Tellingskrets: 000 

Bosted by: 0782 Prindsens Gade

Person: 019 Kristen Daae Magelsen

Permanent ID: pf01038027023842
Rolle:
-
Husholdningsnr:
05
Personnr:
019
Familiestilling:
logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
skibsbilledhugger
Kjønn:
m
Alder:
25
Fødselsdato:
1841 (beregnet)
Fødested:
Aafjorden
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Joh. Thoresen

H.nr:
01
Alder/født:
34
Fødested:
Spydeberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Pianofortefabrikant

002 O. N. Nøss

H.nr:
02
Alder/født:
36
Fødested:
Lands Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bogholder

003 Kristiane Rasmussen

H.nr:
03
Alder/født:
55
Fødested:
Modums Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
husmoder
Sivilstand:
e
Yrke:
gaardens eier

004 Andreas J. K. Rasmussen

H.nr:
03
Alder/født:
22
Fødested:
Ekers Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
studiosus theol

005 Karl Oskar Rasmussen

H.nr:
03
Alder/født:
19
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
handelsbetjent

006 Jens Gustav Rasmussen

H.nr:
03
Alder/født:
17
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
sjømand

007 Anna Elise Rasmussen

H.nr:
03
Alder/født:
15
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

008 E. Olsen

H.nr:
04
Alder/født:
37
Fødested:
Ringerike
Bostatus:
-
Familiestilling:
husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
snedkersvend

009 Alette Olsen

H.nr:
04
Alder/født:
37
Fødested:
Aas Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
foregaaendes kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

010 Karl Otto Olsen

H.nr:
04
Alder/født:
12
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
disses Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

011 Marie Gundersen

H.nr:
04
Alder/født:
18
Fødested:
Drøbak
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
tjenestepige

012 Mathilde Holst

H.nr:
04
Alder/født:
10
Fødested:
Fredriksværn
Bostatus:
-
Familiestilling:
logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

013 Ole Kristensen

H.nr:
04
Alder/født:
34
Fødested:
Aas Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
matros

014 Ida Randine Sørensen

H.nr:
04
Alder/født:
15
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
tjenestepige (hos Kr. Rasmussen)

015 Marthe Margarete Irgens

H.nr:
05
Alder/født:
53
Fødested:
Sogndal
Bostatus:
-
Familiestilling:
husmoder
Sivilstand:
ug
Yrke:
driver røgeri

016 Katharine Vilhelmine Irgens

H.nr:
05
Alder/født:
49
Fødested:
Sogndal
Bostatus:
-
Familiestilling:
søster
Sivilstand:
ug
Yrke:
asylbestyrerinde

017 Harda D. M. Irgens

H.nr:
05
Alder/født:
23
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
disses broderdatter
Sivilstand:
ug
Yrke:
asyllærerinde

018 Marie Olsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
22
Fødested:
Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
tjenestepige

019 Kristen Daae Magelsen

H.nr:
05
Alder/født:
25
Fødested:
Aafjorden
Bostatus:
-
Familiestilling:
logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
skibsbilledhugger

020 Kristen Daae

H.nr:
05
Alder/født:
19
Fødested:
Fane
Bostatus:
-
Familiestilling:
logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

021 Victor Neuberg

H.nr:
05
Alder/født:
20
Fødested:
Alstadhaug Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

022 Anders Kristoffersen

H.nr:
06
Alder/født:
45
Fødested:
Skouger Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
vognmand

023 Johanne Kristoffersen

H.nr:
06
Alder/født:
53
Fødested:
Vestby Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
foregaaendes kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

024 Kristian Kristoffersen

H.nr:
06
Alder/født:
18
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
disses søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
sjømand

025 Axel Kristoffersen

H.nr:
06
Alder/født:
15
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
disses søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

026 Annette Kristoffersen

H.nr:
06
Alder/født:
13
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

027 Henriette Kristoffersen

H.nr:
06
Alder/født:
10
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

028 Harald Gudbrandsen

H.nr:
06
Alder/født:
24
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
vognmandsgut

029 Grethe Marie Rasmussen

H.nr:
07
Alder/født:
64
Fødested:
Aasgaardstrand
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
kogekone m.m.

030 Nikoline H. Aslaksen

H.nr:
07
Alder/født:
36
Fødested:
Skien
Bostatus:
-
Familiestilling:
foregaaendes logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
sypige

031 Gunhild Andersdatter

H.nr:
07
Alder/født:
46
Fødested:
Ytterøen
Bostatus:
-
Familiestilling:
foregaaendes logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
har maanedskondition

032 Thrine Olsen

H.nr:
08
Alder/født:
59
Fødested:
Moss
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
sypige

033 Lena Andersdatter

H.nr:
08
Alder/født:
20
Fødested:
Solør
Bostatus:
-
Familiestilling:
foregaaendes logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
sylærling

034 Kristen Johannesen

H.nr:
08
Alder/født:
45
Fødested:
Eker Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Malermester

035 Albert Valdemar Karlsen

H.nr:
08
Alder/født:
17
Fødested:
Hof Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Malerlærling

036 Johanne Nilsen

H.nr:
09
Alder/født:
42
Fødested:
Ringerike
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
har maanedskondition

037 Fridthjof Nilsen

H.nr:
09
Alder/født:
14
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hendes søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

038 Marie Svendsen

H.nr:
09
Alder/født:
37
Fødested:
Fredrikstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
har fattigunderstøttelse

039 Peder Hansen

H.nr:
10
Alder/født:
33
Fødested:
Hole Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
skomagermester

040 Nelia Hansen

H.nr:
10
Alder/født:
36
Fødested:
Laurvig
Bostatus:
-
Familiestilling:
foregaaendes kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

041 Agnes Therese Hansen

H.nr:
10
Alder/født:
6
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
disses datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

042 Lars Larsen

H.nr:
11
Alder/født:
28
Fødested:
Hadeland
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
oppasser

043 Karen Larsen

H.nr:
11
Alder/født:
38
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
foregaaendes kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

044 Hilda M. A. Vestby

H.nr:
11
Alder/født:
6
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
opfostres hos disse
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

045 Petter Gustav Gude

H.nr:
11
Alder/født:
23
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Malersvend

046 Thorstein G. Strøm

H.nr:
12
Alder/født:
30
Fødested:
Strøms Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Skræddersvend

047 Emilie H. Strøm

H.nr:
12
Alder/født:
24
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

048 Erik Olsen

H.nr:
13
Alder/født:
27
Fødested:
Urskoug
Bostatus:
-
Familiestilling:
husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
gaardsgut

049 Petrine Olsen

H.nr:
13
Alder/født:
35
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
foregaaendes kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

050 Matthias Kristiansen

H.nr:
13
Alder/født:
23
Fødested:
Lillehammer
Bostatus:
-
Familiestilling:
logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
gaardsgut

Kildeinformasjon:

Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Tellingskrets:

000

Bosted by:

0782 Prindsens Gade

Bydel:
Trefoldigheds Menighed
Gårdens nr.:
31
Ansvarlig aktør

Rapporter