Fredrik Krog

H.nr:
02
Alder/født:
22
Fødested:
Flagstad Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

008 !! Diesen

H.nr:
02
Alder/født:
24?
Fødested:
?
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Leutnant

009 Oskar Tibring

H.nr:
02
Alder/født:
19
Fødested:
Selbo Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

010 Marie Schmidt

H.nr:
02
Alder/født:
18
Fødested:
Levanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

011 Gina Ditriksen

H.nr:
02
Alder/født:
15
Fødested:
Telemarken
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

012 Dikka Seip

H.nr:
02
Alder/født:
15
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

013 Martin Seip

H.nr:
02
Alder/født:
11
Fødested:
Gusdal
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

014 Sophie Andersen

H.nr:
02
Alder/født:
28
Fødested:
Haabel Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

015 Johanne Caspersen

H.nr:
02
Alder/født:
35
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

016 Henriette Wegner

H.nr:
03
Alder/født:
61
Fødested:
Hamburg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone Husmoder
Sivilstand:
e
Yrke:
-

017 Anne Hanriette Wegner

H.nr:
03
Alder/født:
25
Fødested:
Christiania (Aker)
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

018 George Mygind Wegner

H.nr:
03
Alder/født:
19
Fødested:
Christiania (Aker)
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

019 Henriette Catrine Bidenkap

H.nr:
03
Alder/født:
42
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Pleiedatter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

020 Annette Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
30
Fødested:
Ringsaker Hedemarken
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepig

021 Berthe Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
22
Fødested:
Ringsaker Hedemarken
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

022 Fritz Wedel-Jarlsberg

H.nr:
04
Alder/født:
47
Fødested:
Brunlaugnæs (Frederiksværn)
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Capitainlieutenant

023 Julie Wedel-Jarlsberg

H.nr:
04
Alder/født:
47
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
g
Yrke:
Overhofmesterinde

024 Juliane Wedel-Jarlsberg

H.nr:
04
Alder/født:
13
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
Skolepige

025 Fritz Wedel-Jarlsberg

H.nr:
04
Alder/født:
11
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
Skolegut

026 Frantz Jacobsen

H.nr:
04
Alder/født:
27
Fødested:
Aschim (Smaalenene)
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjener

027 Susanne Gulbrandsen

H.nr:
04
Alder/født:
39
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

028 Ingeborg Larsen

H.nr:
04
Alder/født:
40
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

029 Adam Arndtsen

H.nr:
05
Alder/født:
37
Fødested:
Alstadhaug i Helgeland
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Cand. med.

030 Thora Arndtsen

H.nr:
05
Alder/født:
37
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
g
Yrke:
-

031 Dagbjart Arndtsen

H.nr:
05
Alder/født:
9
Fødested:
Gøttingen i Hanover
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

032 Erling Arndtsen

H.nr:
05
Alder/født:
7
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

033 Arne Arndtsen

H.nr:
05
Alder/født:
7
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

034 Petra Poulsen

H.nr:
05
Alder/født:
24
Fødested:
Laurdal
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

035 Anne Marie Andersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
25
Fødested:
Edsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

036 August Kahrs

H.nr:
06
Alder/født:
34
Fødested:
Laurvig
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Kjøbmand

037 Elisabeth Kahrs

H.nr:
06
Alder/født:
26
Fødested:
Laurvig
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
g
Yrke:
-

038 Einar Kahrs

H.nr:
06
Alder/født:
4
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

039 Augusta Kahrs

H.nr:
06
Alder/født:
1
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

040 Maren Olsen

H.nr:
06
Alder/født:
25
Fødested:
Ringeriget
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

041 Julie Olsen

H.nr:
06
Alder/født:
17
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

042 Arnoldus Reimers

H.nr:
06
Alder/født:
24
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Student

043 Carl Lehrhove

H.nr:
07
Alder/født:
31
Fødested:
Westfalen Preusen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Kjøbmand Agent

044 Wilhelmine Lehrhove

H.nr:
07
Alder/født:
26
Fødested:
Westfalen Preusen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
g
Yrke:
-

045 Wilhelmine Lehrhove

H.nr:
07
Alder/født:
2
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

046 Kristine Ingebretsen

H.nr:
07
Alder/født:
24
Fødested:
Hekkerø (Aker)
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

047 Randine Knudsen

H.nr:
07
Alder/født:
22
Fødested:
Halland
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

048 Karen Isaksdatter

H.nr:
07
Alder/født:
45
Fødested:
Kongsvinger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Sypige

049 Johan Aas

H.nr:
08
Alder/født:
45
Fødested:
Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Pakhusarbeider

050 Anne Aas

H.nr:
08
Alder/født:
42
Fødested:
Oslo
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husmoder
Sivilstand:
g
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kilde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Tellingskrets:

000

Bosted by:

0815 Christian August's Gade

Bydel:
Trefoldigheds Menighed
Gårdens nr.:
17, 19
Oppbevaringssted

Rapporter