Permanent ID: pf01037576000147
Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
009
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng ved landhandel
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1850
Fødested:
Hasvik
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
Drengestuen (Hush. 1)
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Arthur Buck

H.nr:
01
Alder/født:
1864
Fødested:
Loppen Øxfjord Fin
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Handelsmand og postaabner, dampskibsexpedition

002 Kristine?? Buck

H.nr:
01
Alder/født:
1870
Fødested:
Fredrikstad LM
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Nr 1s Hustru

003 Margot Grøn

H.nr:
01
Alder/født:
1884
Fødested:
Østerdalen??
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Telefonistinde

004 Johanna Kaspersen

H.nr:
01
Alder/født:
1877
Fødested:
Skjærvø Tr
Bostatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

005 Anna Nilsen

H.nr:
01
Alder/født:
1879
Fødested:
Talvik Fin
Bostatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

006 Osvald Soelberg

H.nr:
01
Alder/født:
1875
Fødested:
Hamfest by Fin
Bostatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Betjent ved landhandel

007 Esaias von Krogh

H.nr:
01
Alder/født:
1851
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
mt
Familiestilling:
b
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kand. Theol. og sprogforsker Lever af sine Midler

008 Sverre Tiller

H.nr:
01
Alder/født:
1884
Fødested:
Hammerfest
Bostatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Betjent ved landhandel

009 Søren Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1850
Fødested:
Hasvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng ved landhandel

010 Leonard Eliasen

H.nr:
02
Alder/født:
1880
Fødested:
Nordlenangen Karlsø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

011 Daniel Hansen

H.nr:
02
Alder/født:
1882
Fødested:
Sørlenangen Karlsø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

012 Anton Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
1873
Fødested:
Nordlenangen Karlsø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fisker

013 Sivert Pedersen

H.nr:
03
Alder/født:
1884
Fødested:
Sørlenangen Karlsø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

014 Peder Jensen

H.nr:
04
Alder/født:
1876
Fødested:
Skjærvø Tr
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

015 Hans Mikalsen

H.nr:
04
Alder/født:
1877
Fødested:
Skjærvø Tr
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

016 Kristinus Knudsen

H.nr:
04
Alder/født:
1869
Fødested:
Nordreisen Tr
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

017 Bernhard Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
1876
Fødested:
Nordreisen Tr
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fisker

018 Mikal Jensen

H.nr:
06
Alder/født:
1851
Fødested:
Nordreisen Tr
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
e
Yrke:
Fisker

019 Henrik Nilsen

H.nr:
06
Alder/født:
1871
Fødested:
Nordreisen Tr
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

020 Hans K. Mathiasen

H.nr:
07
Alder/født:
1842
Fødested:
Skjærvø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fisker

021 Oluf Hansen

H.nr:
07
Alder/født:
1879
Fødested:
Skjærvø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

022 Kornelius Hansen

H.nr:
07
Alder/født:
1873
Fødested:
Skjærvø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fisker

023 Erik S. Olsen

H.nr:
07
Alder/født:
1875
Fødested:
Skjærvø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

024 Anton Antonsen

H.nr:
07
Alder/født:
1854
Fødested:
Skjærvø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fisker

025 Magnus Isaksen

H.nr:
07
Alder/født:
1865
Fødested:
Nordreisen Tr
Bostatus:
mt
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

026 Nils Jansen

H.nr:
07
Alder/født:
1864
Fødested:
Hfest herred Fin
Bostatus:
mt
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

027 Johan Bernholsen

H.nr:
07
Alder/født:
1876
Fødested:
Skjærvø Tr
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

028 Johan Robertsen

H.nr:
07
Alder/født:
1876
Fødested:
Skjærvø Tr
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

029 Per Persen

H.nr:
07
Alder/født:
1850
Fødested:
Skjærvø Tr
Bostatus:
mt
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

030 Johan F. Johansen

H.nr:
08
Alder/født:
1869
Fødested:
Skjærvø Tr
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fisker

031 Karl Isaksen

H.nr:
08
Alder/født:
1873
Fødested:
Skjærvø Tr
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

032 Hans P. Isaksen

H.nr:
08
Alder/født:
1877
Fødested:
Skjærvø Tr
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

033 Hans Nilsen

H.nr:
09
Alder/født:
1854
Fødested:
Karlsø Tr
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fisker

034 Simon P. Hansen

H.nr:
09
Alder/født:
1877
Fødested:
Lyngen Tr
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

035 Nils Nilsen

H.nr:
09
Alder/født:
1852
Fødested:
Karlsø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fisker

036 Nils H. Hansen

H.nr:
09
Alder/født:
1885
Fødested:
Skjærvø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

037 Mathias Pedersen

H.nr:
09
Alder/født:
1831
Fødested:
Vefsen Nor
Bostatus:
mt
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

038 Thomas Hegerlund

H.nr:
10
Alder/født:
1855
Fødested:
Skjærvø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fisker

039 Johan A. Eilertsen

H.nr:
10
Alder/født:
1873
Fødested:
Skjærvø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

040 Samuel Johansen

H.nr:
10
Alder/født:
1879
Fødested:
Skjærvø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

041 Johannes Karlsen

H.nr:
10
Alder/født:
1883
Fødested:
Skjærvø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

042 Bertinus Johansen

H.nr:
10
Alder/født:
1875
Fødested:
Skjærvø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

043 Johan E. Pedersen

H.nr:
10
Alder/født:
1874
Fødested:
Lyngen Tr
Bostatus:
mt
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

044 Ole Eriksen

H.nr:
10
Alder/født:
1866
Fødested:
Hasvik
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fisker

045 Rasmus Isaksen

H.nr:
11
Alder/født:
1865
Fødested:
Skjærvø Tr
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fisker

046 Kristian Severinsen

H.nr:
11
Alder/født:
1875
Fødested:
Nordreisen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

047 Johan M. Johansen

H.nr:
11
Alder/født:
1865
Fødested:
Skjærvø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fisker

048 Nils J. Mortensen

H.nr:
11
Alder/født:
1873
Fødested:
Skjærvø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

049 Ole Melander

H.nr:
11
Alder/født:
1862
Fødested:
Forvig Rødø Nor
Bostatus:
b
Familiestilling:
el %hf%
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

050 Johan M. Martinsen

H.nr:
11
Alder/født:
1881
Fødested:
Skjærvø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

Kildeinformasjon:

Folketelling 1900 for 2015 Hasvik herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Finnmark
Kommune (1947):
Hasvik
Geografisk område:
Hasvik komm.
Hammerfest fogd.
Startår:
1900
Sluttår:
1900

Tellingskrets:

001

Bosted land:

0024 Hasvik handelssted

Matr.nr/Gnr:
22
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter