Tellingskrets: 000 

Bosted by: 0180 Prindsens Gade

Person: 005 Axel Holst

Permanent ID: pf01038027005074
Rolle:
-
Husholdningsnr:
02
Personnr:
005
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Corpslæge
Kjønn:
m
Alder:
40
Fødselsdato:
1826 (beregnet)
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
(S/L: 462/5)

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Christopher Weidemann

H.nr:
01
Alder/født:
41
Fødested:
Arendal
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kongelig Fuldmægtig

002 Anne Weidemann

H.nr:
01
Alder/født:
69
Fødested:
Tvedestrand
Bostatus:
-
Familiestilling:
Fru den Foregaaendes Moder
Sivilstand:
e
Yrke:
-

003 Bergitte Nielsen

H.nr:
01
Alder/født:
35
Fødested:
Tvedestrand
Bostatus:
-
Familiestilling:
Frøken, Fru Weidemanns Søster
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Bergitte Regine Olsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Pige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestetyende

005 Axel Holst

H.nr:
02
Alder/født:
40
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
g
Yrke:
Corpslæge

006 Anna Charlotte Mathilde Holst

H.nr:
02
Alder/født:
33
Fødested:
Meklenburg
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

007 Carl Frederik Holst

H.nr:
02
Alder/født:
7
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Søn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

008 Axel Holst

H.nr:
02
Alder/født:
6
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Søn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

009 Victor Holst

H.nr:
02
Alder/født:
3
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Søn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

010 Anna Holst

H.nr:
02
Alder/født:
2
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

011 Thomine Dahl

H.nr:
02
Alder/født:
30
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestetyende

012 Henriette Dahl

H.nr:
02
Alder/født:
31
Fødested:
Laurvig
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestetyende

013 Johan Peter Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
48
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Kjøbmand & Bankadminestrator

014 Marie Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
40
Fødested:
Grimstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

015 Inga Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
18
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Pleiedatter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

016 Kaja Rasmussen

H.nr:
03
Alder/født:
28
Fødested:
Grimstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
hans Huusjomfru

017 Thurine Mikkelsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
42
Fødested:
Akers sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
hans Tjenestetyende

018 Mathilde Eriksen

H.nr:
03
Alder/født:
25
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
hans Tjenestetyende

019 Henrik Smith

H.nr:
04
Alder/født:
43
Fødested:
Christiansand
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Kjøbmand

020 Louise Smith

H.nr:
04
Alder/født:
25
Fødested:
Hannover
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

021 Agnes Smith

H.nr:
04
Alder/født:
3
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

022 Wilhelmine Syverling

H.nr:
04
Alder/født:
26
Fødested:
Hannover
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustruens Søster (fast Ophold)
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

023 Marie Jørgensdatter

H.nr:
04
Alder/født:
29
Fødested:
Kongsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestetyende

024 Karen Arnesen

H.nr:
04
Alder/født:
17
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestetyende

025 Bernt Johannesen

H.nr:
05
Alder/født:
33
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Portner og Muursvend

026 Carl Wilhelm Johannesen

H.nr:
05
Alder/født:
10
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Søn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

027 Bernt Emil Johannesen

H.nr:
05
Alder/født:
7
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Søn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

028 Marthe Hansdatter

H.nr:
05
Alder/født:
36
Fødested:
Grue Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
hans Tjenestepige

029 Henrik Nickelsen

H.nr:
06
Alder/født:
36
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Kjøbmand

030 Agnes Nickelsen

H.nr:
06
Alder/født:
30
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

031 Harriet Nickelsen

H.nr:
06
Alder/født:
9
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

032 Harald Nickelsen

H.nr:
06
Alder/født:
3
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Søn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

033 Julie Andersen

H.nr:
06
Alder/født:
28
Fødested:
Frederiksstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
hans Tjenestetyende

034 Pauline Johannesdatter

H.nr:
06
Alder/født:
27
Fødested:
Østre Toten
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
hans Tjenestetyende

035 Søren Caspersen

H.nr:
07
Alder/født:
32
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Kjøbmand

036 Bertha Caspersen

H.nr:
07
Alder/født:
27
Fødested:
Holsteen
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

037 Gustav Adolf Caspersen

H.nr:
07
Alder/født:
6
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Søn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

038 Emilie Dorthea Caspersen

H.nr:
07
Alder/født:
4
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

039 Stina Michalsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
32
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
hans Tjenestetyende

040 Anna Rasmusdatter

H.nr:
07
Alder/født:
29
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
hans Tjenestetyende

041 Johan Diderik Beichmann

H.nr:
08
Alder/født:
46
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Oberst

042 Alette Beichmann

H.nr:
08
Alder/født:
33
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

043 Betzy Beichmann

H.nr:
08
Alder/født:
9
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

044 Frederik Waldemar Beichmann

H.nr:
08
Alder/født:
7
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
hans Søn
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

045 Caroline Jensen

H.nr:
08
Alder/født:
23
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
hans Tjenestetyende

046 Gurine Larsen

H.nr:
08
Alder/født:
37
Fødested:
Grue Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
hans Tjenestetyende

047 Valentin Fürst

H.nr:
09
Alder/født:
35
Fødested:
Riisøer
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kjøbmand

048 Andreas Nielsen

H.nr:
09
Alder/født:
40
Fødested:
Lier Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Contorbud

049 Andrine Nielsen

H.nr:
09
Alder/født:
43
Fødested:
Aker Prgj.
Bostatus:
-
Familiestilling:
dennes Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

050 Anna Nielsen

H.nr:
09
Alder/født:
12
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
dennes Datter
Sivilstand:
ug*
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Tellingskrets:

000

Bosted by:

0180 Prindsens Gade

Bydel:
Vor Frelsers Menighed
Gårdens nr.:
3, 3b
Ansvarlig aktør

Rapporter