Tellingskrets: 124 

Bosted by: 0024 Nygaden

Leilighet: 01

Person: 068 Ole Aarnæs

Permanent ID: pf01037335059800
Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
068
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1882
Fødested:
Indre Holmedal NB
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
Extrahusholdning

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
s
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
n
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Nikolai Ramstad

H.nr:
01
Alder/født:
1875
Fødested:
Førde Søndfj. NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sersjant ved underofficerssk.

002 Ole Roti

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Eid Nordfj NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficers elev

003 Ole Tenold

H.nr:
01
Alder/født:
1877
Fødested:
Vik Sogn NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficers elev

004 Mathias Asperheim

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Aardal Sogn NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficers elev

005 Moses Sandnæs

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Vanelven Rom
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficers elev

006 Knut Rykke

H.nr:
01
Alder/født:
1878
Fødested:
Voss SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficers elev

007 Nils Hønsi

H.nr:
01
Alder/født:
1879
Fødested:
Vik Sogn NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficers elev

008 Tallak Sæverhagen

H.nr:
01
Alder/født:
1878
Fødested:
Stordøen SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficers elev

009 Sten Sundfjord

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Fuse SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficers elev

010 Otto Aam

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Volden Rom
Bostatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficers elev

011 Ole Dyrkolbotnen

H.nr:
01
Alder/født:
1879
Fødested:
Hosanger SB
Bostatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficers elev

012 Sofus Egreide

H.nr:
01
Alder/født:
1878
Fødested:
Voss SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficers elev

013 Anders Myrhaug

H.nr:
01
Alder/født:
1879
Fødested:
Indviken NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Korporal

014 Annanias Strandenæs

H.nr:
01
Alder/født:
1879
Fødested:
Ytre Holmedal NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Korporal

015 Ole Kvenshagen

H.nr:
01
Alder/født:
1879
Fødested:
Lærdal NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Korporal

016 Andreas Salbu

H.nr:
01
Alder/født:
1878
Fødested:
Hyllestad NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

017 Herlaug Holmaas

H.nr:
01
Alder/født:
1879
Fødested:
Lindaas SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Korporal

018 Kaspar Hundven

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Lindaas SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Korporal

019 Peter Stoksæth

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Sandø Rom
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

020 Peder Lunde

H.nr:
01
Alder/født:
1879
Fødested:
Stryn NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Korporal

021 Salomon Meland

H.nr:
01
Alder/født:
1882
Fødested:
Balestrand NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

022 Tomas Lysne

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Lærdal NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

023 Peder Dørhellen

H.nr:
01
Alder/født:
1879
Fødested:
Askevold NB
Bostatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

024 Haldor Solheim

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Manger SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

025 Ole Gjelvik

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Hammer SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

026 Johannes Ygre

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Voss SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

027 Lars Vasenden

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Voss SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

028 Isak Ukvitne

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Voss SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

029 Knut Bakkethun

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Voss SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

030 Gotskalk Skjelde

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Voss SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

031 Daniel Hjelmevold

H.nr:
01
Alder/født:
1879
Fødested:
Ulvik SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

032 Erling Ringøen

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Ullensvang SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

033 Andreas Netland

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Kvinnherred SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

034 Lars Netland

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Kvinnherred SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

035 Ludvig Hystad

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Stordøen SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

036 Hans Rødseth

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Borgund Søndm. Rom
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

037 Lars Kihle

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Volden Rom
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

038 Kaspar Overaa

H.nr:
01
Alder/født:
1882
Fødested:
Ulsten Rom
Bostatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

039 Gerhard Storeide

H.nr:
01
Alder/født:
1882
Fødested:
Vanelven Rom
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

040 Rasmus Lødøen

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Selje NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

041 Peter Varpe

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Bremanger NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

042 Bertel Paulen

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Jølster NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

043 Olaf Gallefos

H.nr:
01
Alder/født:
1878
Fødested:
Ytre Holmedal NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

044 Helge Sjøthun

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Balestrand NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

045 Ole Berge

H.nr:
01
Alder/født:
1878
Fødested:
Voss SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

046 John Velken

H.nr:
01
Alder/født:
1879
Fødested:
Ulvik SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

047 Petter Færøviken

H.nr:
01
Alder/født:
1876
Fødested:
Sulen NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

048 Nils Vaksdal

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Bruvik SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

049 Anders Steinsvik

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Volden Rom
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

050 Knut Eidsaa

H.nr:
01
Alder/født:
1879
Fødested:
Vanelven Rom
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Underofficerselev

Kildeinformasjon:

Folketelling 1900 for 1301 Bergen kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Startår:
1900
Sluttår:
1900

Tellingskrets:

124


Bosted by:

0024 Nygaden

Leilighet:

01

Plassering:
-
Etasje:
1ste og 2den samt kjælder og kvist
Ansvarlig aktør

Rapporter