Permanent ID: pf01038027020965
Rolle:
-
Husholdningsnr:
02
Personnr:
007
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skoledicipel
Kjønn:
m
Alder:
17
Fødselsdato:
1849 (beregnet)
Fødested:
Ørnæs
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Helene Thomle

H.nr:
01
Alder/født:
67
Fødested:
Hofs Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
e
Yrke:
Eier af Gaarden

002 Jacob Vogel

H.nr:
01
Alder/født:
52
Fødested:
Valders
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Kongl. Fuldmægtig

003 Helene Vogel

H.nr:
01
Alder/født:
44
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

004 Anne Abrahamsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
29
Fødested:
Flekkefjord
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

005 Markus Plou Ingstad

H.nr:
01
Alder/født:
29
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Iniev. Stependiat i Lovkyndgt.

006 Hans Emil Diesen

H.nr:
02
Alder/født:
53
Fødested:
Moss
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Entl. Sognepræst

007 Edvard Diesen

H.nr:
02
Alder/født:
17
Fødested:
Ørnæs
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skoledicipel

008 Lina Diesen

H.nr:
02
Alder/født:
48
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
Sognepræstens Kone

009 Hilda Diesen

H.nr:
02
Alder/født:
5
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

010 Bernhard Schmidt

H.nr:
02
Alder/født:
25
Fødested:
Tranø i Senjen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

011 Nicoline Stoltenberg

H.nr:
03
Alder/født:
35
Fødested:
Tønsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
e
Yrke:
ærnærer sig ved Logerende

012 Fredrik Stoltenberg

H.nr:
03
Alder/født:
9
Fødested:
Tønsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

013 Ingeborg Stoltenberg

H.nr:
03
Alder/født:
7
Fødested:
Tønsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

014 Nicolay Stoltenberg

H.nr:
03
Alder/født:
6
Fødested:
Tønsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

015 Thorvald Stoltenberg

H.nr:
03
Alder/født:
4
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

016 Severine Mølback

H.nr:
03
Alder/født:
37
Fødested:
Tønsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Fru Stoltenbergs Søster
Sivilstand:
ug
Yrke:
har Ophold i Huset

017 Lina Guldbrandsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
25
Fødested:
Akers Sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

018 Carl Jonathan Borge

H.nr:
03
Alder/født:
27
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

019 Conrad August Borge

H.nr:
03
Alder/født:
26
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Maler

020 Marta Lauv

H.nr:
03
Alder/født:
56
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Ophold ved egne Midler

021 Maren Nicolaisen

H.nr:
04
Alder/født:
64
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
e
Yrke:
Sadelmagerske

022 Caroline Olava Johansen

H.nr:
04
Alder/født:
18
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Adoptivdatter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

023 Inger Marie Hansen

H.nr:
04
Alder/født:
21
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

024 Dorthin Diset

H.nr:
04
Alder/født:
23
Fødested:
Elverum
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestetyende Sadelmagersvend

025 Anders Andersen

H.nr:
04
Alder/født:
19
Fødested:
Hedemarken
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestetyende Læredreng

026 Olaves Jensen

H.nr:
04
Alder/født:
21
Fødested:
Enebak
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestetyende Læredreng

027 Hanna Hansen

H.nr:
05
Alder/født:
52
Fødested:
Svelvig
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
ug
Yrke:
ernærer sig ved Logerende

028 Marie Sæther

H.nr:
05
Alder/født:
24
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
e
Yrke:
Modepyntsømmerske

029 Oline Nielsen

H.nr:
05
Alder/født:
25
Fødested:
Gudbrandsdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tyende Tjenestepige

030 Johan Herman Thoresen

H.nr:
05
Alder/født:
33
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kongl Fuldmægtig

031 Olava Gude

H.nr:
05
Alder/født:
26
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Syjomfru

032 Lina Christensen

H.nr:
05
Alder/født:
23
Fødested:
Gudbrandsdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

033 Werner Frizner

H.nr:
05
Alder/født:
25
Fødested:
Vadsø
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

034 Andreas Birck

H.nr:
05
Alder/født:
19
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

035 Kristian Juull

H.nr:
05
Alder/født:
26
Fødested:
Skien
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsfld

036 Børre Schultz

H.nr:
06
Alder/født:
55
Fødested:
Hedemarken
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Copist

037 Karen Schultz

H.nr:
06
Alder/født:
57
Fødested:
Høland
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

038 Alb. Sundt

H.nr:
07
Alder/født:
34
Fødested:
Valders
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Opsynsmand

039 Caroline Sundt

H.nr:
07
Alder/født:
28
Fødested:
Askim
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Tellingskrets:

000

Bosted by:

0681 Øvre Voldgade

Bydel:
Trefoldigheds Menighed
Gårdens nr.:
13
Ansvarlig aktør

Rapporter