Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Permanent ID: pf01037045148253
Rolle:
-
Husholdningsnr:
03
Personnr:
032
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontordame. Rigsforsanst.
Kjønn:
k
Alder:
-
Fødselsdato:
1863
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Barbra Halvorsen

H.nr:
03
Alder/født:
1848
Fødested:
N. Aurdal Valders
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm Frk
Sivilstand:
ug
Yrke:
Eierinde af pension

002 Hjørdis Halvorsen

H.nr:
03
Alder/født:
1881
Fødested:
Nordfjord
Bostatus:
b
Familiestilling:
Medhjælp Frk.
Sivilstand:
ug
Yrke:
Medhjælp

003 Laura Akselsen

H.nr:
03
Alder/født:
1860
Fødested:
Kristianssand
Bostatus:
b
Familiestilling:
Husjomfru
Sivilstand:
ug
Yrke:
Husjomfru

004 Emilie Semming

H.nr:
03
Alder/født:
1880
Fødested:
Senjen
Bostatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

005 Elsa Marstrøm

H.nr:
03
Alder/født:
1874
Fødested:
Moss
Bostatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

006 Isaline Hamre

H.nr:
03
Alder/født:
1880
Fødested:
Nordfjord
Bostatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

007 Maren Hagen

H.nr:
03
Alder/født:
1878
Fødested:
Vaaler
Bostatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

008 Oline Dybedal

H.nr:
03
Alder/født:
1880
Fødested:
Nordfjord
Bostatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

009 Cecilia Rieber-Mohn

H.nr:
03
Alder/født:
1836
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
e
Yrke:
Indtægt af Kapital

010 Elisabeth Rieber-Mohn

H.nr:
03
Alder/født:
1862
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontorist hos Advokat

011 Helene Spångberg

H.nr:
03
Alder/født:
1835
Fødested:
Drammen
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
e
Yrke:
Livrente

012 Anna Høegh

H.nr:
03
Alder/født:
1827
Fødested:
Ibbestad
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl Fru
Sivilstand:
e
Yrke:
Enkepension

013 Hanna Jacobsen

H.nr:
03
Alder/født:
1849
Fødested:
Trondenæs
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
e
Yrke:
Forsørget af Søn

014 Ragna Christie

H.nr:
03
Alder/født:
1880
Fødested:
Trondhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl Frk
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontorist v. assurancekontor

015 Martha Jensen

H.nr:
03
Alder/født:
1878
Fødested:
Lier
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl Frk
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontorist v. handelskontor

016 Kathrine Holmsen

H.nr:
03
Alder/født:
1875
Fødested:
Enebak
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontorist v. handelskontor

017 Anna Holmsen

H.nr:
03
Alder/født:
1877
Fødested:
Enebak
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontorist hos Arkitekt

018 Eva Blytt

H.nr:
03
Alder/født:
1867
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Journalist

019 Albert Balchen

H.nr:
03
Alder/født:
1825
Fødested:
Søndfjord
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
g
Yrke:
Fhv. sogneprest

020 Nanna Balchen

H.nr:
03
Alder/født:
1834
Fødested:
Drammen
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

021 Halfdan Lund

H.nr:
03
Alder/født:
1880
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. med. Dampskibsexpediton

022 Helga Berger

H.nr:
03
Alder/født:
1869
Fødested:
Hammerfest
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde (Folkeskolen)

023 Marie Tannes

H.nr:
03
Alder/født:
1854
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Malerinde

024 Anna Tannes

H.nr:
03
Alder/født:
1862
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde (Lindern)

025 Marie Schive

H.nr:
03
Alder/født:
1858
Fødested:
Tønsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde (Rolls Skole)

026 Bertha Hesselberg

H.nr:
03
Alder/født:
1856
Fødested:
Modum
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Folkeskolelærerinde

027 Margrete Kamstrup

H.nr:
03
Alder/født:
1863
Fødested:
Nedre Eker
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde (privat)

028 Antoinette Kamstrup

H.nr:
03
Alder/født:
1859
Fødested:
Skien
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde (privat)

029 Sigrid Schanke

H.nr:
03
Alder/født:
1879
Fødested:
Vossevangen
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tandlægeelev, Sorenskriver

030 Gjertrud Bruun

H.nr:
03
Alder/født:
1864
Fødested:
Vossevangen
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde (ved Folkeskolen, men ikke fast ansat)

031 Andreas Beer

H.nr:
03
Alder/født:
1876
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bankassistent v. Kreditkassen

032 Anna Blytt

H.nr:
03
Alder/født:
1863
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontordame. Rigsforsanst.

033 Gustav Møghstue??

H.nr:
03
Alder/født:
1878
Fødested:
Lærdal
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bankassistent. Norges Bank

034 Hilde Mattsson

H.nr:
03
Alder/født:
1868
Fødested:
Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tegner og maler for Husfl.

035 Tora Michelsen

H.nr:
03
Alder/født:
1872
Fødested:
Berg pr. Fredrigs.??
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontordame (handel)

036 Lauritz Hench

H.nr:
03
Alder/født:
1876
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. Theol. Biskop

037 Olaf Bertnes

H.nr:
03
Alder/født:
1873
Fødested:
Bodin
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud. med. Gaardbrug??

038 Ragnhild Schiel

H.nr:
03
Alder/født:
1848
Fødested:
Lier
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde (Nissens Skole)

039 Hermana Falck-Ytter

H.nr:
03
Alder/født:
1868
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Magistratens 2 Afdel??

040 Otilie Bugge

H.nr:
03
Alder/født:
1850
Fødested:
Herod Lister
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kopist i Rigsarkivet

041 Fredrikke Falkenberg

H.nr:
03
Alder/født:
1860
Fødested:
Drammen
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bankassistent. Chra. Sparebank

042 Eyvind Hartmann

H.nr:
03
Alder/født:
1880
Fødested:
Aalesund
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kadet

043 Marie Borthig

H.nr:
03
Alder/født:
1833
Fødested:
Skien
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indtægt af Kapital

044 Hanne Andersen

H.nr:
03
Alder/født:
1828
Fødested:
Mandal
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Livrente

045 Gjertrud Wessel Schmidt

H.nr:
03
Alder/født:
1872
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontordame

046 Molly Bolette Lund

H.nr:
03
Alder/født:
1872
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af sin fader

047 Poul Hougen

H.nr:
03
Alder/født:
1824
Fødested:
Sell i Gudbrandsdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fv. skoleinspektør. Pensionist

048 Caroline Balchen

H.nr:
03
Alder/født:
1865
Fødested:
Trysil
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde v. folkeskolen

049 Wilhelmine Balchen

H.nr:
03
Alder/født:
1869
Fødested:
Sarpsborg
Bostatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Ved off. Kontor

Kildeinformasjon:

Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1900
Sluttår:
1900

Tellingskrets:

342


Bosted by:

0001 Skovveien 49

Leilighet:

03

Plassering:
-
Etasje:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter